یادبود: تورنجنرال برواری

یادبود: تورنجنرال برواری

Share

مجله‭ ‬یونیپاث‭ ‬با‭ ‬اندوه‭ ‬فراوان،‭ ‬درگذشت‭ ‬تورنجنرال‭ ‬فاضل‭ ‬جلیل‭ ‬برواری‭ ‬قومندان‭ ‬لوای‭ ‬طلایی‭ ‬عملیاتهای‭ ‬خاص‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬پنجشنبه‭ ‬20‭ ‬سپتمبر‭ ‬2018‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سوگ‭ ‬می‭ ‬نشیند‭. ‬او‭ ‬سمبول‭ ‬شجاعت‭ ‬و‭ ‬وحدت‭ ‬ملی‭ ‬بود‭. ‬او‭ ‬همیشه‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬سربازان‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬خطوط‭ ‬مقدم‭ ‬می‭ ‬جنگید‭. ‬تورنجنرال‭ ‬برواری‭ ‬به‭ ‬تواضع،‭ ‬سخاوت‭ ‬و‭ ‬وطن‭ ‬پرستی‭ ‬معروف‭ ‬بود‭. ‬او‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬احترام‭ ‬میگذاشت،‭ ‬و‭ ‬هیچگاه‭ ‬از‭ ‬قوم‭ ‬و‭ ‬قبیله‭ ‬ای‭ ‬پشتیبانی‭ ‬و‭ ‬جانبداری‭ ‬نکرد‭. ‬او‭ ‬یک‭ ‬عراقی‭ ‬با‭ ‬افتخار‭ ‬بود‭.  ‬

مقاله‭ ‬ذیل‭ ‬ابتدا‭ ‬در‭ ‬یونیپاث‭ ‬در‭ ‬اکتبر‭ ‬2015‭ ‬منتشر‭ ‬شد‭.‬


هدایت لوأ طلایی

تورن‭ ‬جنرال‭ ‬فاضل‭ ‬جمیل‭ ‬برواری،‭ ‬اتحاد‭ ‬را‭ ‬تبلیغ‭ ‬می‌کند

‭ ‬گزارش‭ ‬و‭ ‬عکس‭: ‬همکاران‭ ‬یونیپاث

تورن‭ ‬جنرال‭ ‬فاضل‭ ‬جمیل‭ ‬برواری‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شخصیت‌های‭ ‬با‭ ‬نفوذی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬فارغ‭ ‬از‭ ‬مرزهای‭ ‬قومی‭-‬فرقه‌ای‭ ‬مورد‭ ‬تحسین‭ ‬و‭ ‬قدردانی‭ ‬همه‭ ‬مردم‭ ‬عراق‭ ‬است‭. ‬مردم‭ ‬عراق،‭ ‬از‭ ‬شمال‭ ‬تا‭ ‬جنوب،‭ ‬وی‭ ‬را‭ ‬تحسین‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬جنگجویی‭ ‬شجاع‭ ‬می‌دانند‭. ‬مردم‭ ‬صفحه‭ ‬فیسبوک‭ ‬‮«‬لوا‭ ‬طلایی‮»‬‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬می‌کنند‭. ‬جنرال‭ ‬برواری‭ ‬اجندای‭ ‬قومی‭-‬فرقه‌ای‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬یونت‭ ‬او‭ ‬همه‭ ‬فرقه‌ها‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬پرچم‭ ‬خود‭ ‬جمع‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬ماه‭ ‬مبارک‭ ‬رمضان‭ ‬و‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬شروع‭ ‬جنگ‭ ‬علیه‭ ‬داعش،‭ ‬جنرال‭ ‬برواری‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬عصر‭ ‬در‭ ‬منزلش‭ ‬مهمانی‭ ‬افطار‭ ‬برگزار‭ ‬می‌کرد‭ ‬و‭ ‬تعداد‭ ‬فراوانی‭ ‬از‭ ‬سربازان‭ ‬و‭ ‬افسران‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬صرف‭ ‬غذا‭ ‬در‭ ‬منزلش‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سختی‭ ‬گنجایش‭ ‬آن‭ ‬مهمانان‭ ‬را‭ ‬داشت،‭ ‬دعوت‭ ‬می‌کرد‭. ‬وی‭ ‬در‭ ‬ورودی‭ ‬منزل‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬شیخ‭ ‬کرد‭ ‬سخاوتمند‭ ‬از‭ ‬مهمانانش‭ ‬استقبال‭ ‬می‌کرد‭. ‬هر‭ ‬روز‭ ‬او‭ ‬گروهی‭ ‬از‭ ‬جنگجویان‭ ‬را‭ ‬دعوت‭ ‬می‌کرد‭ ‬و‭ ‬هدفش‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬کل‭ ‬یونت‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬ختم‭ ‬رمضان‭ ‬دعوت‭ ‬کند‭. ‬در‭ ‬میان‭ ‬افراد‭ ‬مدعو‭ ‬سربازانی‭ ‬از‭ ‬ولایات‭ ‬انبار،‭ ‬موصل،‭ ‬بصره،‭ ‬دیاله‭ ‬و‭ ‬اربیل‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭. ‬وی‭ ‬هیچ‭ ‬شهری‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬شهر‭ ‬دیگر‭ ‬برتری‭ ‬نمی‌دهد‭ – ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬احترام‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬یکسان‭ ‬است‭. ‬آنها‭ ‬سر‭ ‬میز‭ ‬شام‭ ‬مانند‭ ‬یک‭ ‬فامیل‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬گپ‭ ‬می‭ ‬زدند‭ ‬و‭ ‬شوخی‭ ‬می‌کردند‭. ‬جنرال‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سفره‭ ‬حرکت‭ ‬می‌کرد‭ ‬تا‭ ‬مطمئن‭ ‬شود‭ ‬مهمانانش‭ ‬کمبودی‭ ‬ندارند‭ – ‬مردی‭ ‬متواضع‭ ‬با‭ ‬سخاوت‭ ‬و‭ ‬احترام‭ ‬بی‌پایان‭.‬

‮«‬رابطه‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬سربازان‭ ‬و‭ ‬افسرانم‭ ‬برادرانه‭ ‬است‭ – ‬ما‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬برادر‭ ‬هستیم‭. ‬وابستگی‭ ‬قومی‭ ‬و‭ ‬فرقه‌ای‭ ‬باعث‭ ‬جدایی‭ ‬ما‭ ‬نمی‌شود‭. ‬من‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬صرف‭ ‬شام‭ ‬به‭ ‬منزلم‭ ‬دعوت‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬خانواده‌های‭ ‬آنها‭ ‬دیدار‭ ‬خواهم‭ ‬کرد‭. ‬من‭ ‬در‭ ‬خانواده‌ای‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬آمدم‭ ‬که‭ ‬رابطه‭ ‬خاصی‭ ‬با‭ ‬اتباع‭ ‬جنوبی‭ ‬داشت‭. ‬معمولاً‭ ‬دوستان‭ ‬خانوادگی‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬ولایات‭ ‬بغداد،‭ ‬صلاح‌الدین‭ ‬و‭ ‬انبار‭ ‬مکررا‭ ‬به‭ ‬منزل‭ ‬ما‭ ‬می‌آمدند‭. ‬دوران‭ ‬کودکی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬همه‭ ‬فرقه‌های‭ ‬عراقی‭ ‬گذراندهام؛‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رو،‭ ‬دوست‭ ‬ندارم‭ ‬با‭ ‬اشخاص‭ ‬به‭ ‬اساس‭ ‬وابستگی‭ ‬آنها‭ ‬رفتار‭ ‬کنم‭. ‬ما‭ ‬همچنین‭ ‬از‭ ‬سیاست‭ ‬سرویس‭ ‬ضد‭ ‬تروریزم‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬جهت‌گیری‭ ‬قومی‭-‬فرقه‌ای‭ ‬را‭ ‬ممنوع‭ ‬می‌کند،‭ ‬متابعت‭ ‬می‌کنیم‭. ‬امیدوارم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬سیاست‭ ‬در‭ ‬سایر‭ ‬ادارات‭ ‬دولتی‭ ‬اجرا‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬شاهد‭ ‬حذف‭ ‬ترجیح‭ ‬هم‭ ‬قبیله‌ای‭ ‬قبیلهای‭ ‬و‭ ‬فساد‭ ‬باشیم‮»‬‭.‬

جنرال‭ ‬برواری‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬شجاعت‭ ‬و‭ ‬روابطش‭ ‬با‭ ‬سربازان‭ ‬معروف‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬نبرد‭ ‬با‭ ‬دشمنان‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬سربازانش‭ ‬در‭ ‬خط‭ ‬مقدم‭ ‬حضور‭ ‬دارد‭. ‬تصاویر‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬فیسبوک‭ ‬جنگجویی‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬هرگز‭ ‬از‭ ‬نبرد‭ ‬خسته‭ ‬نمی‌شود‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬عکس‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬رمادی‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬پرتاب‭ ‬خمپاره‭ ‬به‭ ‬مواضع‭ ‬داعش‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد؛‭ ‬در‭ ‬عکس‭ ‬دیگر،‭ ‬او‭ ‬سلاح‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬با‭ ‬دقت‭ ‬نخلستانی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بیجی‭ ‬زیر‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬است؛‭ ‬عکس‭ ‬سوم‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬سربازانش‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬گزمه‭ ‬در‭ ‬تکریت‭ ‬و‭ ‬گپ‭ ‬با‭ ‬اطفال‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭. ‬صفحه‭ ‬‮«‬لوا‭ ‬طلایی‮»‬‭ ‬در‭ ‬فیسبوک‭ ‬تا‭ ‬آگست‭ ‬2015‭ ‬558‭,‬039‭ ‬علاقمند‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬

‮«‬من‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬تاسیس‭ ‬یونت‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬ملحق‭ ‬شدم؛‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2003‭ ‬قومانده‭ ‬گروهان‭ ‬بودم‭. ‬تکتک‭ ‬سربازان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬و‭ ‬نام‭ ‬خانوادگی‭ ‬می‌شناسم‭. ‬در‭ ‬غمها‭ ‬و‭ ‬شادی‭ ‬آنها‭ ‬شریک‭ ‬هستم‭. ‬من‭ ‬پالیسی‭ ‬درهای‭ ‬باز‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬می‌کنم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قوماندانی‭ ‬این‭ ‬یونت‭ ‬نخبه‭ ‬افتخار‭ ‬می‌کنم‭ ‬زیرا‭ ‬این‭ ‬مشت‭ ‬آهنین‭ ‬عراق‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬مخل‭ ‬امنیت‭ ‬عراق‭ ‬ضربه‭ ‬میزند‭. ‬ما‭ ‬با‭ ‬افتخار‭ ‬در‭ ‬نبرد‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬دوم‭ ‬فلوجه‭ ‬شرکت‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬گروه‌های‭ ‬مسلح‭ ‬نجف‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2004‭ ‬پاکسازی‭ ‬کردیم‭. ‬ما‭ ‬حملات‭ ‬سختی‭ ‬به‭ ‬مخفیگاه‭ ‬تروریستان‭ ‬در‭ ‬جنوب،‭ ‬شمال‭ ‬و‭ ‬غرب‭ ‬عراق‭ ‬داشتیم‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2008‭ ‬استان‭ ‬بصره‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬گروه‌های‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬مجرمین‭ ‬سازمان‌یافته‭ ‬که‭ ‬نفت‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬قاچاق‭ ‬می‌کردند،‭ ‬در‭ ‬عملیاتی‭ ‬معروف‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬حمله‭ ‬سلحشوران‭ ‬پس‭ ‬گرفتیم‭. ‬بر‭ ‬علاوه،‭ ‬ما‭ ‬ولایت‭ ‬دیاله‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬وجود‭ ‬اراذل‭ ‬و‭ ‬اوباش‭ ‬زرقاوی‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬تروریستان‭ ‬پاک‭ ‬کردیم‭. ‬ما‭ ‬همچنین‭ ‬عملیاتی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬محو‭ ‬گروه‌های‭ ‬مسلح‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬بغداد‭ ‬انجام‭ ‬دادیم‭ ‬و‭ ‬عملیات‌های‭ ‬فراوانی‭ ‬علیه‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬صلاح‌الدین،‭ ‬انبار،‭ ‬کرکوک‭ ‬و‭ ‬جرف‭ ‬الصخر‭ ‬ترتیب‭ ‬دادیم‭.‬

هر‭ ‬جا‭ ‬که‭ ‬‮«‬لوا‭ ‬طلایی‮»‬‭ ‬میرود،‭ ‬نام‭ ‬آن‭ ‬میدرخشد‭ – ‬داعش‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬می‌ترسد‭ ‬و‭ ‬می‌داند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬لوا‭ ‬پیروز‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬یونت‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬ضد‭ ‬تروریزم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬گروهی‭ ‬نخبه‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬عراق‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭.‬

در‭ ‬جریان‭ ‬تحولات‭ ‬غیرجنگی،‭ ‬قوای‭ ‬‮«‬لوا‭ ‬طلایی‮»‬‭ ‬وقت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مصروف‭ ‬تعلیمات‭ ‬فشرده‭ ‬و‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬مسابقات‭ ‬فوتبال‭ ‬کردند‭. ‬شب‌هنگام،‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬تفریح‭ ‬و‭ ‬وقت‌گذرانی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬دوستان‭ ‬به‭ ‬کافی‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬رستورانت‌های‭ ‬پایگاه‭ ‬سر‭ ‬می‌زنند‭. ‬امروز‭ ‬پایگاه‌های‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬متعدد‭ ‬خالی‭ ‬است؛‭ ‬آنها‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬آماده‌باش‭ ‬کامل‭ ‬هستند‭.‬

‮«‬من‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬آمادگی‭ ‬تکتیکی‭ ‬جنگجویان‭ ‬و‭ ‬رعایت‭ ‬مسلکی‭ ‬بودن،‭ ‬بر‭ ‬آموزش‭ ‬تاکید‭ ‬می‌کنم‭. ‬هر‭ ‬چند،‭ ‬محیط‭ ‬اجتماعی‭ ‬دوستانه‭ ‬و‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‌ام‭. ‬من‭ ‬از‭ ‬تاسیس‭ ‬رستورانت‭ ‬و‭ ‬کافی‭ ‬برای‭ ‬استراحت‭ ‬جنگجویان‭ ‬حمایت‭ ‬کردم‭. ‬این‭ ‬اماکن‭ ‬روحیه‭ ‬برادری‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬می‌کند‭. ‬دوستی‭ ‬صمیمی‭ ‬آمادگی‭ ‬یونت‌ها‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬داعش‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬می‌کند‭. ‬از‭ ‬زمان‭ ‬شروع‭ ‬حملات‭ ‬داعش،‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬بیجی،‭ ‬تکریت‭ ‬و‭ ‬انبار‭ ‬هستیم؛‭ ‬ما‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬دستور‭ ‬قومانده‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬نبرد‭ ‬جابجا‭ ‬می‌شویم‭. ‬ما‭ ‬از‭ ‬آمادگی‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬ذهنی‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬ماموریت‭ ‬برخورداریم‭. ‬ما‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بدترین‭ ‬شرایط‭ ‬متن‭ ‬فرضیه‌ها‭ ‬آموزش‭ ‬دیده‌ایم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬روحیه‭ ‬و‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬عالی‭ ‬که‭ ‬نبرد‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تضعیف‭ ‬نمی‌کند‭ ‬برخورداریم‭. ‬ما‭ ‬قهرمانان‭ ‬بسیاری‭ ‬را‭ ‬قربانی‭ ‬امنیت‭ ‬عراق‭ ‬کرده‌ایم؛‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬عراق‭ ‬افتخار‭ ‬ماست‮»‬‭.‬

محافظت‭ ‬از‭ ‬جان‭ ‬ملکی‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬تشویش‌های‭ ‬جنرال‭ ‬برواری‭ ‬است‭: ‬‮«‬از‭ ‬نقاط‭ ‬گوناگون‭ ‬سوال‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬لوا‭ ‬طلایی‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬انبار‭ ‬را‭ ‬زودتر‭ ‬آزاد‭ ‬کند؟‭ ‬متاسفانه‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬از‭ ‬وضعیت‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬مطلع‭ ‬نیستند‭. ‬آنچه‭ ‬حرکت‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پس‭ ‬گرفتن‭ ‬شهرها‭ ‬از‭ ‬داعش‭ ‬کند‭ ‬می‌کند،‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬جان‭ ‬افراد‭ ‬غیرنظامی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خانه‌های‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬دام‭ ‬افتاده‌اند‭. ‬ما‭ ‬داعش‭ ‬نیستیم‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬خود‭ ‬تخریب‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬جان‭ ‬افراد‭ ‬بیگناه‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬مهم‭ ‬نباشد‭. ‬تروریستان‭ ‬رحم‭ ‬ندارند؛‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬اطفال‭ ‬را‭ ‬می‌کشند‭ ‬و‭ ‬خانه‌ها‭ ‬و‭ ‬مساجد‭ ‬را‭ ‬خراب‭ ‬می‌کنند‭. ‬هدف‭ ‬آنها‭ ‬تبدیل‭ ‬کردن‭ ‬ساحات‭ ‬شهری‭ ‬به‭ ‬ویرانه‭ ‬است‭. ‬تشویش‭ ‬اصلی‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬نبرد‭ ‬مصئونیت‭ ‬و‭ ‬سلامت‭ ‬اتباع‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬نبرد‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬اطلاعات‭ ‬دقیقی‭ ‬درباره‭ ‬خانه‌های‭ ‬پر‭ ‬و‭ ‬خالی‭ ‬و‭ ‬تعداد‭ ‬و‭ ‬سن‭ ‬باشندگان‭ ‬محلی‭ ‬این‭ ‬شهرها‭ ‬داریم‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬رو،‭ ‬مرتباً‭ ‬از‭ ‬سربازانم‭ ‬میخواهم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬تیراندازی‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬خانه‌ها‭ ‬بپرهیزند‭ ‬و‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اطراف‭ ‬شهرها‭ ‬بکشانند‭. ‬البته‭ ‬این‭ ‬تکتیک‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معنی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آزادسازی‭ ‬شهرها‭ ‬زمان‭ ‬بیشتری‭ ‬خواهد‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬زمین‭ ‬مفتوح‭ ‬باقی‭ ‬می‌مانند‭ ‬ولی‭ ‬ما‭ ‬نمی‌خواهیم‭ ‬شهرها‭ ‬را‭ ‬ویران‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬انسانهای‭ ‬معصوم‭ ‬را‭ ‬بکشیم‭. ‬به‭ ‬کمک‭ ‬خدا‭ ‬توانستیم‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬شهرها‭ ‬را‭ ‬آزاد‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اتباع‭ ‬اسیری‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬آغوش‭ ‬باز‭ ‬و‭ ‬اشک‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬استقبال‭ ‬کردند‭ ‬مساعدت‭ ‬کنیم‭. ‬

تورن جنرال فاضل جمیل برواری

تورن جنرال فاضل جمیل برواری

وی‭ ‬سبوعیت‭ ‬داعش‭ ‬را‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬توصیف‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬پس‭ ‬از‭ ‬غلبه‭ ‬بر‭ ‬داعش‭ ‬با‭ ‬خرابی‭ ‬های‭ ‬عظیمی‭ ‬در‭ ‬شهرها‭ ‬روبرو‭ ‬شدیم‭. ‬گویی‭ ‬زلزله‭ ‬کتلوی‭ ‬در‭ ‬شهرها‭ ‬آمده‭ ‬بود‭. ‬آنها‭ ‬خانه‌ها‭ ‬را‭ ‬بمباران‭ ‬می‌کردند،‭ ‬باغات‭ ‬را‭ ‬میسوزاندند‭ ‬و‭ ‬جاده‌ها‭ ‬را‭ ‬ویران‭ ‬می‌کردند‭. ‬آنها‭ ‬ملکی‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬هدف‭ ‬انتقام‌جویی‭ ‬ظالمانه‭ ‬قرار‭ ‬می‌دادند‭. ‬آنها‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬اتباعی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬حمایت‭ ‬نمی‌کردند،‭ ‬مواد‭ ‬منفجره‭ ‬جاسازی‭ ‬می‌کردند‭. ‬آنها‭ ‬خانه‭ ‬همه‭ ‬پرسونل‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬بمباران‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬ساکنان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬کشتند‭. ‬آنها‭ ‬حتی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬پرسونل‭ ‬دپارتمان‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جرم‭ ‬ارتداد‭ ‬کشتند‭! ‬ما‭ ‬قبر‭ ‬دسته‌جمعی‭ ‬اطفال‭ ‬و‭ ‬زنانی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬وحشیانه‭ ‬به‭ ‬قتل‭ ‬رسیده‭ ‬بودند،‭ ‬یافتیم‭. ‬ما‭ ‬اتاقهای‭ ‬شکنجه‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬سندی‭ ‬محکم‭ ‬بر‭ ‬جنایات‭ ‬شنیع‭ ‬آنهاست،‭ ‬یافتیم‭. ‬قساوت‭ ‬داعش‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬هلاکو‭ ‬خان‭ ‬است‭. ‬حتی‭ ‬موزیم‌ها‭ ‬و‭ ‬مکان‌های‭ ‬مذهبی‭ ‬از‭ ‬وحشیگری‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬امان‭ ‬نماند‮»‬‭.‬

جنرال‭ ‬برواری‭ ‬از‭ ‬همکاری‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬منطقوی‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬داعش‭ ‬تشکر‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬کلید‭ ‬موفقیت‭ ‬دانست‭: ‬‮«‬داعش‭ ‬اردوی‭ ‬عادی‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬نمی‌توانیم‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جنگی‭ ‬عادی‭ ‬شکست‭ ‬دهیم‭. ‬داعش‭ ‬سازمان‭ ‬تروریستی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تمویل‭ ‬مالی‭ ‬مخفی‭ ‬از‭ ‬نهادهای‭ ‬مخفی‭ ‬گوناگون‭ ‬به‭ ‬حیات‭ ‬خود‭ ‬ادامه‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬کمک‭ ‬افراد‭ ‬فریب‭ ‬خوردهای‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬ایدئولوژی‭ ‬نامشروع‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارند،‭ ‬بهرهمند‭ ‬است‭. ‬آنها‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬به‭ ‬استخدام‭ ‬جنگجویان‭ ‬ناآگاه‭ ‬خارجی‭ ‬از‭ ‬نواحی‭ ‬دوردست‭ ‬وابسته‭ ‬هستند‭. ‬در‭ ‬نتیجه،‭ ‬برای‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬شبکه‭ ‬تمویل‭ ‬و‭ ‬استخدام‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬جامعه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬ضرورت‭ ‬است؛‭ ‬ما‭ ‬می‌توانیم‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬عراق‭ ‬شکست‭ ‬دهیم‭. ‬مایلم‭ ‬از‭ ‬متحدان‭ ‬آمریکایی‭ ‬خود‭ ‬بابت‭ ‬حمایت‭ ‬مستمر‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬ملت‭ ‬ما،‭ ‬چه‭ ‬منحیث‭ ‬مساعدت‌های‭ ‬مشورتی‭ ‬یا‭ ‬حمایه‭ ‬هوایی،‭ ‬تشکر‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ائتلاف‭ ‬بین‌المللی‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬پیوستند‭ ‬قدردانی‭ ‬نمایم‭. ‬داعش‭ ‬تهدیدی‭ ‬برای‭ ‬صلح‭ ‬جهانی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬آنها‭ ‬باید‭ ‬متحد‭ ‬شویم‮»‬‭.

Likes(0)Dislikes(0)
Share