مبارزه با مواد مخدر در  آسیای مرکزی

مبارزه با مواد مخدر در آسیای مرکزی

Share

دولت‭ ‬های‭ ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬مسئله‭ ‬توزیع‭ ‬کوکنار‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬می‭ ‬پردازند‭ ‬

کارکنان‭ ‬یونیپاث

که‭ ‬جامعه‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬روز‭ ‬جهانی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬سوء‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬قاچاق‭ ‬غیرقانونی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬26‭ ‬جون‭ ‬اعلام‭ ‬می‌کند،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬وقت‭ ‬ضرور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬های‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬به‭ ‬مبارزه‭ ‬خود‭ ‬علیه‭ ‬شبکه‭ ‬های‭ ‬مجرمانه‭ ‬دخیل‭ ‬در‭ ‬تجارت‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬ادامه‭ ‬دهند‭. ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد،‭ ‬15‭.‬2‭ ‬ملیارد‭ ‬دالر‭ ‬از‭ ‬قاچاق‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2015‭ ‬عاید‭ ‬گروپ‭ ‬های‭ ‬مجرم‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

آنچه‭ ‬بیشتر‭ ‬اهمیت‭ ‬دارد‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬‮«‬ارتباط‭ ‬تنگاتنگی‮»‬‭ ‬بین‭ ‬گروپ‭ ‬های‭ ‬شورشی‭ ‬و‭ ‬قاچاق‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬سازماندهی‭ ‬شده‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‭ ‬ستراتیژی‭ ‬کنترول‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ (‬INCSR‭) ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬قاچاقچیان‭ ‬اسلحه،‭ ‬پول‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬مواد‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬پشتیبانی‭ ‬از‭ ‬گروپ‭ ‬های‭ ‬شورشی‭ ‬در‭ ‬بدل‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬مسیرهای‭ ‬تجارت‭ ‬مواد‭ ‬مخدر،‭ ‬زمین‭ ‬های‭ ‬کشت‭ ‬کوکنار،‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬های‭ ‬قاچاق‭ ‬تأمین‭ ‬می‭ ‬کنند‭.‬

یک عسکر افغانی یک محصول کوکنار غیرقانونی را در ولسوالی منطقه سرخ رود بخش ولایت قندهار شرقی در سال 2017 نابود می کند. 
آژانس خبری فرانسه/تصاویر گتی

‮«‬بعضی‭ ‬از‭ ‬قومندانان‭ ‬شورشیان‭ ‬طبق‭ ‬راپورها،‭ ‬خودشان‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬مالی‭ ‬عملیات‭ ‬هایشان‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬قاچاق‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬می‭ ‬کنند‮»‬‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وجود،‭ ‬قاچاق‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬محدود‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬تحت‭ ‬کنترول‭ ‬شورشیان‭ ‬نمی‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬‮«‬حکومت‭ ‬و‭ ‬حاکمیت‭ ‬قانون‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬تحلیل‭ ‬می‭ ‬برد‭.‬‮»‬

دفتر‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬جرم‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ (‬UNODC‭) ‬تخمین‭ ‬زده‭ ‬که‭ ‬مجرم‭ ‬هر‭ ‬ساله‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬غیرقانونی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صدر‭ ‬آن‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬قاچاق‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬است‭ ‬حدود‭ ‬90‭ ‬تا‭ ‬100‭ ‬ملیارد‭ ‬دالر‭ ‬کسب‭ ‬درآمد‭ ‬می‭ ‬کنند‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬وجود‭ ‬یک‭ ‬ارزیابی‭ ‬اخیر‭ ‬UNODC‭ ‬اشاره‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬شبکه‭ ‬های‭ ‬فعال‭ ‬مجرمانه‭ ‬آن‭ ‬سوی‭ ‬سرحد‮»‬،‭ ‬یک‭ ‬‮«‬چوکات‭ ‬اپراتیفی‭ ‬کامل‭ ‬در‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬جرائم‭ ‬عبوری‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سوی‭ ‬سرحد‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭.‬‮»‬

افغانستان

با‭ ‬وجود‭ ‬این‭ ‬معضلات،‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬همسایگانش‭ ‬اقداماتی‭ ‬برای‭ ‬بر‭ ‬طرف‭ ‬کردن‭ ‬تهدید‭ ‬سوء‭ ‬استفاده‭ ‬و‭ ‬قاچاق‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬جرائم‭ ‬سازماندهی‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬منطقه‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬اند‭. ‬وزارت‭ ‬داخله‭ ‬افغانستان‭ ‬هیأت‭ ‬نظم‭ ‬عمومی‭ ‬را‭ ‬منحیث‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬پلان‭ ‬کلان‭ ‬تر‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬تمرکز‭ ‬پولیس‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ (‬ANP‭) ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬قوانین‭ ‬روزمره‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬نظم‭ ‬عامه‭ ‬بوجود‭ ‬آورده‭ ‬است‭. ‬وزیر‭ ‬داخله‭ ‬عمر‭ ‬داودزی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬سخنرانی‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬هیأت‭ ‬جدید‭ ‬که‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬پلان‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬10‭ ‬ساله‭ ‬ANP‭ ‬انکشاف‭ ‬یافته‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2013‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬ANP‭ ‬را‭ ‬‮«‬از‭ ‬نظر‭ ‬تعداد‭ ‬کوچکتر،‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬تر،‭ ‬مسلکی،‭ ‬بی‭ ‬طرف،‭ ‬توانا‭ ‬و‭ ‬وابستگی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬کاهش‭ ‬دهد‮»‬

او‭ ‬گفت‭ ‬ANP‭ ‬‮«‬باید‭ ‬از‭ ‬اعتماد‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬عمومی‭ ‬با‭ ‬تمرکز‭ ‬اولیه‭ ‬بر‭ ‬حاکمیت‭ ‬قانون‭ ‬بدون‭ ‬هیچ‭ ‬تبعیضی‭ ‬بهره‭ ‬ببرد‮»‬‭.‬

وزارت‭ ‬داخله‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬جهت‭ ‬مراکز‭ ‬تماس‭ ‬خدمات‭ ‬عاجلی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2009‭ ‬برای‭ ‬برطرف‭ ‬کردن‭ ‬فساد‭ ‬در‭ ‬ANP‭ ‬و‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬اعتماد‭ ‬عمومی‭ ‬برقرار‭ ‬کرد‭. ‬بخاطر‭ ‬این‭ ‬سیستم‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬ترویج‭ ‬مارکتینگ‭ ‬مؤثر‭ ‬که‭ ‬جواب‭ ‬دهی‭ ‬را‭ ‬ترویج‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬افغان‭ ‬ها‭ ‬ماهانه‭ ‬چندین‭ ‬هزار‭ ‬تماس‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬داشته‭ ‬اند‭. ‬این‭ ‬مراکز‭ ‬تماس‭ ‬که‭ ‬24‭ ‬ساعته‭ ‬فعال‭ ‬است‭ ‬واسطه‭ ‬قابل‭ ‬اعتمادی‭ ‬برای‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬که‭ ‬معلومات‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ANP‭ ‬به‭ ‬اشتراک‭ ‬می‭ ‬گذارند‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

ازبکستان

ازبکستان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمان‭ ‬سعی‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬تدابیر‭ ‬بیشتری‭ ‬در‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬سرحدات‭ ‬کلیدی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بخش‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬گروپ‭ ‬بین‭ ‬سازمانی‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬برای‭ ‬تکمیل‭ ‬ارتقاء‭ ‬2‭.‬8‭ ‬میلیون‭ ‬دالری‭ ‬پوسته‭ ‬سرحدی‭ ‬لیاوب‭ ‬در‭ ‬تابستان‭ ‬2016‭ ‬مشارکت‭ ‬کند‭. ‬این‭ ‬جزء‭ ‬اولین‭ ‬پیشرفت‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬سرحدی‭ ‬مهم‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مورد‭ ‬سوء‭ ‬استفاده‭ ‬تبهکاران‭ ‬برای‭ ‬قاچاق‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬غیرقانونی‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬قاچاق‭ ‬ها‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬ارتقاء‭ ‬مقر‭ ‬افسرها،‭ ‬یک‭ ‬طویله‭ ‬اسب،‭ ‬لانه‭ ‬های‭ ‬سگ‭ ‬و‭ ‬محل‭ ‬های‭ ‬زندگی،‭ ‬این‭ ‬تأسیسات‭ ‬جدید‭ ‬محافظان‭ ‬سرحدی‭ ‬را‭ ‬توانا‭ ‬می‭ ‬سازد‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬جریان‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬حرکت‭ ‬غیرقانونی‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سرحد‭ ‬جلوگیری‭ ‬شود‭.‬

ازبکستان‭ ‬برای‭ ‬بهترکردن‭ ‬عملیات‭ ‬کشف‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬غیرقانونی‭ ‬در‭ ‬سرحدات‭ ‬کشور‭ ‬اقداماتی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬ظرفیت‭ ‬تخنیکی‭ ‬سازمانهای‭ ‬مرتبط‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬پوسته‭ ‬های‭ ‬تلاشی‭ ‬به‭ ‬امکانات‭ ‬امروزی‭ ‬کنترول‭ ‬تخنیکی،‭ ‬بشمول‭ ‬اسکنرهای‭ ‬کلان‭ ‬ثابت‭ ‬و‭ ‬متحرک،‭ ‬مجهز‭ ‬شدهاند‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2016‭ ‬قانون‭ ‬اجرایی‭ ‬ازبکستان‭ ‬تحلیل‭ ‬معلومات‭ ‬و‭ ‬ظرفیت‭ ‬تخنیکی‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬داد‭. ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬میکانیزم‭ ‬مبادله،‭ ‬ساماندهی‭ ‬و‭ ‬پروسس‭ ‬معلومات،‭ ‬ازبکستان‭ ‬دیتابیس‭ ‬یکپارچه‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تحلیل‭ ‬سافت‭ ‬ویری‭ ‬پیشرفته،‭ ‬IBM i2،‭ ‬که‭ ‬ذریعه‭ ‬پروژه‭ ‬های‭ ‬همکاری‭ ‬بینالمللی‭ ‬ارائه‭ ‬شد،‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

INCSR‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2015،‭ ‬قانون‭ ‬اجرایی‭ ‬ازبکستان‭ ‬و‭ ‬آژانس‭ ‬های‭ ‬کنترول‭ ‬سرحدی‭ ‬از‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬با‭ ‬بودجه‭ ‬آمریکا‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬توانایی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬منع‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬غیرقانونی‭ ‬و‭ ‬تحقیق‭ ‬از‭ ‬شبکه‭ ‬های‭ ‬قاچاق‭ ‬استفاده‭ ‬کردند‭. ‬ازبکستان‭ ‬با‭ ‬تأمین‭ ‬بودیجه‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انکشاف‭ ‬یک‭ ‬ویب‭ ‬سایت‭ ‬معلوماتی‭ ‬قانون‭ ‬اجرایی‭ ‬بین‭ ‬سازمانی‭ ‬از‭ ‬جرائم‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬برای‭ ‬تسهیل‭ ‬اشتراک‭ ‬معلومات‭ ‬می‭ ‬باشد‭. ‬دولت‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬شش‭ ‬ماه‭ ‬اول‭ ‬2015‭ ‬راپور‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬350‭ ‬کیلوگرام‭ ‬چرس‭ ‬550‭ ‬کیلوگرام‭ ‬کوکنار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬

ازبکستان،‭ ‬هر‭ ‬ساله‭ ‬یک‭ ‬کمپاین‭ ‬محو‭ ‬‮«‬کوکنار‭ ‬سیاه‮»‬‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬کشت‭ ‬غیرقانونی‭ ‬کوکنار‭ ‬و‭ ‬چرس‭ ‬را‭ ‬نابود‭ ‬سازد‭. ‬در‭ ‬جریان‭ ‬این‭ ‬کمپاین‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2014،‭ ‬آخرین‭ ‬سالی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬معلومات‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬است،‭ ‬مسئولیت‭ ‬1‭,‬125‭ ‬مورد‭ ‬کشت‭ ‬کوکنار‭ ‬غیرقانونی‭ ‬را‭ ‬یافتند‭. ‬

یک افسر پولیس افغانی آماده می شود تا انبوهی از مواد مخدر غیرقانونی را در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار افغانستان در آپریل سال 2016 به آتش بکشد.
رویترز

کازاخستان

کازاخستان‭ ‬نیز‭ ‬نقش‭ ‬پیشرو‭ ‬در‭ ‬مساعی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬موارد‭ ‬مخدر‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬بر‭ ‬اجرای‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬سرحدات‭ ‬برای‭ ‬محو‭ ‬کوکنار‭ ‬بلکه‭ ‬بالای‭ ‬احیا‭ ‬و‭ ‬تحصیل‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬تقاضا‭ ‬تمرکز‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

بربنیاد‭ ‬راپور‭ ‬INCSR،‭ ‬قانون‭ ‬اجرایی‭ ‬کازاخستان‭ ‬تصریح‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬قاچاقچیان‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬بطور‭ ‬فزاینده‭ ‬ای‭ ‬مسیرها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بازارهای‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ذریعه‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬بالکان‭ ‬تغییر‭ ‬می‭ ‬دهند‭. ‬این‭ ‬تغییر‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬مربوط‭ ‬مساعی‭ ‬برای‭ ‬ممنوعیت‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سرحد‭ ‬جنوبی‭ ‬کازاخستان‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬

کازاخستان‭ ‬از‭ ‬معلومات‭ ‬منطقوی‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬مرکز‭ ‬هماهنگی‭ ‬میزبانی‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬همکاری‭ ‬قانون‭ ‬اجرایی‭ ‬میان‭ ‬کشورهای‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬قاچاق‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬هستند‭ ‬دیزاین‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

ترکمنستان

در‭ ‬همان‭ ‬دوره‭ ‬ترکمنستان‭ ‬بخشودگی‭ ‬بخاطر‭ ‬قاچاق‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬را‭ ‬منع‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬عملیات‭ ‬سالانه‭ ‬کوکنار‭ (‬Opium Poppy‭) ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2015‭ ‬برای‭ ‬نابودی‭ ‬کوکنارهایی‭ ‬که‭ ‬غیرقانونی‭ ‬کشت‭ ‬شده‭ ‬شروع‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬جون‭ ‬2015،‭ ‬سازمان‭ ‬دولتی‭ ‬حفاظت‭ ‬امنیت‭ ‬جامعه‭ ‬سالم‭ (‬SSPSHS‭) ‬یک‭ ‬مراسم‭ ‬‮«‬سوزاندن‭ ‬کوکنار‮»‬‭ ‬را‭ ‬برگزار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬200‭ ‬کیلوگرام‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬را‭ ‬نابود‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬رویدادی‭ ‬که‭ ‬معمولاً‭ ‬با‭ ‬روز‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬سوء‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬قاچاق‭ ‬غیرقانونی‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬زمان‭ ‬است‭.‬

بخاطر‭ ‬این‭ ‬مساعی‭ ‬ها،‭ ‬مسئولین‭ ‬محلی‭ ‬کاهشی‭ ‬در‭ ‬عرضه‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬راپور‭ ‬دادند‭ ‬که‭ ‬شاهد‭ ‬آن‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬هروئین،‭ ‬کوکنار‭ ‬و‭ ‬چرس‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‭ ‬SSPSHS‭ ‬تقریباً‭ ‬200‭ ‬کیلوگرام‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬غیرقانونی‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬شش‭ ‬ماه‭ ‬اول‭ ‬سال‭ ‬2015‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭ – ‬که‭ ‬از‭ ‬کل‭ ‬مقداری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬دوره‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2014‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬فراتر‭ ‬رفته‭ ‬است‭.‬

ریچارد‭ ‬ویلر،‭ ‬یک‭ ‬افسر‭ ‬سیاسی‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬عشق‭ ‬آباد‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬تهدیدات‭ ‬فراملی،‭ ‬بخصوص‭ ‬موارد‭ ‬مرتبط‭ ‬به‭ ‬جرایم‭ ‬سازمان‭ ‬یافته،‭ ‬در‭ ‬صدر‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬برای‭ ‬کل‭ ‬منطقه‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ترکمنستان‭ ‬باقی‭ ‬میماند‮»‬‭.‬

تاجیکستان

بر‭ ‬بنیاد‭ ‬یک‭ ‬راپور‭ ‬INCSR‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2016،‭ ‬تاجیکستان‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬واحد‭ ‬نظارتی‭ ‬آژانس‭ ‬کنترول‭ ‬مواد‭ ‬مخدرش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬23‭ ‬افسر‭ ‬رسانده‭ ‬است‭. ‬انکشاف‭ ‬این‭ ‬جزوتام‭ ‬اجازه‭ ‬تأمین‭ ‬قوا‭ ‬در‭ ‬اداره‭ ‬منطقوی‭ ‬خجند‭ ‬را‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬منابع‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬متخلفان‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬سطح‭ ‬بالا‭ ‬فراهم‭ ‬کند‭. ‬در‭ ‬نتیجه،‭ ‬میزان‭ ‬کوکنار‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬9‭ ‬فیصد‭ ‬بین‭ ‬2014‭ ‬و‭ ‬2015‭ ‬افزایش‭ ‬یافت‭.‬

جمهوری‭ ‬قرقیزستان

اعضای سازمیان امنیتی ملی ازبکستان یک عملیات برای نابود سازی مواد مخدر در فابریکه ذوب فلزات در خارج از تاشکند در سال 2015 اجرا می کنند. رویترز

جمهوری‭ ‬قرقیزستان‭ ‬تنها‭ ‬کشوری‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬خدمات‭ ‬درمان‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬متادون‭ (‬MAT‭) ‬را‭ ‬گسترش‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬درمان‭ ‬اعتیاد‭ ‬به‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬تا‭ ‬مارچ‭ ‬2016،‭ ‬تداوی‭ ‬با‭ ‬متادون‭ ‬به‭ ‬30‭ ‬مکان‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬گسترش‭ ‬یافته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هفت‭ ‬زندان‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬شامل‭ ‬می‭ ‬شود‭.‬

توافق‭ ‬کلی‭ ‬منطقوی

دولت‭ ‬های‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬از‭ ‬تجربه‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬مشارکت‭ ‬با‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تهدید‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬قاچاق‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬بهره‭ ‬برده‭ ‬اند‭. ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬برای‭ ‬ترویج‭ ‬انکشاف‭ ‬اقتصادی،‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬مشتاقانه‭ ‬مشارکت‭ ‬کرده‭ ‬اند‭ ‬با‭ ‬هوشیاری‭ ‬کامل‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬موفقیت‭ ‬های‭ ‬یکدیگر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬منفعت‭ ‬می‭ ‬برند‭.‬

برای‭ ‬مثال‭ ‬ترکمنستان‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬پایپ‭ ‬لاین‭ ‬گاز‭ ‬فراملی‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬اکثر‭ ‬ضروریات‭ ‬انرژی‭ ‬افغانستان‭ ‬حمایت‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬کازاخستان‭ ‬برای‭ ‬افغانستان‭ ‬هزاران‭ ‬تن‭ ‬گندم‭ ‬که‭ ‬شدیداً‭ ‬مورد‭ ‬ضروت‭ ‬بوده‭ ‬فراهم‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬50‭ ‬میلیون‭ ‬دالر‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬مصرف‭ ‬دانشگاه‭ ‬برای‭ ‬تعلیم‭ ‬داکترها‭ ‬و‭ ‬دانشمندان‭ ‬افغانی‭ ‬مصروف‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬پولیس‭ ‬تاجیکستان‭ ‬در‭ ‬امنیت‭ ‬سرحد‭ ‬با‭ ‬همکاران‭ ‬همتای‭ ‬افغانی‭ ‬خود‭ ‬هماهنگی‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬جمهوری‭ ‬قرقیزستان‭ ‬نیروی‭ ‬برق‭ ‬آبی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کابل‭ ‬منتقل‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

حتی‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬توافق‭ ‬کلی‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬عناوین‭ ‬مشکل‭ ‬بدست‭ ‬می‭ ‬آید،‭ ‬مدیریت‭ ‬سرحد‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬همکاری‭ ‬گسترده‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬جذب‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬ناتو‭ ‬و‭ ‬روسیه‭ ‬نقش‭ ‬سازنده‭ ‬ای‭ ‬در‭ ‬تشویق‭ ‬آن‭ ‬مشارکت‭ ‬های‭ ‬طبیعی‭ ‬با‭ ‬تعلیم‭ ‬مشترک‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬2‭,‬000‭ ‬افسر‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬از‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬افغانستان‭ ‬هماهنگ‭ ‬با‭ ‬UNODC‭ ‬و‭ ‬آکادمی‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬ترکیه‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬جرائم‭ ‬ایفا‭ ‬کرده‭ ‬اند‭. ‬ابتکار‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬تعلیم‭ ‬استقرار‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬برای‭ ‬ممنوعیت‭ ‬عبور‭ ‬کوکنار‭ ‬و‭ ‬هروئین‭ ‬اکثراً‭ ‬ذریعه‭ ‬نقاط‭ ‬ترانزیت‭ ‬افغانستان،‭ ‬تاجیکستان‭ ‬و‭ ‬قرقیزستان‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬

بخاطر‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مشارکت‭ ‬ها،‭ ‬UNODC‭ ‬تأیید‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬افغانستان‭ ‬3‭,‬760‭ ‬جریب‭ ‬از‭ ‬مزارع‭ ‬کوکنار‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2015‭ ‬و‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬2‭,‬692‭ ‬جریب‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2014‭ ‬محو‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬اکثر‭ ‬مساعی‭ ‬محو‭ ‬کوکنار‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2015‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬کلانترین‭ ‬ولایت‭ ‬های‭ ‬کشت‭ ‬کوکنار‭ ‬در‭ ‬هلمند‭ ‬و‭ ‬بدخشان‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬

حرکت‭ ‬به‭ ‬جلو

سازمان‭ ‬های‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬غیردولتی‭ ‬برای‭ ‬پیشبرد‭ ‬این‭ ‬نبرد‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬طرفدار‭ ‬پالیسی‭ ‬های‭ ‬جایگزین‭ ‬می‭ ‬باشند‭ ‬تا‭ ‬کشت‭ ‬این‭ ‬مواد‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬مقررات‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬پیروی‭ ‬از‭ ‬ستراتیژی‭ ‬کاهش‭ ‬ضرر‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭ ‬تا‭ ‬منفعت‭ ‬های‭ ‬گروپ‭ ‬های‭ ‬تبهکار‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬انجمن‭ ‬آسیای‭ ‬شرقی‭ ‬کاهش‭ ‬یابد‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬محققین‭ ‬می‭ ‬گویند‭ ‬که‭ ‬کشورهای‭ ‬در‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬باید‭ ‬پالیسی‭ ‬هایی‭ ‬برای‭ ‬تغییر‭ ‬جهت‭ ‬انتخاب‭ ‬مصرف‭ ‬کنندگان‭ ‬اتخاذ‭ ‬کنند‭ – ‬شاید‭ ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬کمپاین‭ ‬های‭ ‬تعلیمی‭ ‬پیرامون‭ ‬خطرات‭ ‬اعتیاد‭ – ‬تا‭ ‬کالاها‭ ‬و‭ ‬خدماتی‭ ‬که‭ ‬جرائم‭ ‬فراهم‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬دهند‭.‬

دیگر‭ ‬منابع‭ ‬از‭ ‬تشویق‭ ‬و‭ ‬دادن‭ ‬کمک‭ ‬مصرف‭ ‬به‭ ‬زارعین‭ ‬برای‭ ‬پرورش‭ ‬محصولات‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬کوکنار‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬های‭ ‬تحت‭ ‬نفوذ‭ ‬طالبان‭ ‬طرفداری‭ ‬می‭ ‬کنند‭. ‬سال‭ ‬ها‭ ‬بی‭ ‬ثباتی‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬جنگ‭ ‬داخلی‭ ‬به‭ ‬دهاقین‭ ‬انگیزه‭ ‬داده‭ ‬تا‭ ‬بدنبال‭ ‬منافع‭ ‬سریع‭ ‬از‭ ‬کشت‭ ‬کوکنار‭ ‬باشند‭. ‬طالبان‭ ‬کوکنار‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دهاقین‭ ‬خریداری‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬عمدتاً‭ ‬به‭ ‬دلال‭ ‬های‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬در‭ ‬پاکستان‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬می‭ ‬فروشد‭.  ‬

منابع‭: ‬UNODC،‭ ‬اخبار‭ ‬بین‭ ‬المللی،‭ ‬انجمن‭ ‬آسیای‭ ‬شرقی،‭ ‬هافینگتن‭ ‬پست،‭ ‬طلوع‭ ‬نیوز،‭ ‬INCSR

Likes(0)Dislikes(0)
Share