عربستان سعودی و اردن  همکاریهای خود را تقویت میکنند

عربستان سعودی و اردن همکاریهای خود را تقویت میکنند

Share

کارکنان‭ ‬یونیپاث

بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‭ ‬اردو‭ ‬اردن،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬نشست‭ ‬مارچ‭ ‬2017‭ ‬بین‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزیز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬شده‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬و‭ ‬عبدالله‭ ‬دوم‭ ‬بن‭ ‬الحسین،‭ ‬شاه‭ ‬اردن،‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬آپریل‭ ‬تمرین‭ ‬نظامی‭ ‬چند‭ ‬هفته‌ای‭ ‬مشترک‭ ‬عبدالله‭ ‬5‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬آغاز‭ ‬کردند‭.‬

العربیه‭ ‬راپور‭ ‬داد‭ ‬هدف‭ ‬قوای‭ ‬سعودی‭ ‬و‭ ‬اردن‭ ‬عبارت‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬تبادل‭ ‬دانش‭ ‬در‭ ‬حین‭ ‬تمرینات‭ ‬نظامی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تقویت‭ ‬قابلیتهای‭ ‬هماهنگی‭ ‬مشترک‭ ‬خود‭. ‬به‭ ‬علاوه،‭ ‬این‭ ‬تعلیم‭ ‬آمادگی‭ ‬محاربوی‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬جوابدهی‭ ‬عاجل‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬اردو‭ ‬به‭ ‬تهدیدات‭ ‬بالقوه‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭.‬

این‭ ‬تمرینات‭ ‬درست‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬امضای‭ ‬موافقت‌نامه‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬اخیر‭ ‬بین‭ ‬رهبران‭ ‬صورت‭ ‬میگیرد‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬رسانه‌های‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی،‭ ‬پلانی‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬صندوق‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬مشترک‭ ‬عربستان‭ ‬و‭ ‬اردن‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬3‭ ‬میلیارد‭ ‬دالر‭ ‬اجرا‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬اقدامی‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬میشود‭ ‬وظایف‭ ‬قابل‭ ‬اعتماد،‭ ‬برق،‭ ‬منابع‭ ‬آب،‭ ‬خدمات‭ ‬صحی‭ ‬و‭ ‬مسکن‭ ‬برای‭ ‬اردن‭ ‬فراهم‭ ‬گردد‭. ‬طبق‭ ‬اعلام‭ ‬یاسر‭ ‬الرمیان‭ ‬سرپرست‭ ‬صندوق‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬عمومی‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ (‬SGIF‭) ‬که‭ ‬مدیریت‭ ‬200‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬دارد،‭ ‬کمپنی‭ ‬جدید‭ ‬کمپنی‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬SGIF‭ ‬و‭ ‬گروپ‭ ‬بانکهای‭ ‬تجارتی‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬گروپ‭ ‬بانکهای‭ ‬اسلامی‭ ‬اردن‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬دو‭ ‬گروپ‭ ‬بانکی‭ ‬اردن،‭ ‬بانک‭ ‬عرب،‭ ‬بانک‭ ‬مسکن‭ ‬برای‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬مالی،‭ ‬بانک‭ ‬اردن‭ ‬اهلی،‭ ‬بانک‭ ‬اردن‭ ‬کویت،‭ ‬بانک‭ ‬اتحاد،‭ ‬بانک‭ ‬اردن،‭ ‬بانک‭ ‬قاهره‭ ‬عمان،‭ ‬بانک‭ ‬اسلامی‭ ‬اردن،‭ ‬بانک‭ ‬بین‌المللی‭ ‬اسلامی‭ ‬عرب‭ ‬و‭ ‬بانک‭ ‬اردن‭ ‬دبی‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬میشود‭.‬

الرمیان‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬کمپنی‭ ‬تصمیمات‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬را‭ ‬بربنیاد‭ ‬معیارهایی‭ ‬که‭ “‬عواید‭ ‬بلندمدت‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬نمایند‭”‬،‭ ‬تصویب‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‭ ‬خبرگزاری‭ ‬پترا،‭ ‬هانی‭ ‬مالکی‭ ‬نخست‭ ‬وزیر‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬الرمیان‭ ‬در‭ ‬مارچ‭ ‬2017‭ ‬از‭ ‬صندوق‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬مشترک‭ ‬خواست‭ ‬پروژه‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬مناسب‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬قول‭ ‬داد‭ ‬هر‭ ‬قسم‭ ‬همکاری‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬برای‭ ‬تسهیل‭ ‬این‭ ‬سرمایه‌گذاری‌ها‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭.‬

موافقتنامه‭ ‬ایجاد‭ ‬صندوق‭ ‬جدید‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬15‭ ‬موافقتنامه‭ ‬همکاری‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬شاه‭ ‬سلمان‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬اجلاس‭ ‬مارچ‭ ‬2017‭ ‬در‭ ‬عمان‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬امضا‭ ‬کرد‭. ‬سایر‭ ‬موارد‭ ‬عبارت‭ ‬بودند‭ ‬از‭ ‬اقداماتی‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬برق،‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬کمبود‭ ‬شدید‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬خدمات‭ ‬مسکن‭ ‬و‭ ‬صحت‭. ‬این‭ ‬موافقت‌نامه‌ها‭ ‬همچنین‭ ‬احداث‭ ‬معادن‭ ‬اورانیوم،‭ ‬پروژههای‭ ‬آب‌شیرین‌کنی‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬یادداشت‭ ‬تفاهم‭ ‬برای‭ ‬ساخت‭ ‬سب‭ ‬استیشن‭ ‬آفتابی‭ ‬70‭ ‬میلیون‭ ‬دالری‭ ‬در‭ ‬سرحد‭ ‬شرقی‭ ‬اردن‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬میشد‭.‬

اردنیها‭ ‬این‭ ‬قبیل‭ ‬سرمایه‌گذاری‌ها‭ ‬را‭ ‬منحیث‭ ‬راهی‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬ثبات‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬کشوری‭ ‬میبینند‭ ‬که‭ ‬اگرچه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬منابع‭ ‬دچار‭ ‬کمبود‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬میزبان‭ ‬صدها‭ ‬هزار‭ ‬پناهنده‭ ‬است‭. ‬ارزش‭ ‬این‭ ‬موافقت‌نامه‌ها‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬3‭.‬5‭ ‬میلیارد‭ ‬دالر‭ ‬است‭.‬

منابع‭: ‬ناسیونال،‭ ‬TradeArabia.com،‭ ‬خبرگزاری‭ ‬پترا،‭ ‬اردن‭ ‬تایمز،‭ ‬العربیه

Likes(0)Dislikes(0)
Share