مبارزه یمن  علیه دهشت‌افگنی

مبارزه یمن علیه دهشت‌افگنی

Share

دولت‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬اجرای‭ ‬پروگرامهای‭ ‬افراط‌زدایی‭ ‬ برای‭ ‬شکست‭ ‬دادن‭ ‬القاعده‭ ‬و‭ ‬داعش‭ ‬است

سفارت‭ ‬جمهوری‭ ‬یمن در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬امریکا

دهشت‌افگنی فگنی‭ ‬هیچ‭ ‬محدودیتی‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سرحدات‭ ‬احترام‭ ‬نمیگذارد‭. ‬این‭ ‬پدیده‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬دچار‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬رسیدگی‭ ‬شود‭. ‬دولتها‭ ‬برای‭ ‬موفقیت‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬و‭ ‬افراطگرایی‭ ‬خشن‭ ‬باید‭ ‬رویکردی‭ ‬جامع‭ ‬را‭ ‬بگیرد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬بدون‭ ‬حفظ‭ ‬ثبات،‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬حاکمیت‭ ‬قانون،‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬نمیتواند‭ ‬تحقق‭ ‬یابد‭. ‬کشورهایی‭ ‬بسیاری‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬مواجه‭ ‬هستند،‭ ‬این‭ ‬سه‭ ‬مبنای‭ ‬بنیادی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬دیزاین‭ ‬ستراتیژیهای‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬میگیرند‭.‬

جمهوری‭ ‬یمن،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬جوانان‭ ‬2011،‭ ‬تا‭ ‬حدودی‭ ‬هر‭ ‬سه‭ ‬این‭ ‬مبانی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داشت،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نبود‭ ‬اراده‭ ‬سیاسی‭ ‬شکست‭ ‬خورد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2012،‭ ‬یمن‭ ‬اراده‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬تعهد‭ ‬نیرومندی‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬همقدم‭ ‬با‭ ‬ابتکار‭ ‬شورای‭ ‬همکاری‭ ‬خلیج‭ ‬داشت‭. ‬هر‭ ‬قسم‭ ‬مساعی‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬و‭ ‬افراطگرایی‭ ‬خشن‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬تنها‭ ‬میتواند‭ ‬با‭ ‬احیای‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬لغو‭ ‬کودتای‭ ‬سپتمبر‭ ‬2014‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬برسد‭.‬

یمن‭: ‬قربانی‭ ‬دهشت‌افگنی

یمن‭ ‬در‭ ‬خط‭ ‬مقدم‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬سالها‭ ‬قربانی‭ ‬این‭ ‬پدیده‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬دسمبر‭ ‬1998،‭ ‬گروپی‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬ابوالحسن‭ ‬المهدار،‭ ‬رهبر‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬اردوی‭ ‬اسلامی‭ ‬عدن‭- ‬ابین‭ ‬نامیده‭ ‬میشد،‭ ‬چهار‭ ‬مسافر‭ ‬بریتانیایی‭ ‬و‭ ‬استرالیایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬کشت‭. ‬المهدار‭ ‬ذریعه‭ ‬ابوحمزه‭ ‬المصری‭ ‬حمایت‭ ‬میشد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جنوری‭ ‬2015‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬به‭ ‬جرم‭ ‬11‭ ‬مورد‭ ‬دهشت‌افگنی،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬ذریعه‭ ‬هیئت‭ ‬منصفه‭ ‬در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬گناهکار‭ ‬شناخته‭ ‬شد‭ ‬به‭ ‬حبس‭ ‬ابد‭ ‬محکوم‭ ‬شد‭.‬

در‭ ‬اکتوبر‭ ‬سال‭ ‬2000،‭ ‬القاعده‭ ‬یک‭ ‬حمله‭ ‬انتحاری‭ ‬به‭ ‬ناوشکن‭ ‬قوای‭ ‬دریایی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬یو‭ ‬اس‭ ‬اس‭ ‬کول‭ ‬در‭ ‬بندر‭ ‬عدن‭ ‬انجام‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مرگ‭ ‬17‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬ملوانان‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬منجر‭ ‬شد‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬حمله،‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬یمن‭ ‬همکاری‭ ‬امنیتی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬کردند؛‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬تنها‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬11‭ ‬سپتمبر‭ ‬2001‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬همکاری‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬تقویت‭ ‬شد‭. ‬متأسفانه،‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬تاکنون‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬انکشاف‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬یمنیها‭ ‬تلخی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬چشیده‌اند‭. ‬تروریستان‭ ‬القاعده‭ ‬در‭ ‬شبه‭ ‬جزیره‭ ‬عربستان‭ (‬AQAP‭) ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬وحشیانه‭ ‬ترین‭ ‬حملات‭ ‬دهشت‌افگنانه‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬یمن،‭ ‬در‭ ‬دسمبر‭ ‬2013‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬شفاخانه‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬صنعا‭ ‬حمله‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سلاح‭ ‬ماشین‭ ‬دار‭ ‬و‭ ‬بمب‭ ‬دستی‭ ‬56‭ ‬نفر‭ ‬را‭ ‬کشتند‭ ‬و‭ ‬215‭ ‬نفر‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬زخمی‭ ‬کردند‭. ‬در‭ ‬می‭ ‬2012،‭ ‬یک‭ ‬بمبگذار‭ ‬انتحاری‭ ‬AQAP،‭ ‬جان‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬100‭ ‬دانشجوی‭ ‬جوان‭ ‬قوای‭ ‬امنیت‭ ‬مرکزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬تمرین‭ ‬قدم‭ ‬موزون‭ ‬روز‭ ‬ملی‭ ‬یمن‭ ‬در‭ ‬صنعا‭ ‬گرفت‭. ‬در‭ ‬آگست‭ ‬2016‭ ‬یک‭ ‬فرد‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬داعش‭ ‬مسئولیت‭ ‬بمبگذاری‭ ‬موتری‭ ‬انتحاری‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬جلب‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬اردو‭ ‬در‭ ‬عدن‭ ‬را‭ ‬برعهده‭ ‬گرفت‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬مرگ‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬70‭ ‬تن‭ ‬و‭ ‬زخمی‭ ‬شدن‭ ‬80‭ ‬نفر‭ ‬دیگر‭ ‬شد‭. ‬و‭ ‬در‭ ‬دسمبر‭ ‬2016،‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬هشت‭ ‬روز‭ ‬دو‭ ‬حمله‭ ‬جداگانه‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬اطراف‭ ‬پایگاه‭ ‬نظامی‭ ‬عدن‭ ‬انجام‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬آن‭ ‬88‭ ‬نفر‭ ‬کشته‭ ‬و‭ ‬79‭ ‬نفر‭ ‬زخمی‭ ‬شدند‭.‬

در‭ ‬عدن‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬سال‭ ‬2016،‭ ‬AQAP‭ ‬و‭ ‬داعش‭ ‬11‭ ‬حمله‭ ‬دیگر‭ ‬نیز‭ ‬انجام‭ ‬دادند‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2016،‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬عدن‭ ‬و‭ ‬المکلا،‭ ‬AQAP‭ ‬و‭ ‬داعش‭ ‬337‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬نظامی،‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬تازه‭ ‬جلب‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬کشتند‭ ‬و‭ ‬313‭ ‬نفر‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬زخمی‭ ‬نمودند‭. ‬AQAP‭ ‬سالها‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬پرسونل‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬بلکه‭ ‬همچنین‭ ‬افسران‭ ‬استخباراتی‭ ‬مؤثر‭ ‬در‭ ‬ردیابی‭ ‬و‭ ‬افشای‭ ‬شبکه‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬حملات‭ ‬نشان‭ ‬میدهد‭ ‬که‭ ‬AQAP‭ ‬و‭ ‬داعش‭ ‬به‭ ‬چی‭ ‬میزان‭ ‬بیرحمانه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بیتفاوتی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬هدف‭ ‬گرفتن‭ ‬یمنیها‭ ‬هستند‭.‬

مساعی‭ ‬ضد‭ ‬دهشت‌افگنانه‭ ‬دولت

از‭ ‬سال‭ ‬2000،‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری‭ ‬علی‭ ‬عبدالله‭ ‬صالح،‭ ‬اقدامات‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬عمدتاً‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬امنیت‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بیشتر‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬دریافت‭ ‬کمکهای‭ ‬خارجی‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬صورت‭ ‬میگرفت‭. ‬با‭ ‬اینکه‭ ‬یمن‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اولین‭ ‬پروگرامهای‭ ‬افراط‌زدایی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬در‭ ‬مراحل‭ ‬ابتدائیه‭ ‬خود‭ ‬شروع‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬جامعه‭ ‬بین‌المللی‭ – ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ – ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬رژیم‭ ‬صالح‭ ‬تمایلی‭ ‬به‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬علل‭ ‬بنیادین‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬نداشت‭.‬

با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬بین‭ ‬سالهای‭ ‬2012‭ ‬تا‭ ‬2014،‭ ‬دولت‭ ‬جدید‭ ‬عبدربه‭ ‬منصور‭ ‬هادی،‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬همه‭ ‬مشکلات‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬دیزاین‭ ‬یک‭ ‬رویکرد‭ ‬جامع‭ ‬ضد‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬جدید‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬میتواند‭ ‬طرز‭ ‬کامل‭ ‬در‭ ‬بخشهای‭ ‬بیشتری‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬درآید‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬دولتی‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬ائتلاف‭ ‬عرب‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬پس‭ ‬گرفتن‭ ‬مناطق‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬ملیشیای‭ ‬حوثی‭- ‬صالح‭ ‬هستند‭.‬

مساعی‭ ‬ابتدائیه‭ ‬برای‭ ‬افراط‌زدایی

در‭ ‬سال‭ ‬2003،‭ ‬یمن‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اولین‭ ‬پروگرامهای‭ ‬افراط‌زدایی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ریاست‭ ‬روحانی‭ ‬برجسته،‭ ‬قاضی‭ ‬حمود‭ ‬الهتار،‭ ‬رئیس‭ ‬ستره‭ ‬محکمه‭ ‬یمن‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬سابق‭ ‬اوقاف‭ ‬اجرا‭ ‬کرد‭. ‬قاضی‭ ‬الهتار‭ ‬همچنین‭ ‬رهبری‭ ‬کمیسیون‭ ‬گفتگو‭ ‬در‭ ‬پروگرام‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬مسئول‭ ‬اجرای‭ ‬پروگرامی‭ ‬برای‭ ‬جذب‭ ‬تروریستان‭ ‬بالقوه‌ای‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬گرفتار‭ ‬یا‭ ‬محبوس‭ ‬شده‭ ‬بودند‭. ‬طبق‭ ‬گفته‭ ‬الهتار،‭ ‬مرحله‭ ‬اول‭ ‬پروگرام‭ ‬موفقیت‌آمیز‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬364‭ ‬اشتراک‭ ‬کننده‭ (‬از‭ ‬مجموع‭ ‬420‭ ‬نفر‭) ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬افراطی‭ ‬را‭ ‬رد‭ ‬و‭ ‬ثابت‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬پیشینه‭ ‬جزایی‭ ‬ندارند،‭ ‬آزاد‭ ‬شدند‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬که‭ ‬شعار‭ ‬آن‭ ‬‮«‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬امکانپذیر‭ ‬است‮»‬‭ ‬تنها‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬یعنی‭ ‬تا‭ ‬اواخر‭ ‬سال‭ ‬2005‭ ‬دوام‭ ‬آورد‭.‬


عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور یمن، در هفتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتمبر 2016 سخنرانی میکند.

این‭ ‬پروگرام‭ ‬دو‭ ‬مرحله‭ ‬داشت‭: ‬مرحله‭ ‬اول‭ ‬شامل‭ ‬گفتگوی‭ ‬مستقیم‭ ‬و‭ ‬پروگرام‭ ‬فرعی‭ ‬توانمندسازی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬موفقیت‌آمیز‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نتایج‭ ‬مثبتی‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬داد،‭ ‬چون‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬تفسیرهای‭ ‬افراطی‭ ‬قبلی‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬اسلام‭ ‬را‭ ‬رها‭ ‬کردند‭. ‬مرحله‭ ‬دوم‭ ‬یک‭ ‬پروگرام‭ ‬فرعی‭ ‬ادغام‭ ‬مجدد‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬تحقق‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬مختلف‭ ‬دشوار‭ ‬بود‭. ‬یکی‭ ‬اینکه‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬صالح‭ ‬عمداً‭ ‬باعث‭ ‬انحراف‭ ‬افرادی‭ ‬شدند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬اول‭ ‬آزاد‭ ‬شده‭ ‬بودند‭. ‬شاید‭ ‬مهمترین‭ ‬دلیل،‭ ‬بی‌میلی‭ ‬دولت‭ ‬وقت‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬پروگرام‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬عدم‭ ‬پوشش‭ ‬رسانه‌های‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬میلی‭ ‬رژیم‭ ‬صالح‭ ‬در‭ ‬پذیرش‭ ‬ستراتیژی‭ ‬و‭ ‬چشم‌اندازش‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬میداد‭. ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬خاتمه‭ ‬یافتن‭ ‬پروگرام‭ ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬سال‭ ‬2005‭ ‬شد،‭ ‬هرچند‭ ‬شروع‭ ‬آن‭ ‬موفقیت‌آمیز‭ ‬و‭ ‬امیدوارکننده‭ ‬بود‭.‬

جزوتام‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬ضد‭ ‬دهشت‌افگنی

در‭ ‬زمان‭ ‬حکومت‭ ‬صالح،‭ ‬بخش‭ ‬عمده‭ (‬اگر‭ ‬نگوییم‭ ‬تمام‭) ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬کمکهای‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬ذریعه‭ ‬شرکای‭ ‬بین‌المللی‭ – ‬عمدتاً‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ – ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬بعضی‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬ضد‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬تحت‭ ‬کنترول‭ ‬مقامات‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬پسر‭ ‬صالح‭ ‬یعنی‭ ‬احمد‭ ‬علی‭ ‬صالح‭ ‬اختصاص‭ ‬یافت‭ ‬که‭ ‬رییس‭ ‬گارد‭ ‬جمهوریخواه‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬نظارت‭ ‬داشت‭. ‬برادرزاده‌اش،‭ ‬عمار‭ ‬محمد‭ ‬صالح،‭ ‬اولین‭ ‬معاون‭ ‬دفتر‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬تازه‭ ‬تأسیس‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬بر‭ ‬دوسیه‭ ‬القاعده‭ ‬نظارت‭ ‬میکرد‭. ‬یکی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬برادرزاده‌هایش،‭ ‬یحیی‭ ‬محمد‭ ‬صالح،‭ ‬رئیس‭ ‬مرکز‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬خاص‭ ‬بود‭ (‬که‭ ‬قبلاً‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬مرکزی‭ ‬شناخته‭ ‬میشد‭) ‬و‭ ‬بالای‭ ‬جزوتام‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬نظارت‭ ‬میکرد‭.‬

هدف‭ ‬رژیم‭ ‬صالح‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬دستگاه‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬عملیات‭ ‬ضد‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬همزمان‭ ‬پروگرامهای‭ ‬افراط‌زدایی‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬مشکلات‭ ‬اصلی‭ ‬دیزاین‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬تحت‌الشعاع‭ ‬قرار‭ ‬میداد‭. ‬صالح‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬تمایلی‭ ‬به‭ ‬محو‭ ‬القاعده‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬نداشت‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬میرسید‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬میکرد‭. “‬منبع‭ ‬آگاه‭ ‬القاعده‭”‬،‭ ‬تحقیقی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2015‭ ‬ذریعه‭ ‬شبکه‭ ‬خبری‭ ‬الجزیره‭ ‬انجام‭ ‬شد‭ “‬جزئیات‭ ‬معلومات‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬مصاحبه‌ها‭ ‬با‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬سابق‭ ‬القاعده‭” ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬نمود‭ ‬که‭ ‬تعاملات‭ ‬مشکوک‭ ‬بین‭ ‬دستگاه‭ ‬امنیتی‭ ‬رژیم‭ ‬سابق‭ ‬و‭ ‬شبکه‭ ‬القاعده‭ ‬را‭ ‬افشا‭ ‬میکرد‭. ‬این‭ ‬منبع‭ ‬آگاه‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬مقام‭ ‬ارشد‭ ‬امنیتی‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬صالح‭ ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬مواد‭ ‬انفجاری‭ ‬برای‭ ‬القاعده،‭ ‬تنها‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬حمله‭ ‬سپتمبر‭ ‬2008‭ ‬به‭ ‬سفارت‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬صنعا‭ ‬دخالت‭ ‬داشت‭. ‬منابع‭ ‬دولتی‭ ‬دیگر‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‌اند‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬تا‭ ‬اوایل‭ ‬سال‭ ‬2015،‭ ‬صالح‭ ‬همچنان‭ ‬با‭ ‬AQAP‭ ‬ارتباط‭ ‬برقرار‭ ‬میکرد‭. ‬این‭ ‬منابع‭ ‬معتقدند‭ ‬که‭ ‬صالح‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬اشغال‭ ‬المکلا‭ ‬ذریعه‭ ‬AQAP‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬یک‭ ‬سال،‭ ‬منحیث‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬مبارزاتش‭ ‬برای‭ ‬تضعیف‭ ‬دولت‭ ‬مشروع‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬ارتباط‭ ‬برقرار‭ ‬کرده‭ ‬بود‭.‬

رویکرد‭ ‬جدید‭ ‬یمن

بعد‭ ‬از‭ ‬انتخاب‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬هادی‭ ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬2012،‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬تمرکز‭ ‬یکجانبه‭ ‬بر‭ ‬گزینه‌های‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬و‭ ‬افراطگرایی‭ ‬خشن‭ ‬به‭ ‬رویکردی‭ ‬دوگانه‭ ‬تغییر‭ ‬مسیر‭ ‬داد‭. ‬دولت‭ ‬میدانست‭ ‬که‭ ‬احیای‭ ‬مساعی‭ ‬قبلی‭ ‬یمن‭ ‬در‭ ‬پروگرامهای‭ ‬افراط‌زدایی‭ ‬و‭ ‬ادغام‭ ‬مجدد‭ ‬اگر‭ ‬نگوییم‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬گزینه‌های‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬اهمیت‭ ‬دارد،‭ ‬دستکم‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬اندازه‭ ‬مهم‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معنا‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬عملیات‭ ‬نظامی‭ ‬خود‭ ‬علیه‭ ‬AQAP‭ ‬را‭ ‬کنار‭ ‬گذاشته‭ ‬یا‭ ‬کاهش‭ ‬داده‭ ‬است؛‭ ‬بلکه‭ ‬برعکس،‭ ‬عملیات‭ ‬نظامی‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2012‭ ‬تشدید‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

رویکرد‭ ‬جدید‭ ‬دولت،‭ ‬انکشاف‭ ‬یک‭ ‬ستراتیژی‭ ‬جامع‭ ‬با‭ ‬اقدامات‭ ‬اجرایی‭ ‬همه‌جانبه‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬اقدامات‭ ‬باید‭ ‬هم‭ ‬متداوم‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬مهمتر‭ ‬اینکه‭ ‬با‭ ‬منابع‭ ‬موجود‭ ‬تطابق‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬این‭ ‬ستراتیژی‭ ‬جامع‭ ‬بالای‭ ‬دو‭ ‬جنبه‭ ‬اصلی‭ ‬متمرکز‭ ‬بود‭: ‬جنبه‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬جنبه‭ ‬سیاسی،‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭. ‬این‭ ‬رویکرد‭ ‬باعث‭ ‬تشکیل‭ ‬و‭ ‬پذیرش‭ ‬ستراتیژی‭ ‬جدید‭ ‬ضد‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬یمن‭ ‬شد‭.‬

یک‭ ‬ستراتیژی‭ ‬جامع

در‭ ‬28‭ ‬آگست‭ ‬2012،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬هادی‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬خواست‭ ‬به‭ ‬تجدید‭ ‬نظر‭ ‬و‭ ‬اتخاذ‭ ‬ستراتیژی‭ ‬جامع‭ ‬ملی‭ ‬ضد‭ ‬دهشت‌افگنی‭ (‬CNCS‭) ‬بپردازد‭ ‬که‭ ‬مسوده‭ ‬آن‭ ‬ابتدا‭ ‬ذریعه‭ ‬کمیسیون‭ ‬امنیتی‭ ‬عالی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬نظرات‭ ‬تمام‭ ‬وزارت،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬وزارت‭ ‬معارف،‭ ‬معلومات‭ ‬و‭ ‬عدلیه‭ ‬تهیه‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬18‭ ‬سپتمبر‭ ‬2012،‭ ‬دولت‭ ‬این‭ ‬ستراتیژی‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬اتخاذ‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬کمیسیون‭ ‬وزارتی‭ ‬عالی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ریاست‭ ‬وزیر‭ ‬خارجه‭ ‬ایجاد‭ ‬نمود‭ ‬تا‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬معیارهای‭ ‬اجرایی‭ ‬و‭ ‬ضروریات‭ ‬بودیجه‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬وزارت‭ ‬بر‭ ‬اجرای‭ ‬آن‭ ‬نظارت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬آن‭ ‬اطمینان‭ ‬حاصل‭ ‬کند‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬تا‭ ‬آگست‭ ‬2014‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬تخنیکی‭ ‬انجام‭ ‬شد؛‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬دولت‭ ‬درگیر‭ ‬رویدادهای‭ ‬سیاسی‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬کودتای‭ ‬21‭ ‬سپتمبر‭ ‬2014‭ ‬شد‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬CNCS‭ ‬دیگر‭ ‬هیچ‭ ‬وقت‭ ‬روشنایی‭ ‬روز‭ ‬را‭ ‬ندید‭.‬

توانمندسازی‭ ‬و‭ ‬ادغام‭ ‬مجدد

رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬هادی‭ ‬در‭ ‬می‭ ‬2014‭ ‬یک‭ ‬فرمان‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری‭ ‬صادر‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬کمیسیونی‭ ‬را‭ ‬جهت‭ ‬فعالسازی‭ ‬مجدد‭ ‬پروگرامهای‭ ‬توانمندسازی‭ ‬و‭ ‬ادغام‭ ‬مجدد‭ ‬یمن‭ ‬تشکیل‭ ‬داد‭. ‬ریاست‭ ‬این‭ ‬کمیسیون‭ ‬را‭ ‬دفتر‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬اعضای‭ ‬آن‭ ‬شامل‭ ‬دیگر‭ ‬وزارتها‭ ‬و‭ ‬مقامات‭ ‬مربوطه‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬امور‭ ‬خارجه،‭ ‬اوقاف،‭ ‬معارف،‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬حقوقی‭ ‬بود‭.‬

این‭ ‬کمیسیون‭ ‬بالای‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬توانمندسازی‭ ‬و‭ ‬ادغام‭ ‬مجدد‭ ‬برای‭ ‬جذب‭ ‬تروریستان‭ ‬بالقوه‌ای‭ ‬که‭ ‬گرفتار‭ ‬یا‭ ‬بازداشت‭ ‬شده‭ ‬بودند،‭ ‬تمرکز‭ ‬داشت‭. ‬هدف‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬نظارت‭ ‬خانه‭ ‬نبود،‭ ‬بلکه‭ ‬ایجاد‭ ‬مرکزی‭ ‬برای‭ ‬افراط‌زدایی‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬پروگرامهای‭ ‬افراطگرایانه‭ ‬دهشت‭ ‬افکن‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬کمیسیون‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬شرکای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬آمادگی‭ ‬برای‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬یک‭ ‬پروژہ‭ ‬آزمایشی‭ ‬در‭ ‬صنعا‭ ‬بود‭. ‬کمیسیون‭ ‬مذکور‭ ‬از‭ ‬مساعی‭ ‬قبلی‭ ‬یمن‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬مراکز‭ ‬مشابه‭ (‬از‭ ‬جمله‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬مرکز‭ ‬مشاوره‭ ‬و‭ ‬مراقبت‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬نایف‭ ‬در‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭)‬،‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬انکشاف‭ ‬پروگرامهای‭ ‬فرعی‭ ‬جامع‭ ‬مثل‭ ‬مشاوره‭ ‬آیدیالوجیک؛‭ ‬ارزیابی‭ ‬صحت‭ ‬جسمی،‭ ‬روحی‭ ‬و‭ ‬معنوی؛‭ ‬تحصیل‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬مسلکی؛‭ ‬و‭ ‬ادغام‭ ‬مجدد،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آزادی‭ ‬و‭ ‬پروگرامهای‭ ‬رفاهی‭ ‬فامیل‭ ‬بهره‭ ‬گرفت‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬وضعیت‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬کودتای‭ ‬2014‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬مساعی‭ ‬افراط‌زدایی‭ ‬دوباره‭ ‬متوقف‭ ‬شود‭.‬

عملیات‭ ‬نظامی‭ ‬علیه‭ ‬AQAP

‭ ‬در‭ ‬می‭ ‬2011،‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬انقلاب‭ ‬جوانان،‭ ‬AQAP‭ ‬توانست‭ (‬با‭ ‬حدود‭ ‬200‭ ‬شورشی‭) ‬شهر‭ ‬زنجبار‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬مناطق‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬ابین‭ ‬را‭ ‬تصرف‭ ‬کند‭. ‬این‭ ‬حمله‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬عامه‭ ‬منحیث‭ ‬سعی‭ ‬صالح‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬وقت‭ ‬برای‭ ‬اثبات‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬به‭ ‬جهان‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬او‭ ‬میتواند‭ ‬ثبات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬ایجاد‭ ‬کند،‭ ‬تلقی‭ ‬شد‭.‬

در‭ ‬می‭ ‬2012،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬هادی‭ ‬فقط‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انتخابش‭ ‬اولین‭ ‬عملیات‭ ‬نظامی‭ ‬عظیم‭ ‬خود‭ ‬علیه‭ ‬AQAP‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬عملیات‭ ‬شمشیر‭ ‬طلایی‮»‬‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬دگرجنرال‭ ‬سالم‭ ‬علی‭ ‬قطن،‭ ‬قومندان‭ ‬منطقه‭ ‬نظامی‭ ‬جنوب‭ ‬و‭ ‬لوای‭ ‬زرهی‭ ‬31‭ ‬انجام‭ ‬داد‭. ‬در‭ ‬جریان‭ ‬یک‭ ‬ماه،‭ ‬زنجبار،‭ ‬جار‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬ابین‭ ‬آزاد‭ ‬شدند،‭ ‬اگرچه‭ ‬شورشیان‭ ‬AQAP‭ ‬به‌طور‭ ‬پراکنده‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬دیگر‭ ‬باقی‭ ‬ماندند‭. ‬متأسفانه،‭ ‬در‭ ‬18‭ ‬جون‭ ‬2012،‭ ‬یک‭ ‬بمبگذار‭ ‬انتحاری‭ ‬AQAP‭ ‬دگرجنرال‭ ‬قطن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬عدن‭ ‬ترور‭ ‬کرد‭. ‬موضوع‭ ‬ناراحت‌کننده‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬دو‭ ‬قوای‭ ‬اصلی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬یمن‭ ‬که‭ ‬حمایت‭ ‬فراوانی‭ ‬از‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬دریافت‭ ‬میکردند،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جنگ‭ ‬اشتراک‭ ‬نداشتند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صنعا‭ ‬باقی‭ ‬ماندند‭ ‬که‭ ‬علت‭ ‬آن‭ ‬عمدتاً‭ ‬عدم‭ ‬تمایل‭ ‬قومندانان‭ ‬و‭ ‬وفاداری‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬صالح‭ ‬بود‭. ‬از‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬تاکنون،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬هادی،‭ ‬منحیث‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬بازسازی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح،‭ ‬این‭ ‬قومندانان‭ ‬را‭ ‬جایگزین‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬وفاداری‭ ‬قوای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬ماهر‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‭ ‬به‭ ‬ملت‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬افرادی‭ ‬خاص‭ ‬اطمینان‭ ‬حاصل‭ ‬شود‭.‬

در‭ ‬آپریل‭ ‬2014،‭ ‬دولت‭ ‬مبارزه‭ ‬نظامی‭ ‬عظیم‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬علیه‭ ‬AQAP‭ ‬در‭ ‬ولایت‌های‭ ‬شبوه‭ ‬و‭ ‬ابین‭ ‬آغاز‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬مساعی‭ ‬نیز‭ ‬موفقیت‌آمیز‭ ‬بودند؛‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬تحت‭ ‬تأثیر‭ ‬و‭ ‬تحت‌الشعاع‭ ‬شورش‭ ‬حوثیها‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬عمران‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سپتمبر‭ ‬2014‭ ‬به‭ ‬کودتا‭ ‬در‭ ‬صنعا‭ ‬منتهی‭ ‬شد‭.‬

آزادسازی‭ ‬المکلا

در‭ ‬آپریل‭ ‬2015،‭ ‬شورشیان‭ ‬AQAP‭ ‬المکلا،‭ ‬کلانترین‭ ‬شهر‭ ‬ولایت‭ ‬حضرموت‭ – ‬کلانترین‭ ‬ولایت‭ ‬یمن‭ – ‬را‭ ‬تصرف‭ ‬کردند‭. ‬AQAP‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬بی‌ثباتی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬کودتای‭ ‬حوثیها،‭ ‬کنترول‭ ‬شهر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داشت‭. ‬در‭ ‬جریان‭ ‬این‭ ‬مدت،‭ ‬AQAP‭ ‬توانست‭ ‬منابع‭ ‬مالی‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬را‭ ‬ذریعه‭ ‬غارت‭ ‬بانکها‭ ‬و‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬مالیه‭ ‬و‭ ‬عوارض‭ ‬از‭ ‬بندر‭ ‬شهر‭ ‬کسب‭ ‬کند‭.‬

در‭ ‬آپریل‭ ‬2016،‭ ‬دولت‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬عرب،‭ ‬المکلا‭ ‬را‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬AQAP‭ ‬را‭ ‬وادار‭ ‬به‭ ‬عقب‌نشینی‭ ‬کرد‭. ‬از‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬به‭ ‬بعد،‭ ‬دولت‭ ‬بخشهای‭ ‬متباقی‭ ‬AQAP‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬ولایات‭ (‬از‭ ‬جمله‭ ‬عدن،‭ ‬شبوه‭ ‬و‭ ‬ابین‭) ‬را‭ ‬پاکسازی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬قسم‭ ‬پناهگاه‭ ‬امن‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬را‭ ‬منهدم‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

روایات‭ ‬AQAP،‭ ‬مثل‭ ‬سازمان‭ ‬مولد‭ ‬آن،‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬ادعای‭ ‬دروغین‭ ‬استوار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پیرو‭ “‬راستین‭” ‬اسلام‭ ‬است‭. ‬AQAP‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬روایت‭ ‬تکفیری‭ (‬متهم‭ ‬کردن‭ ‬دیگران‭ ‬به‭ ‬ارتداد‭) ‬و‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬نظریه‌های‭ ‬توطئه‭ ‬علیه‭ ‬غرب‭ ‬برای‭ ‬توجیه‭ ‬کشتن‭ ‬مسلمانان‭ ‬و‭ ‬غیرمسلمانان‭ ‬استفاده‭ ‬میکند‭. ‬تا‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬کودتای‭ ‬حوثیها،‭ ‬این‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬افراطی‭ ‬ابزار‭ ‬مؤثری‭ ‬برای‭ ‬به‌کارگیری‭ ‬افراد‭ ‬محلی‭ ‬نبود؛‭ ‬انگیزه‌های‭ ‬مالی‭ ‬جذابتر‭ ‬بودند‭.‬

‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬رییس‭ ‬جمهور‭ ‬هادی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬سخنرانی‭ ‬در‭ ‬آپریل‭ ‬2014،‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬رتبه‌های‭ ‬AQAP‭ ‬خارجی‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬70‭ ‬فیصد‭ ‬بود‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬هواداران‭ ‬AQAP‭ ‬به‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬افراطی‭ ‬القاعده‭ ‬اعتقاد‭ ‬ندارند،‭ ‬بلکه‭ ‬مجذوب‭ ‬پول‭ ‬آن‭ ‬میشوند‭ ‬تا‭ ‬پندهایش‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬حوثیها‭ ‬مساعی‭ ‬نامشروع‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کنترول‭ ‬یمن‭ ‬شروع‭ ‬کردند،‭ ‬AQAP‭ ‬روایتی‭ ‬را‭ ‬معرفی‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬کمی‭ ‬متفاوت‭ ‬بود‭. ‬حوثیها‭ ‬وقتی‭ ‬به‭ ‬دیگر‭ ‬ولایات‭ ‬حمله‭ ‬میکردند،‭ ‬بدون‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تمام‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬مخالف‭ ‬بودند‭ ‬برچسب‭ ‬دواعش‭ (‬اعضای‭ ‬داعش‭)‬،‭ ‬وابستگان‭ ‬القاعده‭ ‬یا‭ ‬صرفاً‭ ‬تکفیری‭ ‬زدند‭. ‬AQAP‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬اتهام‭ ‬کور‭ ‬منحیث‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬تبلیغات‭ ‬تجدیدنظر‭ ‬شده‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬جذب‭ ‬جوامع‭ ‬سنی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬غیر‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬به‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬افراطی‭ ‬القاعده‭ ‬علاقه‌مند‭ ‬نبوده‭ ‬یا‭ ‬تحت‭ ‬تأثیر‭ ‬آن‭ ‬قرار‭ ‬نمیگرفتند،‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭. ‬AQAP‭ ‬بجای‭ ‬تمرکز‭ ‬صرف‭ ‬بالای‭ ‬برچسب‭ ‬زدن‭ ‬به‭ ‬مخالفانش‭ ‬منحیث‭ ‬مرتد،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مدافع‭ ‬اسلام‭ ‬سنی‭ ‬علیه‭ ‬شیعیان‭ ‬حوثی‭ ‬ترسیم‭ ‬میکند،‭ ‬اما‭ ‬همچنان‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬عرب‭ ‬را‭ ‬منیحث‭ ‬اهداف‭ ‬اصلی‭ ‬خود‭ ‬تلقی‭ ‬مینماید‭.‬

حوثیها‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬تحریک‭ ‬فرقه‌گرایی‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬بهره‭ ‬برده‌اند‭. ‬آنها‭ ‬از‭ ‬حملات‭ ‬تروریستی‭ ‬AQAP‭ ‬و‭ ‬داعش‭ ‬علیه‭ ‬مردم‭ ‬ملکی‭ ‬در‭ ‬صنعا‭ ‬منیحث‭ ‬تبلیغات‭ ‬استفاده‭ ‬کردند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬جذب‭ ‬اعضا‭ ‬برای‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬را‭ “‬جهاد‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬خدا‭” ‬می‌نامند،‭ ‬بپردازند‭. ‬توجیه‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬ولایات‭ ‬جنوبی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2015‭ ‬همین‭ ‬بود‭. ‬جالب‭ ‬اینجاست‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬بیرق‭ ‬اسلامی‭ ‬القاعده‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬سازمانهای‭ ‬تروریستی‭ ‬برای‭ ‬توجیه‭ ‬کشتار‭ ‬دیگران‭ ‬استفاده‭ ‬میکنند‭.‬

راه‭ ‬پیش‭ ‬رو

گزینه‭ ‬نظامی‭ ‬برای‭ ‬شکست‭ ‬دادن‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬و‭ ‬افراطگرایی‭ ‬خشن‭ ‬کفایت‭ ‬نمیکند‭. ‬راه‭ ‬حل‭ ‬باید‭ ‬جامع‭ ‬باشد‭. ‬عملیات‭ ‬نظامی‭ ‬بخشی‭ ‬جدایی‌ناپذیر‭ ‬از‭ ‬مبارزه‭ ‬علیه‭ ‬AQAP‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬سازمان‌های‭ ‬دهشت‌افگن‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نیز‭ ‬چنین‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬همه،‭ ‬بدون‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پروگرام‌های‭ ‬افراط‌زدایی‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬پروگرامهای‭ ‬انکشاف،‭ ‬رویکرد‭ ‬نظامی‭ ‬تنها‭ ‬این‭ ‬وضع‭ ‬را‭ ‬تشدید‭ ‬میکند‭.‬

بنابراین‭ ‬دولت‭ ‬مصمم‭ ‬است‭ ‬CNCS‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬احیا‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬کند‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬امکان‭ ‬میدهد‭ ‬خدمات‭ ‬عمومی‭ ‬بیشتری‭ ‬ارائه‭ ‬دهد،‭ ‬پروژہ‌های‭ ‬انکشاف‭ ‬بیشتری‭ ‬را‭ ‬معرفی‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬جدید‭ ‬اعتماد‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬شهروندانش‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬نماید‭. ‬اکنون‭ ‬دولت‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬80‭ ‬فیصد‭ ‬یمن‭ ‬را‭ ‬کنترول‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬بحران‭ ‬بشری‭ ‬بیسابقه،‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬بازسازی‭ ‬مناطق‭ ‬آزادشده‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬عمومی‭ ‬بنیادی‭ ‬ادامه‭ ‬میدهد‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬یمن‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬عملیات‭ ‬نظامی‭ ‬علیه‭ ‬پناهگاه‌های‭ ‬امن‭ ‬AQAP‭ ‬ادامه‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬زمینه‌ها،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬عملیات‭ ‬ضد‭ ‬دهشت‌افگنی،‭ ‬همکاری‭ ‬نزدیکی‭ ‬با‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬دارد‭.‬

‮«‬راپورهای‭ ‬کشوری‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬دهشت‌افگنی‮»‬‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2012‭ ‬بیان‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬یمن‭ ‬تحت‭ ‬حاکمیت‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬هادی‭ ‬‮«‬شریک‭ ‬نیرومند‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‮»‬‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬یمن‭ ‬مجدداً‭ ‬بالای‭ ‬آمادگی‭ ‬و‭ ‬تمایل‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬ادامه‭ ‬این‭ ‬راه‭ ‬تأکید‭ ‬میکند‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬همه،‭ ‬ضرور‭ ‬است‭ ‬بر‭ ‬ضرورت‭ ‬تقویت‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬ضد‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬یمن‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬دیگر‭ ‬پروگرام‌های‭ ‬افراط‌زدایی‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬با‭ ‬پشتیبانی‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬کشورهای‭ ‬عضو‭ ‬ائتلاف‭ ‬عرب،‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬تأکید‭ ‬نمود‭.  ‬و‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬مهمتر،‭ ‬ضروری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬بازسازی‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬ثبات،‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬حاکمیت‭ ‬قانون‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬نمود‭.  ‬


اهداف‭ ‬ستراتیژی‭ ‬ملی‭ ‬جامع‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی یمن

1‭   ‬محو‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬ریشه‌های‭ ‬افراطگرایی‭ ‬و‭ ‬تمویل‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬ولایات‭ ‬یمن‭.‬

2‭  ‬فعالسازی‭ ‬نقش‭ ‬کمیسیونهای‭ ‬امنیتی‭ ‬در

‭    ‬تمام‭ ‬ولایات‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬عاجل‭.‬

3‭  ‬کمک‭ ‬به‭ ‬کمیسیون‭ ‬نظامی‭ ‬که‭ ‬ذریعه‭ ‬ابتکار‭ ‬شورای‭ ‬همکاری‭ ‬خلیج‭ ‬ایجاد‭ ‬شده،‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬وظایف‭ ‬آن،‭ ‬به‌خصوص‭ ‬حفظ‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬امنیت‭.‬

4‭  ‬افزایش‭ ‬آگاهی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اثرات‭ ‬نامطلوب‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬و‭ ‬افراطگرایی‭.‬

5‭  ‬تشویق‭ ‬شهروندان‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬دستگاه‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬و‭ ‬افراطگرایی‭.‬

6‭  ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬گسترش‭ ‬افراطگرایی‭.‬

7‭  ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬سازمانهای‭ ‬دهشت‌افگن‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬اعضا‭ ‬و‭ ‬رهبران‭ ‬آن‭.‬

Likes(0)Dislikes(0)
Share