درس های آموخته شده در موصل

درس های آموخته شده در موصل

Share

قومندانان‭ ‬عراقی‭ ‬نشان‭ ‬می‭ ‬دهند‭ ‬که‭ ‬چطور‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬شهری‭ ‬علیه‭ ‬تروریستان‭ ‬داعش‭ ‬موفق‭ ‬شدند

کارکنان‭ ‬یونیپاث‭  |  ‬عکس‭ ‬های‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬ضد‭ ‬تروریزم‭ ‬عراق

جنرال. الکنانی

موصل‭ ‬منحیث‭ ‬دومین‭ ‬شهر‭ ‬بزرگ‭ ‬عراق‭ ‬دارای‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬باستانی‭ ‬ترین‭ ‬مکان‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬می‭ ‬باشد‭. ‬عراقی‭ ‬ها‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بخاطر‭ ‬طبیعت‭ ‬سبز،‭ ‬خاک‭ ‬حاصلخیز‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوای‭ ‬منحصر‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬شهر‭ ‬دو‭ ‬بهار‭ ‬خطاب‭ ‬می‭ ‬کنند‭. ‬این‭ ‬شهر‭ ‬در‭ ‬کرانه‭ ‬های‭ ‬دریای‭ ‬همیشگی‭ ‬دجله‭ ‬واقع‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬شهر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬بخش‭ ‬شرقی‭ ‬و‭ ‬غربی‭ ‬تقسیم‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬از‭ ‬آنجایی‭ ‬که‭ ‬موصل‭ ‬همیشه‭ ‬شهر‭ ‬پر‭ ‬رونقی‭ ‬بوده،‭ ‬هدف‭ ‬معمول‭ ‬تهاجمات‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬حملات‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬تاریخ‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬وجود‭ ‬خرابی‭ ‬های‭ ‬اخیر‭ ‬آن‭ ‬بدست‭ ‬داعش‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬فجایع‭ ‬قبلی‭ ‬بوده‭ ‬است‭: ‬داعش‭ ‬کلیساها‭ ‬و‭ ‬مساجد‭ ‬را‭ ‬سوزانده‭ ‬و‭ ‬مکان‭ ‬های‭ ‬باستانی‭ ‬را‭ ‬تخریب‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬ساکنین‭ ‬بومی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تلاش‭ ‬نفرت‭ ‬انگیز‭ ‬برای‭ ‬نابود‭ ‬کردن‭ ‬هویت‭ ‬موصل‭ ‬واداشت‭.‬

جنگ‭ ‬برای‭ ‬آزادسازی‭ ‬موصل‭ ‬معنی‭ ‬خاصی‭ ‬برای‭ ‬عراقی‭ ‬ها‭ ‬دارد‭. ‬عزت‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬حاکمیت‭ ‬ملتش‭ ‬را‭ ‬بازیابی‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭ ‬در‭ ‬حالیکه‭ – ‬از‭ ‬همه‭ ‬مهمتر‭ – ‬مقر‭ ‬خلیفه‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬داعش‭ ‬تعیین‭ ‬کرده‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬می‭ ‬برند‭. ‬معضل‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬جنگ‭ ‬2‭ ‬میلیون‭ ‬شهروندی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬این‭ ‬شهر‭ ‬به‭ ‬دام‭ ‬افتاده‭ ‬اند‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬عساکر‭ ‬عراقی‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬زیربنا‭ ‬و‭ ‬مکان‭ ‬های‭ ‬تاریخی‭ ‬شهر‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬کوشش‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬تخریب‭ ‬آنها‭ ‬می‭ ‬باشد‭. ‬این‭ ‬معضلات‭ ‬جنگ‭ ‬برای‭ ‬موصل‭ ‬را‭ ‬پیچیده‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬عساکر‭ ‬را‭ ‬وادار‭ ‬به‭ ‬مبارزه‭ ‬از‭ ‬نزدیک‭ ‬کرده‭ ‬است‭ – ‬بعضی‭ ‬وقت‭ ‬ها‭ ‬باید‭ ‬اتاق‭ ‬به‭ ‬اتاق‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬ها‭ ‬بجنگند‭. ‬قوای‭ ‬سازمان‭ ‬ضد‭ ‬تروریزم‭ (‬CTS‭) ‬نقش‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جنگ‭ ‬حماسی‭ ‬ایفا‭ ‬کرده‭ ‬اند‭. ‬یونیپاث‭ ‬با‭ ‬جنرال‭ ‬لوی‭ ‬درستیز‭ ‬طالب‭ ‬شقاطی‭ ‬الکنانی،‭ ‬قوماندان‭ ‬CTS‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬گروپی‭ ‬از‭ ‬رهبران‭ ‬ارشد‭ ‬CTS‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬معلومات‭ ‬بیشتر‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬جنگ‭ ‬تاریخی‭ ‬صحبت‭ ‬کرد‭. ‬جنرال‭ ‬الکنانی‭ ‬اولین‭ ‬مقصد‭ ‬ما‭ ‬بود‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬سخنرانی‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اعزام‭ ‬قوا‭ ‬به‭ ‬موصل‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬خواستید‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬با‭ ‬احترام‭ ‬رفتار‭ ‬کنند‭. ‬شما‭ ‬گفتید‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬نباید‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تشخیص‭ ‬هویت‭ ‬هدف‭ ‬فیر‭ ‬کنند‭. ‬اهمیت‭ ‬این‭ ‬نصیحت‭ ‬چه‭ ‬بوده‭ ‬است؟

جنرال‭ ‬الکنانی‭:‬‭ ‬مبارزان‭ ‬CTS‭ ‬بخاطر‭ ‬سطح‭ ‬تعلیم‭ ‬بالا،‭ ‬تعهد‭ ‬به‭ ‬قوانین‭ ‬درگیری‭ ‬و‭ ‬کنترول‭ ‬منطقه‭ ‬جنگ‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬اند‭. ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬نصیحت‭ ‬مبارزان‭ ‬CTS‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬قضاوت‭ ‬را‭ ‬مهم‭ ‬می‭ ‬دانم‭. ‬آنها‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬احترام‭ ‬بگذاریم‭ ‬چون‭ ‬اینها‭ ‬هم‭ ‬وطن‭ ‬های‭ ‬ما‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬حاکمیت‭ ‬تروریستان‭ ‬دیده‭ ‬اند‭. ‬قوای‭ ‬CTS‭ ‬با‭ ‬پیروی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نصیحت‭ ‬منبع‭ ‬غروری‭ ‬برای‭ ‬ساکنین‭ ‬موصل‭ ‬شده‭ ‬اند‭. ‬رسانه‭ ‬های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬تلوزیون‭ ‬ستلایت‭ ‬مصاحبه‭ ‬های‭ ‬عینی‭ ‬را‭ ‬بطور‭ ‬مکرر‭ ‬از‭ ‬مسلکی‭ ‬بودن‭ ‬CTS‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬محترمانه‭ ‬با‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬راپور‭ ‬کردند‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬ارزیابی‭ ‬شما‭ ‬از‭ ‬عملکرد‭ ‬CTS‭ ‬در‭ ‬عملیات‭ ‬های‭ ‬آزادسازی‭ ‬موصل‭ ‬چیست؟

دگرمن مهند الوان التمیمی، چپ، قوماندان کندک اول جزوتام اول عملیات خاص و برید جنرال ارکان حیدر فاضل ارزوقی، راست، معین قوماندان عملیات خاص، در حال بررسی نقشه جنگی منطقه غرب موصل در سال 2017.

جنرال‭ ‬الکنانی‭:‬‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬پیشرفتی‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬CTS‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جنگ‭ ‬افتخارآمیز‭ ‬داشته‭ ‬اند‭ ‬بسیار‭ ‬احساس‭ ‬غرور‭ ‬می‭ ‬کنم‭. ‬آنها‭ ‬به‭ ‬درستی‭ ‬مثالی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬چیزی‭ ‬می‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬مبارز‭ ‬اصیل‭ ‬می‭ ‬باشد،‭ ‬دارای‭ ‬قابلیت‭ ‬های‭ ‬فراوان‭ ‬بوده‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وجود‭ ‬با‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬به‭ ‬نحو‭ ‬انسانی‭ ‬رفتار‭ ‬می‭ ‬کنند‭. ‬باشندگان‭ ‬موصل‭ ‬دوام‭ ‬دار‭ ‬درباره‭ ‬احترامشان‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬CTS‭ ‬در‭ ‬محله‭ ‬هایشان‭ ‬صحبت‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬روزنامه‭ ‬نگاران‭ ‬داستان‭ ‬هایی‭ ‬از‭ ‬شریک‭ ‬شدن‭ ‬غذای‭ ‬CTS‭ ‬با‭ ‬اطفال‭ ‬گرسنه‭ ‬می‭ ‬گویند‭. ‬این‭ ‬رسانه‭ ‬ها‭ ‬مبارزان‭ ‬را‭ ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬پیشروی‭ ‬می‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬می‭ ‬دادند‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬جنگهای‭ ‬شدید‭ ‬درگیر‭ ‬می‭ ‬شدند‭ ‬همراهی‭ ‬کرده‭ ‬اند‭. ‬مبارزان‭ ‬CTS‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬سناریوها‭ ‬یونیفرم‭ ‬های‭ ‬چابک‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬محاربوی‭ ‬کاملی‭ ‬داشتند‭ ‬که‭ ‬دلالت‭ ‬بر‭ ‬سطح‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬مسلکی‭ ‬بودن‭ ‬آنها‭ ‬داشت‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬آنها‭ ‬اهداف‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دقت‭ ‬نشانه‭ ‬گیری‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬آسیب‭ ‬ناخواسته‭ ‬داشتند‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬تراکم‭ ‬مردمی‭ ‬و‭ ‬تعامیر‭ ‬در‭ ‬موصل‭ ‬شرقی‭ ‬این‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬بطور‭ ‬منحصری‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬CTS‭ ‬دشوار‭ ‬کرده‭ ‬بود‭. ‬چطور‭ ‬داعش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬با‭ ‬حداقل‭ ‬خسارت‭ ‬به‭ ‬زیربناهای‭ ‬محلی‭ ‬شکست‭ ‬دادید؟

جنرال‭ ‬الکنانی‭:‬‭ ‬قوای‭ ‬ائتلافی‭ ‬به‭ ‬CTS‭ ‬تعلیم‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬شهری‭ ‬ارائه‭ ‬کرده‭ ‬اند‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬CTS‭ ‬پروسه‭ ‬انتخاب‭ ‬برای‭ ‬مبارزان‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬استندردهای‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬استفاده‭ ‬کرده‭ ‬بود‭. ‬ما‭ ‬تنها‭ ‬افراد‭ ‬دارای‭ ‬صلاحیت‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‭ ‬کنیم؛‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬ما‭ ‬کمک‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬قوانین‭ ‬جنگ‭ ‬متعهد‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬استفاده‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬از‭ ‬سلاح‭ ‬های‭ ‬ثقیله‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬اجتناب‭ ‬کنیم‭. ‬ما‭ ‬اجازه‭ ‬نمی‭ ‬دهیم‭ ‬عساکرمان‭ ‬سلاح‭ ‬های‭ ‬ماشین‭ ‬دار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬سرشان‭ ‬ببرند‭ ‬یا‭ ‬بطور‭ ‬نامنظم‭ ‬فیر‭ ‬کنند‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬چطور‭ ‬اینطور‭ ‬سریع‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬موصل‭ ‬شرقی‭ ‬برقرار‭ ‬کردید؟

جنرال‭ ‬الکنانی‭:‬‭ ‬تجربه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬بغداد‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬آموخته‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬داعش‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬مخفی‭ ‬برای‭ ‬بی‭ ‬ثباتی‭ ‬مناطقی‭ ‬که‭ ‬تازه‭ ‬آزاد‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬حملات‭ ‬انتحاری‭ ‬و‭ ‬کارگزاری‭ ‬بمب‭ ‬های‭ ‬انفجاری‭ ‬دست‭ ‬ساز‭ (‬IEDs‭) ‬در‭ ‬کنار‭ ‬معابر‭ ‬استفاده‭ ‬می‭ ‬کنند‭. ‬تروریستان‭ ‬می‭ ‬دانند‭ ‬که‭ ‬کشف‭ ‬این‭ ‬عوامل‭ ‬سخت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬تضمین‭ ‬امنیت‭ ‬ساکنین‭ ‬را‭ ‬تقریباً‭ ‬غیرممکن‭ ‬می‭ ‬سازد‭. ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬مردم‭ ‬ساکن‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬اعتماد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬می‭ ‬دهند‭.‬

از‭ ‬این‭ ‬جهت‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬تازه‭ ‬آزاد‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬غافل‭ ‬گیری‭ ‬تروریستان‭ ‬پیش‭ ‬دستی‭ ‬کردیم‭. ‬ما‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬نزدیک‭ ‬با‭ ‬شرکای‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬ائتلافی‭ ‬به‭ ‬مفکوره‭ ‬تأسیس‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬قوماندانی‭ ‬کنترول‭ ‬در‭ ‬موصل‭ ‬شرقی‭ ‬رسیدیم‭ ‬که‭ ‬معلوم‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬بسیار‭ ‬موفقیت‭ ‬آمیز‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬هدف‭ ‬این‭ ‬مراکز‭ ‬قوماندانی‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬تمام‭ ‬عملیات‭ ‬های‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬تدارکات‭ ‬خدمات‭ ‬ضروری‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬تمام‭ ‬دولت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬ارگان‭ ‬های‭ ‬امنیتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬موصل‭ ‬عملیات‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬دهند‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دفتر‭ ‬نمایندگانی‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬جعل‭ ‬هویت‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬حملات‭ ‬وحشتناک‭ ‬پیشگیری‭ ‬می‭ ‬کنند‭. ‬بخاطر‭ ‬سطح‭ ‬بالای‭ ‬هماهنگی‭ ‬میان‭ ‬این‭ ‬آژانس‭ ‬ها،‭ ‬توانستیم‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬تروریستان‭ ‬را‭ ‬دستگیر‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬جابجایی‭ ‬راحتی‭ ‬از‭ ‬شرق‭ ‬به‭ ‬غرب‭ ‬موصل‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭. ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬CTS‭ ‬به‭ ‬نیمه‭ ‬غربی‭ ‬شهر‭ ‬پیشروی‭ ‬کردند،‭ ‬این‭ ‬جابجایی‭ ‬راحت‭ ‬انجام‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬خلأ‭ ‬قدرتی‭ ‬در‭ ‬موصل‭ ‬شرقی‭ ‬بوجود‭ ‬نیامد‭. ‬

دگرجنرال الساعدی

یونیپاث‭:‬‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬شایعه‭ ‬های‭ ‬تحقیر‭ ‬کننده‭ ‬قوای‭ ‬ائتلافی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬داعش‭ ‬متهم‭ ‬می‭ ‬کنند‭. ‬جواب‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اتهامات‭ ‬چیست؟

جنرال‭ ‬الکنانی‭:‬‭ ‬این‭ ‬شایعات‭ ‬ناهماهنگ‭ ‬سعی‭ ‬آشکار‭ ‬برای‭ ‬تزلزل‭ ‬اعتماد‭ ‬عراقی‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬دوستان‭ ‬ائتلافی‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬باشد‭. ‬قوای‭ ‬ائتلافی‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬دولت‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬آمده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬توافق‭ ‬های‭ ‬امنیتی‭ ‬امضاء‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬کشورهای‭ ‬ما‭ ‬آمده‭ ‬متعهد‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬عراق‭ ‬می‭ ‬باشند‭. ‬اتهاماتی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬قبیل‭ ‬چیزی‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬شایعات‭ ‬بی‭ ‬ارزش‭ ‬که‭ ‬بین‭ ‬اشخاص‭ ‬منطقوی‭ ‬می‭ ‬چرخد‭ ‬نیست‭ ‬چون‭ ‬آنها‭ ‬نمی‭ ‬خواهند‭ ‬عراق‭ ‬ملتی‭ ‬قوی‭ ‬و‭ ‬مقتدر‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اینرو‭ ‬تخم‭ ‬شک‭ ‬و‭ ‬تردید‭ ‬درباره‭ ‬دستیابی‭ ‬های‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬زمین‭ ‬می‭ ‬کارند‭. ‬طیارات‭ ‬ائتلاف‭ ‬بمب‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬راکت‭ ‬هایی‭ ‬برای‭ ‬نابودی‭ ‬مواضع‭ ‬داعش‭ ‬انداخته‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬CTS‭ ‬از‭ ‬نقش‭ ‬عظیم‭ ‬و‭ ‬منحصر‭ ‬شرکای‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تروریزم‭ ‬قوایمان‭ ‬برای‭ ‬آزادسازی‭ ‬شهرها‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داعش‭ ‬بسیار‭ ‬تشکری‭ ‬می‭ ‬کنیم‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬آیا‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬درباره‭ ‬نقش‭ ‬قوای‭ ‬ائتلافی‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬برای‭ ‬موصل‭ ‬بگویید؟

جنرال‭ ‬الکنانی‭:‬‭ ‬آنها‭ ‬نقش‭ ‬خیلی‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬فراهم‭ ‬کردن‭ ‬حمایه‭ ‬هوایی‭ ‬شبانه‭ ‬روزی‭ ‬برای‭ ‬یافتن‭ ‬و‭ ‬تخریب‭ ‬مواضع‭ ‬داعش‭ ‬و‭ ‬خطوط‭ ‬تأمین‭ ‬منابع‭ ‬آنها‭ ‬داشته‭ ‬اند‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬حمایت‭ ‬کشفی‭ ‬و‭ ‬معلوماتی‭ ‬آنها‭ ‬حرکت‭ ‬دشمن‭ ‬را‭ ‬شناسایی‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬مخصوصا‭ ‬کوشش‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬جمع‭ ‬آوری‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬های‭ ‬خالی‭ ‬از‭ ‬سکنه‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬منحیث‭ ‬سپر‭ ‬انسانی‭. ‬سرانجام،‭ ‬ائتلاف،‭ ‬مشاورین‭ ‬نظامی‭ ‬فراهم‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬سعی‭ ‬کرده‭ ‬اند‭ ‬تا‭ ‬قابلیت‭ ‬های‭ ‬مبارزان‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬سرعت‭ ‬ارتباطات‭ ‬بین‭ ‬قوای‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬را‭ ‬بهبود‭ ‬بخشند‭. ‬مخصوصا‭ ‬این‭ ‬مشاورین‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬مغلوب‭ ‬کردن‭ ‬سیستم‭ ‬طیارههای‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬دشمن‭ ‬کمک‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬قوای‭ ‬CTS‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آزادی‭ ‬کامل‭ ‬موصل‭ ‬چی‭ ‬نقشی‭ ‬خواهند‭ ‬داشت؟

جنرال‭ ‬الکنانی‭:‬‭ ‬قوای‭ ‬ما‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬تجربه‭ ‬بیشتری‭ ‬کسب‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬افزایش‭ ‬می‭ ‬یابد‭. ‬ما‭ ‬نقش‭ ‬کلانتری‭ ‬در‭ ‬ردیابی‭ ‬و‭ ‬دستگیری‭ ‬تروریستان‭ ‬و‭ ‬تبهکاران‭ ‬سازماندهی‭ ‬شده‭ ‬خواهیم‭ ‬داشت‭. ‬CTS‭ ‬منحیث‭ ‬یک‭ ‬قوای‭ ‬غیرمتعارف‭ ‬با‭ ‬مأموریتی‭ ‬خاص‭ ‬تأسیس‭ ‬شد،‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وجود‭ ‬حمله‭ ‬شرورانه‭ ‬داعش‭ ‬به‭ ‬سرزمین‭ ‬ما‭ ‬چاره‭ ‬ای‭ ‬بجز‭ ‬تغییر‭ ‬تاکتیک‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬ملت‭ ‬باقی‭ ‬نگذاشت‭. ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬بطور‭ ‬دقیق‭ ‬انکشاف‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬نظارت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مادل‭ ‬ما‭ ‬درس‭ ‬گرفته‭ ‬اند‭. ‬دیدگاه‭ ‬ما‭ ‬قوای‭ ‬بازدارنده‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬حفاظت‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

مهمان‭ ‬بعدی‭ ‬ما‭ ‬دگرجنرال‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الساعدی‭ ‬که‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬موصل‭ ‬غربی‭ ‬را‭ ‬قومندانی‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

یک جزوتام CTS مسیری ایمن را برای مردم بیجا شده در محله المأمون موصل فراهم می کنند.

یونیپاث‭:‬‭ ‬شما‭ ‬منحیث‭ ‬قومندان‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬موصل‭ ‬غربی‭ ‬اولویت‭ ‬های‭ ‬اصلی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬چه‭ ‬می‭ ‬دانید؟

دگرجنرال‭ ‬الساعدی‭:‬‭ ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬ذریعه‭ ‬قوماندان‭ ‬کل‭ ‬اشاره‭ ‬شد،‭ ‬بالاترین‭ ‬اولویت‭ ‬ما‭ ‬حفظ‭ ‬جان‭ ‬افراد‭ ‬ملکی،‭ ‬اموال‭ ‬و‭ ‬زیربناها‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬موصل‭ ‬شرقی‭ ‬و‭ ‬غربی‭ ‬را‭ ‬چطور‭ ‬مقایسه‭ ‬می‭ ‬کنید؟

دگرجنرال‭ ‬الساعدی‭: ‬تفاوت‭ ‬کلانی‭ ‬در‭ ‬عوارض‭ ‬زمین،‭ ‬جمعیت‭ ‬و‭ ‬اندازه‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬مردم‭ ‬در‭ ‬موصل‭ ‬شرقی‭ ‬از‭ ‬موصل‭ ‬غربی‭ ‬تفاوت‭ ‬زیادی‭ ‬دارند‭. ‬حتی‭ ‬مبارزان‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬موصل‭ ‬شرقی‭ ‬از‭ ‬آنهایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬غرب‭ ‬می‭ ‬باشند‭ ‬متفاوت‭ ‬هستند‭. ‬موصل‭ ‬غربی‭ ‬دارای‭ ‬فیصدی‭ ‬بالاتری‭ ‬از‭ ‬مبارزان‭ ‬خارجی‭ ‬می‭ ‬باشد‭. ‬داعش‭ ‬مبارزان‭ ‬بومی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جبهه‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬موصل‭ ‬شرقی‭ ‬اعزام‭ ‬کرد‭ ‬چون‭ ‬آنها‭ ‬روحیه‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬جنگی‭ ‬مبارزان‭ ‬خارجی‭ ‬را‭ ‬ندارند‭.‬

به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬این‭ ‬مبارزان‭ ‬بومی‭ ‬نتوانستند‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬پیشروی‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬موصل‭ ‬شرقی‭ ‬مقاومت‭ ‬کنند‭. ‬ما‭ ‬با‭ ‬دخول‭ ‬به‭ ‬شهر‭ ‬زودتر‭ ‬از‭ ‬انتظار‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬غافلگیر‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬موترهای‭ ‬بمب‭ ‬گذاری‭ ‬شده‭ (‬SVBIEDs‭) ‬آنها‭ ‬حمله‭ ‬کردیم‭ ‬به‭ ‬آسانی‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬تصرف‭ ‬کردیم‭. ‬آنها‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬شیوه‭ ‬می‭ ‬خواستند‭ ‬پیشروی‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬کند‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬مبارزان‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬رهبری‭ ‬را‭ ‬قادر‭ ‬سازند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬رودخانه‭ ‬به‭ ‬موصل‭ ‬غربی‭ ‬عبور‭ ‬کنند‭. ‬ولی‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬فامیل‭ ‬های‭ ‬مبارزان‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬موصل‭ ‬غربی‭ ‬با‭ ‬ایمنی‭ ‬سنگر‭ ‬گرفته‭ ‬بودند،‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬خط‭ ‬مقدم‭ ‬در‭ ‬موصل‭ ‬شرقی‭ ‬وابسته‭ ‬نبودند‭. ‬این‭ ‬امر‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬قادر‭ ‬ساخت‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬عاجل‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬پذیرش‭ ‬بیشتری‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬آیا‭ ‬منظورتان‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬داعش‭ ‬جنگ‭ ‬موصل‭ ‬غربی‭ ‬را‭ ‬جدی‭ ‬تر‭ ‬گرفته‭ ‬بود؟

جنگجویان CTS قبل از عزیمت به غرب موصل در تمرینات نظامی خاص اشتراک می کنند.

دگرجنرال‭ ‬الساعدی‭:‬‭ ‬البته،‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬همچنین‭ ‬درباره‭ ‬جنگ‭ ‬برای‭ ‬موصل‭ ‬شرقی‭ ‬حریف‭ ‬می‭ ‬طلیدند‭. ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬رهبری‭ ‬آنها‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬گمراه‭ ‬کردن‭ ‬آنها‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬پلانی‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬موفق‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬فلوجه‭ ‬نیز‭ ‬شاهد‭ ‬این‭ ‬سناریو‭ ‬بودیم‭. ‬آنها‭ ‬سعی‭ ‬داشتند‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬موصل‭ ‬شرقی‭ ‬منسجم‭ ‬نگه‭ ‬دارند‭ ‬ولی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سقوط‭ ‬اولین‭ ‬و‭ ‬دومین‭ ‬خط‭ ‬دفاعی‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬رودخانه‭ ‬الخسر‭ ‬آنها‭ ‬دست‭ ‬برداشتند‭ ‬و‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬تمرکز‭ ‬در‭ ‬موصل‭ ‬غربی‭ ‬کردند‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬رسانه‭ ‬ها‭ ‬راپور‭ ‬دادند‭ ‬که‭ ‬فرقه‭ ‬دوم‭ ‬CTS‭ ‬تعداد‭ ‬53‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬گیر‭ ‬افتاده‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬خانه‭ ‬ویران‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انفجار‭ ‬یک‭ ‬موتر‭ ‬بمب‭ ‬گذاری‭ ‬شده‭ ‬داعش‭ (‬VBIED‭) ‬نجات‭ ‬دادند‭. ‬آیا‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬رخداد‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬بگویید؟

دگرجنرال‭ ‬الساعدی‭:‬‭ ‬مأموریت‭ ‬های‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬نجات‭ ‬افراد‭ ‬از‭ ‬بیجا‭ ‬شدها‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬است،‭ ‬ولی‭ ‬این‭ ‬یک‭ ‬مورد‭ ‬منحصر‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬چون‭ ‬نجات‭ ‬یافتگان‭ ‬به‭ ‬گفتند‭ ‬که‭ ‬چطور‭ ‬داعش‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انفجار‭ ‬موتر‭ ‬بمب‭ ‬گذاری‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬زور‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬این‭ ‬خانه‭ ‬در‭ ‬محله‭ ‬الصمود‭ ‬داخل‭ ‬کردند‭. ‬قوای‭ ‬ائتلافی‭ ‬این‭ ‬رخداد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قومندان‭ ‬اپراتیفی‭ ‬CTS‭ ‬در‭ ‬7‭ ‬مارچ،‭ ‬2017‭ ‬راپور‭ ‬دادند‭. ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تأیید‭ ‬موقعیت‭ ‬حمله‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬تیم‭ ‬کشفی‭ ‬خود،‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬مصون‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬مأموریت‭ ‬نجات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اولین‭ ‬روشنایی‭ ‬در‭ ‬8‭ ‬مارچ‭ ‬انجام‭ ‬دادیم‭.‬

این‭ ‬نجات‭ ‬بشر‭ ‬دوستانه‭ ‬نتیجه‭ ‬مشارکت‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬گروپی‭ ‬ما‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬نقشه‭ ‬تروریستان‭ ‬انفجار‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬متهم‭ ‬کردن‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬کشتار‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬عوض،‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬بیگناه‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬گفتند‭ ‬که‭ ‬چطور‭ ‬داعش‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬بزور‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬خانه‭ ‬داخل‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬اسنایپر‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬سقف‭ ‬به‭ ‬موتر‭ ‬بمب‭ ‬گذاری‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬فیر‭ ‬کردند‭ ‬پروگرام‭ ‬نفرت‭ ‬انگیزانه‭ ‬افشا‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬حکایت‭ ‬بی‭ ‬رحمی‭ ‬و‭ ‬شرارت‭ ‬داعش‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می‭ ‬دهد‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬چرا‭ ‬داعش‭ ‬می‭ ‬خواسته‭ ‬به‭ ‬باشندگان‭ ‬شهر‭ ‬آسیب‭ ‬برساند؟

دگرجنرال‭ ‬الساعدی‭:‬‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬در‭ ‬موصل‭ ‬غربی‭ ‬شاهد‭ ‬این‭ ‬رفتار‭ ‬بوده‭ ‬ایم؛‭ ‬آنها‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬چنین‭ ‬کاری‭ ‬انجام‭ ‬نداده‭ ‬بودند‭. ‬داعش‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬فرار‭ ‬و‭ ‬ریسک‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادن‭ ‬همه‭ ‬چیز،‭ ‬قصد‭ ‬داشت‭ ‬تا‭ ‬زیربنای‭ ‬موصل‭ ‬را‭ ‬ویران‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬شکست‭ ‬خوردن‭ ‬ذریعه‭ ‬قوای‭ ‬ما‭ ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬بکشد‭. ‬ما‭ ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬موقعیت‭ ‬ها‭ ‬خطرناک‭ ‬نجات‭ ‬دهیم‭ ‬مأموریت‭ ‬های‭ ‬متعددی‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬ایم‭. ‬در‭ ‬یک‭ ‬مورد‭ ‬ما‭ ‬مأموریت‭ ‬شبانه‭ ‬برای‭ ‬نجات‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬300‭ ‬شهروند‭ ‬داخل‭ ‬خانه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬مقدار‭ ‬زیادی‭ ‬مواد‭ ‬منفجره‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬بود‭ ‬انجام‭ ‬دادیم‭.‬

یک عسکر CTS در حالیکه نشان پیروزی را در محله غربی موصل درست می کند بیرق عراق را در دست گرفته است.

یونیپاث‭:‬‭ ‬چی‭ ‬چیز‭ ‬جنگ‭ ‬برای‭ ‬موصل‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬فلوجه‭ ‬و‭ ‬بیجی‭ ‬متفاوت‭ ‬کرده‭ ‬بود؟

دگرجنرال‭ ‬الساعدی‭:‬‭ ‬البته،‭ ‬هر‭ ‬جنگی‭ ‬عناصر‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬جنگ‭ ‬بیجی‭ ‬مشکل‭ ‬بود،‭ ‬زیرا‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬مهم‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ارتباط‭ ‬زیاد‭ ‬بین‭ ‬موصل،‭ ‬صلاح‭ ‬الدین،‭ ‬رمادی‭ ‬و‭ ‬حویجه‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬زمان‭ ‬جنگ‭ ‬فلوجه‭ ‬بالای‭ ‬روحیه‭ ‬داعش‭ ‬تأثیر‭ ‬گذاشت‭ ‬که‭ ‬بخاطر‭ ‬ارزش‭ ‬نمادین‭ ‬شهر‭ ‬منحیث‭ ‬جایگاه‭ ‬جنگهای‭ ‬متعدد‭ ‬و‭ ‬رویداد‭ ‬های‭ ‬تاریخی‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

جنگ‭ ‬موصل‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬دلیل‭ ‬متفاوت‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬مهمترین‭ ‬آن‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اندازه‭ ‬و‭ ‬جمعیت‭ ‬منطقه‭ ‬آن‭ ‬بسیار‭ ‬کلانتر‭ ‬از‭ ‬بیجی‭ ‬و‭ ‬فلوجه‭ ‬است‭. ‬موصل‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬1‭.‬8‭ ‬میلیون‭ ‬نفوص‭ ‬دارد‭ ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬فلوجه‭ ‬فقط‭ ‬120‭,‬000‭ ‬نفر‭ ‬نفوص‭ ‬داشت‭. ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اینکه‭ ‬موصل‭ ‬همچنین‭ ‬مقر‭ ‬خلافت‭ ‬مذکور‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬جهت‭ ‬آزادی‭ ‬موصل‭ ‬نشان‭ ‬سقوط‭ ‬‮«‬خلافت‮»‬‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬داعش‭ ‬از‭ ‬تخنیک‭ ‬های‭ ‬مثل‭ ‬موترهای‭ ‬بمب‭ ‬گذاری‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬مانع‭ ‬شدن‭ ‬قوای‭ ‬آزادسازی‭ ‬استفاده‭ ‬کردند‭. ‬شما‭ ‬چطور‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬معضلات‭ ‬مواجه‭ ‬شدید؟

دگرجنرال‭ ‬الساعدی‭:‬‭ ‬وقتی‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬مبارزه‭ ‬می‭ ‬کنیم،‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬قدم‭ ‬به‭ ‬قدم‭ ‬می‭ ‬سنجیم‭. ‬یعنی‭ ‬ما‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬تمام‭ ‬روز‭ ‬فقط‭ ‬50‭ ‬متر‭ ‬پیشروی‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭. ‬اما‭ ‬چنین‭ ‬دستیابی‭ ‬کوچکی‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬آزادسازی‭ ‬کل‭ ‬محله‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬قادر‭ ‬سازد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬آن‭ ‬یک‭ ‬مایل‭ ‬کامل‭ ‬بدون‭ ‬هیچ‭ ‬مانعی‭ ‬پیشروی‭ ‬کنیم‭.‬

ما‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬با‭ ‬شرکای‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬ائتلاف‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬بالای‭ ‬جزئیات‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬تمرکز‭ ‬داریم‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تعریف‭ ‬منطقه‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬خواهیم‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬پیشروی‭ ‬کنیم،‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬حمله‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬مسیر‭ ‬اصلی‭ ‬که‭ ‬داعش‭ ‬برای‭ ‬موترهای‭ ‬بمب‭ ‬گذاری‭ ‬شده‭ ‬استفاده‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬را‭ ‬مسدود‭ ‬سازیم‭. ‬طیاره‭ ‬ائتلاف‭ ‬راکت‭ ‬هایی‭ ‬به‭ ‬تقاطع‭ ‬های‭ ‬کلیدی‭ ‬شلیک‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬دسترسی‭ ‬موتر‭ ‬بمب‭ ‬گذاری‭ ‬شده‭ ‬شود‭. ‬این‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬قادر‭ ‬می‭ ‬سازد‭ ‬تا‭ ‬بدون‭ ‬منحرف‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬فرعی‭ ‬بالای‭ ‬اهداف‭ ‬خاص‭ ‬تمرکز‭ ‬کنیم‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬اینکار‭ ‬به‭ ‬طیاره‭ ‬ائتلافی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬عراق‭ ‬فرصت‭ ‬بیشتری‭ ‬برای‭ ‬خنثی‭ ‬سازی‭ ‬موترهای‭ ‬بمب‭ ‬گذاری‭ ‬شده‭ ‬می‭ ‬دهد‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬نقش‭ ‬ائتلاف‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬برای‭ ‬آزادسازی‭ ‬موصل‭ ‬توصیف‭ ‬کنید‭.‬

دگرجنرال‭ ‬الساعدی‭:‬‭ ‬ائتلاف‭ ‬نقش‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬حمایت‭ ‬هوایی‭ ‬عمل‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬بشمول‭ ‬حمایت‭ ‬لوجیستیک‭ ‬،‭ ‬تدارک‭ ‬تجهیزات‭ ‬انجنیری‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬کشف‭ ‬و‭ ‬معلومات‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬ائتلاف‭ ‬از‭ ‬حرکت‭ ‬دشمن‭ ‬مانع‭ ‬شدیم‭ ‬و‭ ‬مواضع‭ ‬دفاعی‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬نابود‭ ‬کردیم‭. ‬ائتلاف‭ ‬با‭ ‬حمله‭ ‬هوایی‭ ‬دقیق‭ ‬به‭ ‬فابریکه‭ ‬های‭ ‬بمب‭ ‬سازی‭ ‬و‭ ‬گدام‭ ‬سلاح‭ ‬به‭ ‬آزادسازی‭ ‬شهر‭ ‬در‭ ‬زمانی‭ ‬اندک‭ ‬با‭ ‬حداقل‭ ‬تلفات‭ ‬ملکی‭ ‬کمک‭ ‬کرد‭. ‬ائتلاف‭ ‬بدون‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی،‭ ‬هیچ‭ ‬وقت‭ ‬حمیات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬متوقف‭ ‬نکرد‭. ‬من‭ ‬می‭ ‬خواهم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬عساکر،‭ ‬افسران،‭ ‬قومندانان‭ ‬برای‭ ‬پشتیبانی‭ ‬از‭ ‬مبارزه‭ ‬عراق‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬تشکر‭ ‬کنم‭.‬

توقف‭ ‬آخر‭ ‬ما‭ ‬خط‭ ‬مقدم‭ ‬در‭ ‬موصل‭ ‬غربی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬حیدر‭ ‬ارزوقی‭ ‬و‭ ‬دگروال‭ ‬ارکان‭ ‬جلال‭ ‬با‭ ‬یونیپاث‭ ‬درباره‭ ‬قهرمانی‭ ‬و‭ ‬ایثارگری‭ ‬عساکرشان‭ ‬صحبت‭ ‬کردند‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬آیا‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬بگویید‭ ‬که‭ ‬چطور‭ ‬قابلیت‭ ‬های‭ ‬مبارزه‭ ‬عساکر‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬جنگ‭ ‬برای‭ ‬موصل‭ ‬انکشاف‭ ‬یافت؟

برید‭ ‬جنرال‭ ‬حیدر‭:‬‭ ‬قوای‭ ‬ضد‭ ‬تروریزم‭ ‬ما‭ ‬مهارت‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬کسب‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬تخنیک‭ ‬های‭ ‬محاربوی‭ ‬جدیدی‭ ‬آموختند؛‭ ‬آنها‭ ‬بخاطر‭ ‬آمادگی‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬های‭ ‬سریع‭ ‬متمایز‭ ‬می‭ ‬باشند‭. ‬ما‭ ‬مبارزه‭ ‬نامتعارفی‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬اتاق‭ ‬به‭ ‬اتاق‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬های‭ ‬دارای‭ ‬جمعیت‭ ‬مبارزه‭ ‬کردیم‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬شرایط‭ ‬هر‭ ‬اشتباهی‭ ‬می‭ ‬توانست‭ ‬فاجعه‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬آورد،‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وجود‭ ‬توانستیم‭ ‬بطور‭ ‬موفقیت‭ ‬آمیزی‭ ‬تروریستان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬تشخیص‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬مردم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بدست‭ ‬آوریم‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬نقش‭ ‬قوای‭ ‬ائتلافی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬انکشاف‭ ‬چه‭ ‬بوده‭ ‬است؟

دگروال‭ ‬ارکان‭:‬‭ ‬بی‭ ‬تردید‭ ‬قوای‭ ‬ائتلافی‭ ‬نقش‭ ‬بسیار‭ ‬مهمی‭ ‬مخصوصا‭ ‬در‭ ‬پیشبرد‭ ‬عملیات‭ ‬های‭ ‬ما‭ ‬داشته‭ ‬اند‭. ‬دوستان‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬ائتلاف‭ ‬بطور‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬تمرین‭ ‬قوای‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬توپخانه‭ ‬ثقیل‭ ‬و‭ ‬سلاح‭ ‬های‭ ‬ضد‭ ‬زره‭ ‬کمک‭ ‬کردند‭ ‬چون‭ ‬قوای‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬اخیر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سلاح‭ ‬ها‭ ‬استفاده‭ ‬نکرده‭ ‬بودند‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬آیا‭ ‬متوجه‭ ‬تغییرات‭ ‬در‭ ‬تخنیک‭ ‬های‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬موصل‭ ‬شدید؟

برید‭ ‬جنرال‭ ‬حیدر‭:‬‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬موصل‭ ‬غربی‭ ‬از‭ ‬‮«‬کوادکوپترها‮»‬‭ ‬برای‭ ‬هدایت‭ ‬ماشین‭ ‬های‭ ‬بمب‭ ‬گذاری‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬مسیرهای‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬مراکز‭ ‬قوماندانی‭ ‬استفاده‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬استفاده‭ ‬دشمن‭ ‬از‭ ‬طیاره‭ ‬معضلی‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬ما‭ ‬بود‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬پشتیبانی‭ ‬و‭ ‬تشریک‭ ‬مساعی‭ ‬شرکای‭ ‬ائتلافی‭ ‬خود،‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬موانع‭ ‬را‭ ‬برطرف‭ ‬کردیم‭.‬

دگروال‭ ‬ارکان‭:‬‭ ‬داعش‭ ‬تخنیک‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬زیاد‭ ‬تغییر‭ ‬نداد؛‭ ‬بطور‭ ‬دوام‭ ‬دار‭ ‬از‭ ‬تخنیک‭ ‬های‭ ‬چریکی‭ ‬معمول‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬گروپ‭ ‬های‭ ‬شورشی‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬وجود‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬موصل‭ ‬متفاوت‭ ‬بود،‭ ‬تراکم‭ ‬نفوس‭ ‬و‭ ‬تعمیر‭ ‬ها‭ ‬بود‭. ‬که‭ ‬معضلاتی‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬قوانین‭ ‬درگیری‭ ‬و‭ ‬پیروی‭ ‬از‭ ‬عهدنامه‭ ‬های‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬در‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬بوجود‭ ‬می‭ ‬آورد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬خواهم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬اطمینان‭ ‬دهم‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬کنترول‭ ‬کامل‭ ‬بر‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬متعهد‭ ‬به‭ ‬قوانین‭ ‬در‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬باشیم‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬چطور‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬کمک‭ ‬کردید‭ ‬که‭ ‬شهر‭ ‬را‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مصون‭ ‬ترک‭ ‬کنند؟

دگروال‭ ‬ارکان‭:‬‭ ‬ما‭ ‬جابجایی‭ ‬مردم‭ ‬بیجا‭ ‬شده‭ [‬IDPs‭] ‬را‭ ‬کنترول‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬پروگرام‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬را‭ ‬تشویش‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬بمانند‭. ‬ما‭ ‬از‭ ‬لاود‭ ‬اسپیکرها‭ ‬استفاده‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬اعلامیه‭ ‬هایی‭ ‬منتشر‭ ‬کردیم‭ ‬تا‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مصون‭ ‬بودن‭ ‬آسوده‭ ‬خاطر‭ ‬کنیم‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬ما‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬کلینیک‭ ‬های‭ ‬صحی‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬تأمین‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬تیل‭ ‬برای‭ ‬جنراتورهای‭ ‬محلی‭ ‬آماده‭ ‬کردیم‭ ‬تا‭ ‬برق‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭. ‬ما‭ ‬کوشش‭ ‬کردیم‭ ‬تا‭ ‬ضروریات‭ ‬افراد‭ ‬ملکیمان‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬جابجایی‭ ‬به‭ ‬حداقل‭ ‬برسد‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬فامیل‭ ‬ها‭ ‬توانستند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬هایشان‭ ‬بمانند‭ ‬درحالیکه‭ ‬برای‭ ‬دیگران‭ ‬توانستیم‭ ‬یک‭ ‬مسیر‭ ‬مصئون‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬دسترس‭ ‬داعش‭ ‬فراهم‭ ‬کنیم‭.‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬حیدر‭:‬‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬جهت‭ ‬حمله‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کردیم‭: ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬دوم،‭ ‬سرک‭ ‬شرقی‭ ‬را‭ ‬کنترول‭ ‬کرده‭ ‬درحالیکه‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬سوم،‭ ‬سرک‭ ‬غربی‭ ‬را‭ ‬کنترول‭ ‬کردند‭. ‬این‭ ‬حملات‭ ‬در‭ ‬کمپ‭ ‬غزلانی،‭ ‬وادی‭ ‬حجر،‭ ‬تل‭ ‬الریان‭ ‬و‭ ‬محله‭ ‬المأمون‭ ‬به‭ ‬اهدافشان‭ ‬رسیدند‭ ‬ولی‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬محله‭ ‬های‭ ‬قدیمی‭ ‬شهر‭ ‬نفوذ‭ ‬کردیم،‭ ‬پیشرفت‭ ‬ما‭ ‬کند‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬بیجا‭ ‬شده‭ ‬مواجه‭ ‬شدیم‭ ‬که‭ ‬داعش‭ ‬منحیث‭ ‬پوشش‭ ‬برای‭ ‬حملات‭ ‬انتحاری‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬ما‭ ‬استفاده‭ ‬می‭ ‬کرد‭. ‬بطور‭ ‬همزمان‭ ‬اسنایپرهای‭ ‬داعش‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬که‭ ‬کوشش‭ ‬در‭ ‬فرار‭ ‬داشتند‭ ‬فیر‭ ‬می‭ ‬کرد‭.‬

عملیات‭ ‬های‭ ‬ما‭ ‬اولاً‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬بشردوستانه‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬عملیاتی‭ ‬اهمیت‭ ‬داشت‭. ‬اولویت‭ ‬اول‭ ‬ما‭ ‬تأمین‭ ‬امنیت‭ ‬مسیر‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬بشر‭ ‬دوستانه‭ ‬برای‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬به‭ ‬تله‭ ‬افتاده‭ ‬بودند‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬سختی‭ ‬سعی‭ ‬کردیم‭ ‬تا‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬حمله‭ ‬کنندگان‭ ‬انتحاری‭ ‬که‭ ‬قصد‭ ‬ادغام‭ ‬میان‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬داشتند‭ ‬نجات‭ ‬دهیم‭.‬

مشکل‭ ‬مأموریت‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬قسمت‭ ‬بود‭: ‬ما‭ ‬مجبور‭ ‬بودیم‭ ‬تا‭ ‬توازن‭ ‬ایمنی‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ریسک‭ ‬اینکه‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬مبارزان‭ ‬داعش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬مردم‭ ‬بیجا‭ ‬شده‭ ‬جا‭ ‬بزنند‭ ‬تا‭ ‬ذریعه‭ ‬فیر‭ ‬اسنایپر‭ ‬یا‭ ‬حمله‭ ‬انتحاری‭ ‬کنند‭ ‬حفظ‭ ‬کنیم‭. ‬حمله‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬هوشیاری‭ ‬دوام‭ ‬دار‭ ‬ضرورت‭ ‬داشت‭: ‬ما‭ ‬مواظب‭ ‬هر‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬درباره‭ ‬حرکت‭ ‬های‭ ‬مشکوک‭ ‬صحبت‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬بودیم‭. ‬قوای‭ ‬ما‭ ‬بطور‭ ‬کل‭ ‬متعهد‭ ‬به‭ ‬قوانین‭ ‬درگیری‭ ‬بودند‭ ‬مخصوصا‭ ‬حمله‭ ‬کنندگان‭ ‬انتحاری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬مخفی‭ ‬شده‭ ‬بودند‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬می‭ ‬کردند‭. ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬مردان‭ ‬ما‭ ‬توانستند‭ ‬تا‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نظامیان‭ ‬را‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬آنها‭ ‬بتوانند‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نزدیک‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬منهدم‭ ‬کنند‭ ‬بکشند‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬شما‭ ‬جنرال‭ ‬طالب‭ ‬شقاطی‭ ‬الکنانی،‭ ‬رئیس‭ ‬CTS‭ ‬را‭ ‬بخاطر‭ ‬نقشش‭ ‬در‭ ‬ظرفیت‭ ‬سازی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬تمجید‭ ‬کردید‭. ‬آیا‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬بیشتر‭ ‬درباره‭ ‬اثری‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬داشته‭ ‬بگویید؟

دگروال‭ ‬ارکان‭:‬‭ ‬جنرال‭ ‬الکنانی‭ ‬پدر‭ ‬روحانی‭ ‬قوای‭ ‬ضد‭ ‬تروریزم‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬قابلیت‭ ‬های‭ ‬پیشرفته‭ ‬و‭ ‬عملکرد‭ ‬چشمگیر‭ ‬CTS‭ ‬کاملاً‭ ‬دیدگاه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بازتاب‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬راز‭ ‬ما‭ ‬کیفیت‭ ‬تمرین‭ ‬یا‭ ‬تجهیزات‭ ‬ما‭ ‬نیست‭ ‬بلکه‭ ‬بیشتر‭ ‬انسجام‭ ‬و‭ ‬روحیه‭ ‬قوای‭ ‬ما‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬کار‭ ‬جنرال‭ ‬الکنانی‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬چیزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تاریخ‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬رهبر‭ ‬بزرگ‭ ‬ثبت‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬تاریخ‭ ‬قدرت‭ ‬این‭ ‬قوه‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬و‭ ‬دستیابی‭ ‬های‭ ‬کلان‭ ‬جنرال‭. ‬الکنانی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬منبع‭ ‬غرور‭ ‬و‭ ‬افتخار‭ ‬برای‭ ‬تمام‭ ‬عراقی‭ ‬ها‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬تشخیص‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭.‬

برید‭. ‬جنرال‭. ‬حیدر‭:‬‭ ‬اگر‭ ‬جنرال‭. ‬الکنانی‭ ‬رهبر‭ ‬ما‭ ‬نبود،‭ ‬CTS‭ ‬بطور‭ ‬محض‭ ‬وجود‭ ‬نداشت‭. ‬من‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬الگوی‭ ‬رهبری‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬می‭ ‬گیرم‭. ‬او‭ ‬عاشق‭ ‬قوای‭ ‬ماست‭ ‬گویی‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬پسران‭ ‬او‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬احساسی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بین‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬مشترک‭ ‬است‭. ‬قدرت،‭ ‬قاطعیت‭ ‬و‭ ‬مسلکی‭ ‬بودن‭ ‬قوای‭ ‬ضد‭ ‬تروریزم‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬شخصیت‭ ‬جنرال‭ ‬الکنانی‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬های‭ ‬خاص‭ ‬چی‭ ‬درس‭ ‬هایی‭ ‬آموخته‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬برای‭ ‬باقی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬عراق‭ ‬مفید‭ ‬باشد؟

برید‭. ‬جنرال‭. ‬حیدر‭:‬‭ ‬این‭ ‬سلحشورهای‭ ‬دلیر‭ ‬با‭ ‬مبارزه‭ ‬در‭ ‬جنگها‭ ‬برای‭ ‬مانع‭ ‬شدن‭ ‬گروپ‭ ‬های‭ ‬تبهکار‭ ‬به‭ ‬منطقه‭ ‬درس‭ ‬مهمی‭ ‬درباره‭ ‬ضرورت‭ ‬تشکیل‭ ‬قوای‭ ‬غیرمتعارف‭ ‬برای‭ ‬تضمین‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬عساکر‭ ‬با‭ ‬شجاعت‭ ‬تروریستان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کلیسای‭ ‬بانوی‭ ‬رستگاری‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬بغداد‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2010‭ ‬کشتند،‭ ‬جهان‭ ‬از‭ ‬کار‭ ‬دقیق‭ ‬و‭ ‬مهارت‭ ‬آنها‭ ‬شگفت‭ ‬زده‭ ‬شد‭. ‬ما‭ ‬بطور‭ ‬همزمان‭ ‬از‭ ‬رویکرد‭ ‬بشر‭ ‬دوستانه‭ ‬عساکرمان‭ ‬برای‭ ‬چنین‭ ‬شرایط‭ ‬غیرمتعارفی‭ ‬بسیار‭ ‬ابراز‭ ‬غرور‭ ‬می‭ ‬کنیم‭. ‬آنها‭ ‬بطور‭ ‬احترام‭ ‬آمیز‭ ‬و‭ ‬مهربانانه‭ ‬با‭ ‬نفوس‭ ‬بیجا‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬آزادسازی‭ ‬شده‭ ‬رفتار‭ ‬کردند‭ ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬داستان‭ ‬های‭ ‬مردم‭ ‬بیجا‭ ‬شده‭ ‬قوای‭ ‬ضد‭ ‬تروریزم‭ ‬را‭ ‬تحسین‭ ‬کردند‭. ‬مهمترین‭ ‬درسی‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬آموختیم‭ ‬درباره‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬ذریعه‭ ‬تکذیب‭ ‬دروغ‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬تظاهر‭ ‬آنلاین‭ ‬ذریعه‭ ‬رسانه‭ ‬های‭ ‬اجتماعی‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬

دگروال‭ ‬ارکان‭:‬‭ ‬مهمترین‭ ‬درسی‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬آموختیم‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬برقراری‭ ‬انگیزه‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬جنگ‭ ‬بود‭. ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬تاکتیک‭ ‬های‭ ‬تبهکاران‭ ‬این‭ ‬دشمن‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬خاصی‭ ‬از‭ ‬اراده‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭. ‬ما‭ ‬بدون‭ ‬روحیه‭ ‬بالایی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬تمرین‭ ‬پایه‭ ‬کسب‭ ‬کردیم‭ ‬قادر‭ ‬نمی‭ ‬بودیم‭ ‬که‭ ‬داعش‭ ‬را‭ ‬شکست‭ ‬دهیم‭. ‬این‭ ‬بخاطر‭ ‬روحیه‭ ‬شکست‭ ‬ناپذیر‭ ‬مبارزه‭ ‬عساکر‭ ‬ما‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬توانستیم‭ ‬بطور‭ ‬قاطع‭ ‬پیروز‭ ‬شویم‭. ‬داعش‭ ‬کوشش‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬پیشروی‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬حملات‭ ‬انتحاری‭ ‬جلوگیری‭ ‬کند‭ – ‬و‭ ‬بطور‭ ‬قاطع‭ ‬ما‭ ‬چندین‭ ‬شهید‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حملات‭ ‬دادیم‭ – ‬ولی‭ ‬آن‭ ‬فقط‭ ‬اراده‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬شکست‭ ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬های‭ ‬تروریستی‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬داد‭. ‬ما‭ ‬با‭ ‬افشا‭ ‬کردن‭ ‬جرائم‭ ‬تروریزم‭ ‬اردوهای‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬سود‭ ‬جستن‭ ‬از‭ ‬تجربه‭ ‬خود‭ ‬قادر‭ ‬ساختیم‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬افراط‭ ‬گرایی‭ ‬مواجه‭ ‬شوند‭.‬

درس‭ ‬کلیدی‭ ‬دیگری‭ ‬که‭ ‬آموختیم‭ ‬درباره‭ ‬رفتار‭ ‬با‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬در‭ ‬میادین‭ ‬جنگ‭ ‬بود‭. ‬هیچ‭ ‬قوا‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‭ ‬تر‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬عملیات‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬اندازه‭ ‬کلان‭ ‬علیه‭ ‬دشمن‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬شهری‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬شکست‭ ‬دشمنانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شهرها‭ ‬نفوذ‭ ‬کرده‭ ‬اند‭ – ‬بدون‭ ‬تخریب‭ ‬همزمان‭ ‬خود‭ ‬شهر‭ – ‬یک‭ ‬پروسه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬انجام‭ ‬عملیات‭ ‬پیچیده‭ ‬چشم‭ ‬قابل‭ ‬قیاس‭ ‬است‭.  ‬

Likes(0)Dislikes(0)
Share