هماهنگی کمپاین‌های مبارزه با دهشت‌افگنی در افغانستان و پاکستان

هماهنگی کمپاین‌های مبارزه با دهشت‌افگنی در افغانستان و پاکستان

Share

کارکنان‭ ‬یونیپاث

برای‭ ‬محدود‭ ‬کردن‭ ‬آزادی‭ ‬عمل‭ ‬جنگجویان‭ ‬طالبان،‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬پاکستان‭ ‬برای‭ ‬هماهنگ‭ ‬کردن‭ ‬هر‭ ‬چی‭ ‬بیشتر‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬اقدام‭ ‬کرده‌اند‭. ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‭ ‬وال‭ ‬استریت‭ ‬ژورنال،‭ ‬در‭ ‬مذاکرات‭ ‬جولای‭ ‬2017،‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬پذیرفتند‭ ‬که‭ ‬همکاری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سالهای‭ ‬گذشته‭ ‬افزایش‭ ‬دهند‭. ‬

این‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬قصد‭ ‬دارند‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خاکشان‭ ‬هماهنگ‭ ‬و‭ ‬حرکات‭ ‬تروریستان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سرحد‭ ‬مشترک‭ ‬2,400‭ ‬کیلومتری‭ ‬محدود‭ ‬کنند‭. ‬در‭ ‬حالت‭ ‬ایده‌ال،‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬باید‭ ‬قلعه،‭ ‬پوسته‭ ‬سرحدی‭ ‬و‭ ‬مرکز‭ ‬هماهنگی‭ ‬سرحدی‭ ‬شامل‭ ‬قوایی‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬تاسیس‭ ‬کنند‭. ‬در‭ ‬اواسط‭ ‬سال‭ ‬2017،‭ ‬پاکستان‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬ساخت‭ ‬حصار‭ ‬سرحدی‭ ‬با‭ ‬تمرکز‭ ‬ابتدایی‭ ‬بالای‭ ‬مناطق‭ ‬قبیله‌نشین‭ ‬بجور،‭ ‬مهمند‭ ‬و‭ ‬کیبر‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬نفوذ‭ ‬افراط‌گرایان‭ ‬خشن‭ ‬هستند،‭ ‬آغاز‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭.‬

‮«‬در‭ ‬عملیات‭ ‬رد‭ ‬الفساد،‭ ‬ما‭ ‬سرحدات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬خواهیم‭ ‬کرد‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬سخنگوی‭ ‬اردوی‭ ‬پاکستان،‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬آصف‭ ‬غفور‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬Dawn‭ ‬است‭. ‬‮«‬ما‭ ‬خواهیم‭ ‬توانست‭ ‬بالای‭ ‬تحرکات‭ ‬سرحدی‭ ‬تروریستان‭ ‬نظارت‭ ‬کنیم‭.‬‮»‬

بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‭ ‬Dawn،‭ ‬پاکستان‭ ‬و‭ ‬افغانستان،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬کشیدن‭ ‬حصار‭ ‬سرحدی،‭ ‬پالیسی‭ ‬درهای‭ ‬باز‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬گفتگو‭ ‬درباره‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬آنچه،‭ ‬غفور‭ ‬‮«‬فقدان‭ ‬اعتماد‮»‬‭ ‬از‭ ‬سمت‭ ‬افغانستان‭ ‬می‌نامد،‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬خواهند‭ ‬گرفت‭.‬

غفور‭ ‬گفته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حداقل‭ ‬43‭ ‬پوسته‭ ‬سرحدی‭ ‬تا‭ ‬تابستان‭ ‬2017‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬63‭ ‬پوسته‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬ساخت‭ ‬است‭. ‬پاکستان‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬صدها‭ ‬پوسته‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬قلعه‭ ‬در‭ ‬امتداد‭ ‬سرحد‭ ‬بسازد‭.‬

پاکستان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2016‭ ‬کار‭ ‬ساخت‭ ‬مانع‭ ‬عبور‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬تورخم‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬غربی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬کرد‭. ‬اردوی‭ ‬پاکستان‭ ‬با‭ ‬صدور‭ ‬بیانیه‌ای‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬سرحدات‭ ‬‮«‬به‭ ‬نفع‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬

غفور‭ ‬به‭ ‬وال‭ ‬استریت‭ ‬ژورنال‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬دستاورهای‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬ارتباط‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬با‭ ‬حمایت‌های‭ ‬پاکستان‭ ‬دارد‭. ‬پاکستان‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬راهکار‭ ‬است‭.‬‮»‬

دواخان‭ ‬مینه‭ ‬پال،‭ ‬سخنگوی‭ ‬اشرف‭ ‬غنی،‭ ‬رئیس‌جمهوری‭ ‬افغانستان،‭ ‬افزود‭ ‬که‭ ‬عملیات‌های‭ ‬هماهنگ‭ ‬شده‌ای‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬سرحد‭ ‬اجرا‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

این‭ ‬سرحد‭ ‬همواره‭ ‬مشمول‭ ‬پیچیدگی‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬بوده‭ ‬است‭: ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‭ ‬واشنگتون‭ ‬پست،‭ ‬هر‭ ‬هفته‭ ‬هزاران‭ ‬لاری‭ ‬باری‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬گذرگاه‭ ‬اصلی‭ ‬آن‭ ‬عبور‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬جوامع‭ ‬قومی‭ ‬پشتون‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬سوی‭ ‬سرحد‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کنند‭. ‬مقامات‭ ‬افغانستان‭ ‬عنوان‭ ‬کرده‌اند‭ ‬که‭ ‬اقدامات‭ ‬جدید‭ ‬ترافیک‭ ‬سرحدی‭ ‬را‭ ‬مختل‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭ ‬ولی‭ ‬نظر‭ ‬پاکستان‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬حصار‭ ‬تنها‭ ‬راه‭ ‬کنترول‭ ‬سرحدی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬‮«‬از‭ ‬دیرباز‭ ‬نفوذپذیر‮»‬‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

Likes(0)Dislikes(0)
Share