قزاقستان از دریای خزر دفاع می‌کند

قزاقستان از دریای خزر دفاع می‌کند

Share
کارکنان‭ ‬یونیپاث
قزاقستان‭ ‬مبارزه‭ ‬علیه‭ ‬دهشت‭ ‬افگنی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭ ‬می‌کشاند‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬افتتاح‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬هماهنگی‭ ‬و‭ ‬انجام‭ ‬عملیات‭ ‬نظامی‭ ‬علیه‭ ‬تهدیدات‭ ‬احتمالی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬تأسیسات‭ ‬ترانسپورت‭ ‬و‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز‭ ‬می‌پردازد‭. ‬
‭”‬تا‭ ‬به‭ ‬امروز،‭ ‬تمام‭ ‬قرارگاه‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنند،‭ ‬تنها‭ ‬مناطق‭ ‬زمینی‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬می‌دهند‭. ‬ما‭ ‬قوایی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬بحر‭ ‬نداریم‭. ‬بناً‭ ‬می‌خواهیم‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬قانونی،‭ ‬امکان‭ ‬انجام‭ ‬اقدامات‭ ‬ضد‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بحر‭ ‬تقویت‭ ‬کنیم‭”. ‬اینها‭ ‬سخنان‭ ‬دولت‭ ‬یرگوزین‭ ‬معین‭ ‬کمیته‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬تأسیس‭ ‬مرکز‭ ‬بحری‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬تصویب‭ ‬کرد‭.‬
مسئولیت‌های‭ ‬این‭ ‬قرارگاه‭ ‬به‭ ‬شمول‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬سکوهای‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬کشتی‌ها‭ ‬و‭ ‬سرکوب‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬ساحلی‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬سپتمبر‭ ‬2017،‭ ‬یرگوزین‭ ‬پلان‌هایی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مرکز‭ ‬ارائه‭ ‬کرد‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬سال‭ ‬2018‭ ‬اپراتیفی‭ ‬شود‭.‬
‭”‬امروز،‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کامل‭ ‬ذریعه‭ ‬خدمات‭ ‬سرحدی‭ ‬کمیته‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬صورت‭ ‬ضرورت،‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬سازمان‌های‭ ‬مجری‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کنیم‭. ‬اما‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬قسمی‭ ‬که‭ ‬می‌بینید‭ ‬تهدیدات‭ ‬حملات‭ ‬تروریستی‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انکشاف‭ ‬است،‭ ‬باید‭ ‬قرارگاه‌های‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬هماهنگی‭ ‬ایجاد‭ ‬کنیم‭”. ‬
از‭ ‬لحاظ‭ ‬اقتصادی‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬خطوط‭ ‬ترانسپورت‭ ‬و‭ ‬ماهیگیری،‭ ‬بلکه‭ ‬به‌خاطر‭ ‬ثروت‭ ‬معدنی‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬اهمیت‭ ‬دارد‭. ‬
یرگوزین‭ ‬گفت‭: “‬ما‭ ‬ذخایر‭ ‬بحری‭ ‬زیادی‭ ‬مانند‭ [‬میدان‭ ‬نفتی‭] ‬کاشاقان‭ ‬و‭ ‬جزایر‭ ‬مصنوعی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داریم‭. ‬گاز‭ ‬و‭ ‬نفت‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬دمایی‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬زیادی‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬این‭ ‬اهداف‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬تروریستان‭ ‬آسیب‌پذیر‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬محافظت‭ ‬کنیم‭.”    ‬منبع‭: ‬نیشن
Likes(0)Dislikes(0)
Share