قزاقستان، ازبکستان روابط خود را جشن میگیرند

قزاقستان، ازبکستان روابط خود را جشن میگیرند

Share

EURASIANET.ORG

در‭ ‬جریان‭ ‬نشست‭ ‬تجارت‭ ‬قزاقستان‭ ‬و‭ ‬ازبکستان‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬در‭ ‬مارچ‭ ‬2017،‭ ‬نورسلطان‭ ‬نظربایف،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬قزاقستان‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬فروپاشی‭ ‬موانع‭ ‬موجب‭ ‬جدایی‭ ‬ملت‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬ازبکستان‭ ‬توصیف‭ ‬میکرد،‭ ‬تشکری‭ ‬نمود‭.‬

آلیشر‭ ‬شیخوف،‭ ‬رئیس‭ ‬اتاق‭ ‬تجارت‭ ‬ازبکستان‭ ‬گفت‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬این‭ ‬جلسات‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬ازبکستان‭ ‬شوکت‭ ‬میرضیایف‭ ‬92‭ ‬قرارداد‭ ‬تجارتی‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬840‭ ‬میلیون‭ ‬دالر‭ ‬امضا‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬قصد‭ ‬دارند‭ ‬10‭ ‬قرارداد‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬94‭ ‬میلیون‭ ‬دالر‭ ‬را‭ ‬امضا‭ ‬نمایند‭.‬

شیخوف‭ ‬گفت،‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬امیدوارند‭ ‬حجم‭ ‬تجارت‭ ‬دوجانبه‭ ‬از‭ ‬2‭ ‬میلیارد‭ ‬دالر‭ ‬به‭ ‬5‭ ‬میلیارد‭ ‬دالر‭ ‬افزایش‭ ‬یابد‭.‬

مشخصاً‭ ‬نظربایف‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تعمیق‭ ‬روابط‭ ‬خوشبین‭ ‬است‭. ‬نظربایف‭ ‬به‭ ‬تنگری‭ ‬نیوز‭ ‬گفت‭ ‬بین‭ ‬نوامبر‭ ‬2016‭ ‬تا‭ ‬مارچ‭ ‬2017،‭ ‬تجارت‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬30‭ ‬فیصد‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬افزود‭ ‬چهار‭ ‬مراکز‭ ‬تجارتی‭ ‬افتتاح‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬30‭ ‬فیصد‭ ‬غلات‭ ‬بیشتری‭ ‬جابجا‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬محموله‌های‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬ترکاری‭ ‬جات‭ ‬ازبکستان‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬25‭ ‬فیصد‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است‭.‬

او‭ ‬گفت‭: “‬هیچ‭ ‬مسئله‭ ‬حل‭ ‬نشده‌ای‭ ‬بین‭ ‬ازبکستان‭ ‬و‭ ‬قزاقستان‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ – ‬نه‭ ‬مسئله‭ ‬سرزمینی،‭ ‬نه‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬سرحدات،‭ ‬نه‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬اقتصادی‭”. “‬ما‭ ‬آزاد‭ ‬هستیم،‭ ‬همچون‭ ‬صفحه‌ای‭ ‬خالی‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬اعمال‭ ‬نیک‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ملتهای‭ ‬ما‭ ‬کمک‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭ ‬پر‭ ‬شود‭”.‬

نظربایف‭ ‬مدتها‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پیشتاز‭ ‬همگرایی‭ ‬منطقوی‭ ‬در‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬فروپاشی‭ ‬شوروی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1994،‭ ‬ازبکستان،‭ ‬قزاقستان‭ ‬و‭ ‬جمهوری‭ ‬قرقیزستان‭ ‬اتحادیه‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬دادند‭ ‬که‭ ‬بعداً‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1998‭ ‬به‭ ‬اتحادیه‭ ‬اقتصادی‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2001‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬همکاری‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬تبدیل‭ ‬شد‭. ‬نظربایف‭ ‬گفت‭ ‬اگرچه‭ ‬این‭ ‬سازمانها‭ ‬بیشتر‭ ‬تنها‭ ‬جایگاهی‭ ‬برای‭ ‬گفتگو‭ ‬بودند‭ – ‬و‭ ‬همیشه‭ ‬به‭ ‬تغییرات‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬خاصی‭ ‬منجر‭ ‬نشدند‭ – ‬اما‭ “‬بنیانگذار‭ ‬تهداب‭” ‬افزایش‭ ‬تجارت‭ ‬بودند‭.‬

نظربایف‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬به‭ ‬میرضیایف‭ ‬گفت‭: “‬اسلام‭ ‬کریموف،‭ ‬نخستین‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬ازبکستان،‭ ‬روابط‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بنیان‭ ‬نهاد‭. ‬او‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬دوستان‭ ‬من‭ ‬بود‭”. “‬شما‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬سنتها‭ ‬را‭ ‬همچون‭ ‬دو‭ ‬برادر،‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬مجاور،‭ ‬همچون‭ ‬دو‭ ‬همسایه‭ ‬خوب‭ ‬ادامه‭ ‬میدهیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬یکدیگر‭ ‬کمک‭ ‬میکنیم،‭ ‬قلبهایمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬یکدیگر‭ ‬باز‭ ‬میکنیم،‭ ‬و‭ ‬یکدیگر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آغوش‭ ‬میگیریم‭”.‬

Likes(0)Dislikes(0)
Share