عراق کشتیهای جنگی دریافت میکند

عراق کشتیهای جنگی دریافت میکند

Share

برید‭ ‬جنرال‭ ‬عمر‭ ‬التمیمی،‭ ‬قوای‭ ‬دریایی‭ ‬عراق

در‭ ‬17‭ ‬می‭ ‬2017،‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬عمر‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬التمیمی،‭ ‬طناب‭ ‬نگهدارنده‭ ‬کشتی‭ ‬جنگی‭ ‬عراق‭ ‬موسوم‭ ‬به‭ ‬موسی‭ ‬بن‭ ‬نصیر،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬کشتی‭ ‬پهلو‭ ‬گرفته‭ ‬در‭ ‬بندر‭ ‬لاپزییا‭ ‬ایتالیا‭ ‬را‭ ‬برداشت‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬کشتی‭ ‬سفر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬شروع‭ ‬کند‭.‬

دولتهای‭ ‬پیشین‭ ‬عراق‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬پیش‭ ‬کشتیهایی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کمپنی‭ ‬های‭ ‬کشتیسازی‭ ‬ایتالیایی‭ ‬سفارش‭ ‬دادند،‭ ‬اما‭ ‬آشوبهای‭ ‬عراق‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬تحویل‭ ‬آنها‭ ‬شد‭. ‬صافی‌الدین‭ ‬الصافی‭ ‬وزیر‭ ‬دارایی‭ ‬عراق‭ ‬گفت‭: “‬به‭ ‬دلیل‭ ‬تحریمهای‭ ‬اعمال‭ ‬شده‭ ‬علیه‭ ‬عراق‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬خلیج،‭ ‬عراق‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬دریافت‭ ‬تمام‭ ‬12‭ ‬کشتی‭ ‬خریداری‭ ‬شده‭ ‬نبود‭”.‬

مراسم‭ ‬واگذاری‭ ‬کشتیها‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬احمد‭ ‬بامرانی‭ ‬سفیر‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬ایتالیا،‭ ‬دگروال‭ ‬محمد‭ ‬احمد‭ ‬شفیق،‭ ‬اتشه‭ ‬نظامی‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬ایتالیا؛‭ ‬و‭ ‬نماینده‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬دریایی‭ ‬عراق،‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬انجینر‭ ‬عمر‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭.‬

هر‭ ‬دو‭ ‬کشتی‭ ‬دارای‭ ‬بدنه‭ ‬و‭ ‬ماشین‭ ‬های‭ ‬بسیار‭ ‬بادوامی‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬آبهای‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬سکوها‭ ‬و‭ ‬بنادر‭ ‬بارگیری‭ ‬نفت‭ ‬عراق‭ ‬ایفا‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬ایتالیا‭ ‬این‭ ‬کشتیها‭ ‬را‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬سیستم‭ ‬موشکی‭ ‬پیشرفته‭ ‬عرضه‭ ‬میکند‭.‬

تنها‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬پیش،‭ ‬دولت‭ ‬عراق‭ ‬خبر‭ ‬امضای‭ ‬توافقنامه‭ ‬با‭ ‬ایتالیا‭ ‬برای‭ ‬تحویل‭ ‬12‭ ‬کشتی‭ ‬جنگی‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬سالها‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬خرید‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭.‬

Likes(0)Dislikes(0)
Share