یمن به دنبال بازسازی است

یمن به دنبال بازسازی است

Share

کارکنان‭ ‬یونیپاث

با‭ ‬وجود‭ ‬جنگ‭ ‬کنونی‭ ‬که‭ ‬ملت‭ ‬یمن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کام‭ ‬خود‭ ‬فرو‭ ‬برده‭ ‬است،‭ ‬مسلکی‌های‭ ‬صحت‭ ‬یمن‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬مراقبتهای‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬دشوار‭ ‬میپردازند‭.‬

طبق‭ ‬اعلام‭ ‬سازمان‭ ‬صحت‭ ‬جهانی‭ (‬WHO‭) ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد،‭ ‬تنها‭ ‬45‭ ‬فیصد‭ ‬از‭ ‬مراکز‭ ‬صحی‭ ‬تداوی‭ ‬کشور‭ ‬کاملاً‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬هستند،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬حداقل‭ ‬274‭ ‬مورد‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬این‭ ‬جنگ‭ ‬ها‭ ‬آسیب‭ ‬دیده‭ ‬یا‭ ‬نابود‭ ‬شده‌اند‭. ‬از‭ ‬سال‭ ‬2016‭ ‬کاهش‭ ‬شدید‭ ‬بودیجه،‭ ‬تأمین‭ ‬مصارف‭ ‬اپراتیفی‭ ‬و‭ ‬معاش‭ ‬کارمندان‭ ‬صحی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دشواری‭ ‬مواجه‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

با‭ ‬وجود‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬تقریباً‭ ‬غیرقابل‭ ‬تحمل،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬1‭,‬200‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬کارمندان‭ ‬شفاخانه‭ ‬الثوره‭ ‬در‭ ‬الحدیده‭ ‬سرمشقی‭ ‬برای‭ ‬مسلکی‌های‭ ‬صحی‭ ‬کشور‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬کاری‭ ‬که‭ ‬بتوانند‭ ‬برای‭ ‬ادامه‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬انجام‭ ‬میدهند‭. ‬شفاخانه‭ ‬الثوره‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬1‭,‬500‭ ‬نفر‭ ‬میپردازد‭ ‬که‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬2012‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬هجوم‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬جنگ‭ ‬بیجا‭ ‬شده‌اند،‭ ‬پنج‭ ‬برابر‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

طبق‭ ‬اعلام‭ ‬سازمان‭ ‬صحت‭ ‬جهانی،‭ ‬اگرچه‭ ‬اکثر‭ ‬بیماران‭ ‬نمیتوانند‭ ‬حداقل‭ ‬مصارف‭ ‬خدمات‭ ‬شفاخانه‭ ‬را‭ ‬بپردازند،‭ ‬شفاخانه‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬رها‭ ‬کردن‭ ‬بیماران‭ ‬نیست‭.‬

یمن‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬2017‭ ‬واکسیناسیون‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬فلج‭ ‬اطفال‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬سازمان‭ ‬صحت‭ ‬جهانی‭ ‬انجام‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬40‭,‬000‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬کارمندان‭ ‬صحی‭ ‬به‭ ‬واکسینه‭ ‬کردن‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬5‭ ‬میلیون‭ ‬طفل‭ ‬زیر‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬پرداختند‭.‬

نوویو‭ ‬زاگاریا،‭ ‬نماینده‭ ‬سازمان‭ ‬صحت‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬یمن،‭ ‬گفت‭: “‬تهدید‭ ‬ورود‭ ‬ویروس‭ ‬فلج‭ ‬اطفال‭ ‬جدی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬کمپین‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬هر‭ ‬قسم‭ ‬بازگشت‭ ‬احتمالی‭ ‬ویروس‭ ‬به‭ ‬یمن‭ ‬را‭ ‬متوقف‭ ‬کند‭”.‬

یمن‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2009‭ ‬عاری‭ ‬از‭ ‬فلج‭ ‬اطفال‭ ‬اعلام‭ ‬شد،‭ ‬اما‭ ‬مسلکی‌ها‭ ‬میگویند‭ ‬مناطق‭ ‬دچار‭ ‬درگیری‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬اختلال‭ ‬در‭ ‬سیستمهای‭ ‬صحی‭ ‬خود،‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬این‭ ‬خطر‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭. ‬سونا‭ ‬بری،‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬صحی‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬محو‭ ‬فلج‭ ‬اطفال‭ ‬گفت‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬شاهد‭ ‬شیوع‭ ‬فلج‭ ‬اطفال‭ ‬بودند‭.‬

تیمهای‭ ‬واکسیناسیون‭ ‬همچنین‭ ‬گروپهای‭ ‬پرخطر‭ ‬را‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬میدهند،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬فامیل‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬درگیریها‭ ‬از‭ ‬خانه‌هایشان‭ ‬بیجا‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬پناهندگانی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬درگیریهای‭ ‬آفریقا‭ ‬به‭ ‬یمن‭ ‬فرار‭ ‬کرده‭ ‬اند‭. ‬در‭ ‬یمن،‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬تقریباً‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬جنگ‭ ‬داخلی،‭ ‬شورشیان‭ ‬حوثی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬ائتلاف‭ ‬عرب‭ ‬تحت‭ ‬رهبری‭ ‬عربستان‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬بیشتر‭ ‬مردم‭ ‬بیجا‭ ‬شده‌اند‭.‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شرایط،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مسلکیهای‭ ‬طبی‭ ‬میترسند‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬منابعشان‭ ‬به‭ ‬اتمام‭ ‬برسد‭. ‬خالد‭ ‬سعید،‭ ‬مدیر‭ ‬شفاخانه‭ ‬الثوره‭ ‬گفت‭ ‬اگرچه‭ ‬سازمان‭ ‬صحت‭ ‬جهانی‭ ‬تیل‭ ‬و‭ ‬دواها‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مداخلات‭ ‬عاجل‭ ‬فراهم‭ ‬میکند‭ ‬اما‭ “‬ما‭ ‬هیچ‭ ‬پولی‭ ‬برای‭ ‬مصارف‭ ‬عملیاتی‭ ‬نداریم،‭ ‬اصلاً‭ ‬نمیدانیم‭ ‬آیا‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬باز‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬نه‭”.‬

طبق‭ ‬راپور‭ ‬سازمان‭ ‬صحت‭ ‬جهانی،‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬افزایش‭ ‬منازعات‭ ‬در‭ ‬مارچ‭ ‬2015،‭ ‬مراکز‭ ‬صحی‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬یمن‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬7‭,‬600‭ ‬مرگ‭ ‬و‭ ‬میر‭ ‬و‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬42‭,‬000‭ ‬مورد‭ ‬زخمی‭ ‬شدن‭ ‬را‭ ‬راپور‭ ‬کرده‌اند‭. ‬میزان‭ ‬سوءتغذی‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬افزایش‭ ‬است‭: ‬تقریباً‭ ‬4‭.‬5‭ ‬میلیون‭ ‬نفر‭ ‬در‭ ‬یمن،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬2‭ ‬میلیون‭ ‬طفل،‭ ‬به‭ ‬خدمات‭ ‬جهت‭ ‬درمان‭ ‬یا‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬سوءتغذی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2014‭ ‬تاکنون‭ ‬150‭ ‬فیصد‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است‭.‬

زاگاریا‭ ‬گفت‭: “‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬14‭.‬8‭ ‬میلیون‭ ‬نفر‭ ‬به‭ ‬خدمات‭ ‬صحی‭ ‬اولیه‭ ‬دسترسی‭ ‬ندارند،‭ ‬کمبود‭ ‬منابع‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معنی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬وضعیت‭ ‬خیلی‭ ‬بدتر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭”.‬

سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬در‭ ‬واکنش‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بحران‭ ‬15‭ ‬مرکز‭ ‬تغذیه‭ ‬درمانی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬هفت‭ ‬ولایت‭ ‬تأسیس‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬25‭ ‬مرکز‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬افتتاح‭ ‬کند،‭ ‬زیرا‭ ‬تعداد‭ ‬اطفال‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭ ‬سوءتغذی‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬است‭.‬

دیگر‭ ‬کشورهای‭ ‬عربی‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬یمن‭ ‬شتافته‌اند‭. ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬2017،‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬10‭ ‬میلیارد‭ ‬دالر‭ ‬برای‭ ‬بازسازی‭ ‬ولایات‭ ‬آزاد‭ ‬شده‭ ‬اختصاص‭ ‬داد‭. ‬رییس‭ ‬جمهور‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادی،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬مقر‭ ‬دولت‭ ‬موقت‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬پایتخت‭ ‬عدن‭ ‬سخن‭ ‬میگفت‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬خود‭ ‬خواست‭ ‬از‭ ‬کمکهای‭ ‬مالی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬انرژی،‭ ‬آب،‭ ‬جاده،‭ ‬صحت‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬پس‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬بهره‭ ‬بگیرد‭.‬

قبل‭ ‬از‭ ‬بحران‭ ‬کنونی‭ ‬یمن‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬آن،‭ ‬سره‭ ‬میاشت‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬775‭ ‬میلیون‭ ‬دالر،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬خرید‭ ‬مواد‭ ‬غذایی،‭ ‬تخت‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬طبی‭ ‬برای‭ ‬شفاخانه‭ ‬نسایی،‭ ‬ولادی‭ ‬و‭ ‬جراحی‭ ‬قلب‭ ‬پوهنتون‭ ‬مکلا‭ ‬اهدا‭ ‬کرده‭ ‬بود‭.‬

شیخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زاید،‭ ‬وزیر‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬و‭ ‬همکاریهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬در‭ ‬دسمبر‭ ‬2016‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭: “‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬کمکهای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬منحیث‭ ‬یک‭ ‬وظیفه‭ ‬بشری‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چارچوکات‭ ‬ارزشها‭ ‬و‭ ‬اصول‭ ‬کلیدی‭ ‬که‭ ‬چشمانداز‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬بر‭ ‬پایه‭ ‬آن‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬میگیرد‭”.‬

Likes(0)Dislikes(0)
Share