عراقی‌ها نابودی داعش را جشن می‌گیرند

عراقی‌ها نابودی داعش را جشن می‌گیرند

Share
کارکنان‭ ‬یونیپاث
در‭ ‬دسمبر‭ ‬2017‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬عساکر‭ ‬سوریه‭ ‬در‭ ‬حضور‭ ‬قوای‭ ‬ایتلاف‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬نمادین‭ ‬در‭ ‬سرحد‭ ‬مشترک‭ ‬خود‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬هم‭ ‬دادند‭ ‬تا‭ ‬شکست‭ ‬نهایی‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬دهند‭.‬
این‭ ‬گروپ‭ ‬تروریستی‭ ‬زمانی‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬25‭,‬000‭ ‬جنگجو‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬داشت،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬سال‭ ‬2018،‭ ‬تعداد‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬3‭,‬000‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬نفرات‭ ‬آن‭ ‬باقی‭ ‬مانده‌اند‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬سوریه‭ ‬هستند‭. ‬بنابراین‭ ‬قوای‭ ‬عراقی‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مکمل‭ ‬سرزمین‌هایی‭ ‬که‭ ‬داعش‭ ‬اشغال‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬را‭ ‬بازپس‭ ‬گرفتند‭ ‬و‭ ‬حیدر‭ ‬العبادی‭ ‬نخست‭ ‬وزیر‭ ‬در‭ ‬10‭ ‬دسمبر‭ ‬2017‭ ‬پیروزی‭ ‬نهایی‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭.‬
از‭ ‬سال‭ ‬2014‭ ‬تقریباً‭ ‬8‭ ‬میلیون‭ ‬عراقی‭ ‬و‭ ‬سوری‭ ‬از‭ ‬زیر‭ ‬سلطه‭ ‬داعش‭ ‬آزاد‭ ‬شده‌اند‭. ‬شهرهای‭ ‬آزادشده‭ ‬شامل‭ ‬رمادی،‭ ‬موصل،‭ ‬فلوجه،‭ ‬رقه‭ ‬و‭ ‬بیجی‭ ‬بودند‭.‬
العبادی،‭ ‬نخست‭ ‬وزیر،‭ ‬در‭ ‬سخنرانی‭ ‬پیروزی‭ ‬در‭ ‬دسمبر‭ ‬به‭ ‬شهروندانش‭ ‬گفت‭: “‬سرزمین‌های‭ ‬شما‭ ‬کاملاً‭ ‬آزاد‭ ‬شده‌اند،‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬قریه‭ ‬جات‭ ‬اشغال‭ ‬شده‭ ‬شما‭ ‬اکنون‭ ‬به‭ ‬آغوش‭ ‬ملت‭ ‬ما‭ ‬برگردانده‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬رؤیای‭ ‬آزادی‭ ‬اکنون‭ ‬با‭ ‬واقعیت‭ ‬محقق‭ ‬شده‭ ‬است‭”.‬
با‭ ‬این‭ ‬وجود،‭ ‬رهبر‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬سخنان‭ ‬خود‭ ‬هشدار‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬حکمروایی‭ ‬نامناسب،‭ ‬فساد‭ ‬و‭ ‬تفرقه‭ ‬دستاوردهای‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬او‭ ‬خواستار‭ ‬خاتمه‭ ‬دادن‭ ‬به‭ “‬اظهارات‭ ‬فرقه‌گرایانه‭ ‬و‭ ‬تفرقه‌افکنانه‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬عامل‭ ‬اصلی‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬فجایع‭ ‬بشری‭ ‬بوده‭ ‬است‭.” ‬او‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬تفرقه‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬گروپ‭ ‬های‭ ‬داعش‭ ‬اجازه‭ ‬داد‭ ‬شهرهای‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬اشغال‭ ‬و‭ ‬نابود‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬موجب‭ ‬آسیب‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬میلیون‌ها‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬باشندگان‭ ‬آنها‭ ‬شوند‭.‬
العبادی‭ ‬نخست‭ ‬وزیر‭ ‬گفت‭: “‬با‭ ‬وجود‭ ‬اعلام‭ ‬پیروزی‭ ‬نهایی،‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬هوشیار‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬آماده‭ ‬باشیم‭ ‬هر‭ ‬قسم‭ ‬کوشش‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬اقدامات‭ ‬تروریستی‭ ‬علیه‭ ‬سرزمین‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬کشورمان‭ ‬را‭ ‬خنثی‭ ‬کنیم‭”. “‬دهشت‭ ‬افگنی‭ ‬یک‭ ‬تهدید‭ ‬دائمی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬همچنان‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭. ‬راز‭ ‬پیروزی‭ ‬کلان‭ ‬ما‭ ‬وحدت‭ ‬و‭ ‬هماهنگی‭ ‬ما‭ ‬بود‭ – ‬ما‭ ‬باید‭ ‬شدیداً‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬محافظت‭ ‬کنیم‭.”‬
Likes(0)Dislikes(0)
Share