مساعدت کویت به  بیجاشده‌گان در اردن

مساعدت کویت به بیجاشده‌گان در اردن

Share

کارکنان‭ ‬یونیپاث

با‭ ‬کمک‭ ‬700,000‭ ‬دالری‭ ‬کویت،‭ ‬147‭ ‬دانشجوی‭ ‬سوری‭ ‬در‭ ‬جولای‭ ‬2017‭ ‬از‭ ‬مرکز‭ ‬ملکه‭ ‬رانیا‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬یرموک‭ ‬اردن‭ ‬فارغ‌التحصیل‭ ‬شدند‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬دکتر‭ ‬رفعت‭ ‬فوری،‭ ‬رئیس‭ ‬این‭ ‬دانشگاه،‭ ‬این‭ ‬دانشجویان‭ ‬هم‌اکنون‭ ‬دارای‭ ‬شرایط‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬کورس‌های‭ ‬تخنیکی‭ ‬مسلکی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬ضروریات‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬اتباع‭ ‬سوری‭ ‬برای‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬کار‭ ‬است،‭ ‬شده‌اند‭.‬

به‭ ‬گفته‭ ‬دکتر‭ ‬حمد‭ ‬الدعیج،‭ ‬سفیر‭ ‬کویت‭ ‬در‭ ‬اردن،‭ ‬کویت‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬ارائه‭ ‬کمک‌های‭ ‬بشردوستانه‭ ‬به‭ ‬‮«‬برادران‮»‬‭ ‬سوری‭ ‬ساکن‭ ‬اردن‭ ‬دارد‭.‬

به‭ ‬گفته‭ ‬الدعیج،‭ ‬هدف‭ ‬کویت‭ ‬‮«‬کاهش‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬رنج‭ ‬مردم‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬کردن‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬اردن‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬عواقب‭ ‬ناگوار‭ ‬میزبانی‭ ‬از‭ ‬پناهندگان‭ ‬است‭.‬‮»‬

طبق‭ ‬احصائیه‌های‭ ‬بحث‌انگیز‭ ‬سازمان‭ ‬ملل،‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬شروع‭ ‬جنگ‭ ‬داخلی‭ ‬سوریه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2011،‭ ‬اردن‭ ‬پذیرای‭ ‬659,000‭ ‬بیجا‌شده‭ ‬سوری‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ولی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مشکلات‭ ‬امنیتی‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬حملات‭ ‬داعش‭ ‬به‭ ‬کمپ‭ ‬غیررسمی‭ ‬بیجاشده‌گان‭ ‬‮«‬رکبان‮»‬‭ -‬و‭ ‬نیز‭ ‬مشکلات‭ ‬اقتصادی‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬مدیریت‭ ‬موج‭ ‬بیجاشده‌گان‭- ‬بعضی‭ ‬اتباع‭ ‬سوریه‭ ‬با‭ ‬مشکل‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬کمک‌های‭ ‬طبی‭ ‬مواجه‭ ‬شده‌اند‭.‬

بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‭ ‬خبرگزاری‭ ‬کویت،‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬چندین‭ ‬موسسه‭ ‬خیریه‭ ‬اردنی‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬بشردوستانه‭ ‬و‭ ‬امدادی‭ ‬کمک‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬موسسات‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬‮«‬انجمن‭ ‬تکفل‭ ‬اردن‮»‬،‭ ‬‮«‬سازمان‭ ‬خیریه‭ ‬هاشمی‭ ‬اردن‮»‬‭ ‬و‭ ‬شعبه‭ ‬‮«‬انجمن‭ ‬اصلاحات‭ ‬اجتماعی‭ ‬کویت‮»‬‭ ‬در‭ ‬اردن‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭.‬

به‭ ‬ادعای‭ ‬خالد‭ ‬نواصره،‭ ‬مدیر‭ ‬انجمن‭ ‬تکفل،‭ ‬پول‭ ‬اهدا‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬انجمن‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬طبی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬انجمن‭ ‬برای‭ ‬6,000‭ ‬آواره‭ ‬ساکن‭ ‬اردن‭ ‬تاسیس‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬تخصیص‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭.‬

Likes(0)Dislikes(0)
Share