خط‎مشی  ترس

خط‎مشی ترس

Share

یک‭ ‬قوای‭ ‬اجرایی‭ ‬چندملیتی‭ ‬ماموریتی‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬می‎کند‭ ‬تا‭ ‬امنیت‭ ‬آب‎های‭ ‬آزاد‭ ‬بین‭ ‬یمن‭ ‬و‭ ‬سومالیاا‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬کند

کارکنان‭ ‬یونیپاث‭  |  ‬عکس‎ها‭ ‬ذریعه‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مشترک
قوای اجرایی‭ ‬مشترک‭ (‬CTF 151‭)‬،‭ ‬تحت‭ ‬فرمان‭ ‬قومندان‭ ‬بحری‭ ‬Yusuf Almannaie‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬شاهی‭ ‬بحرین،‭ ‬برای‭ ‬ارعاب‭ ‬مجرمین‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬آب‎های‭ ‬بین‭ ‬یمن‭ ‬و‭ ‬سومالیاا‭ ‬یک‭ ‬ماموریت‭ ‬ضد‭ ‬دزدی‭ ‬بحری‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬عملیات‭ ‬Hamad‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬2018‭ ‬آغاز‭ ‬کرد‭.‬
قوای‭ ‬اجرایی‭ ‬چندملیتی‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬یک‭ ‬جزوتام‭ ‬از‭ ‬کشورعمان‭ ‬ذریعه‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬کشتی‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ (‬EUNAVFOR‭) ‬حضور‭ ‬بحری‭ ‬قدرتمندی‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬عدن،‭ ‬مجمع‎الجزایر‭ ‬سقطری‭ ‬گپ‭ (‬Socotra Gap‭) ‬و‭ ‬آب‎های‭ ‬سواحل‭ ‬سومالیا‭ ‬برقرار‭ ‬می‎کند‭.‬
قومندان‭ ‬بحری‭ ‬Almannaie‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬بر‭ ‬ضرورت‭ ‬سرکوب‭ ‬فعالیت‭ ‬دزدان‭ ‬بحری‭ ‬بلکه‭ ‬بر‭ ‬ایجاد‭ ‬همکاری‭ ‬میان‭ ‬جزوتامهای‭ ‬چندملیتی‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬کشتی‎های‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬تجارتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬پرخطر‭ ‬فعالیت‭ ‬دارند‭ ‬نیز‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭.‬
اگرچه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اوج‭ ‬فعالیت‭ ‬دزدان‭ ‬بحری‭ ‬سومالیا‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2011‭ ‬این‭ ‬فعالیت‎ها‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬کوشش‎های‭ ‬مشترک‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬جهانی‭ ‬کاهش‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وجود‭ ‬شورای‭ ‬همکاری‭ ‬خلیج‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬آرامش‭ ‬حاصله‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬جلوگیری‭ ‬دوام‭ ‬دار‭ ‬فعالیت‭ ‬دزدان‭ ‬بحری‭ ‬حفظ‭ ‬کند‭.‬

محموله چرس‎ کشف شده ذریعه قوای CTF 150 ثبت شد

قومندان‭ ‬بحری‭ ‬Almannaie‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نوامبر‭ ‬2017‭ ‬تا‭ ‬فبروری‭ ‬2018‭ ‬قوای‭ ‬اجرایی‭ ‬ویژه‭ ‬را‭ ‬قومندانی‭ ‬می‎کرد‭ ‬گفت‭ “‬هماهنگی‭ ‬که‭ ‬انتظار‭ ‬می‎رود‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬عملیات‭ ‬Hamad‭ ‬حاصل‭ ‬شود‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬ثابت‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬قوی‎تر‭ ‬و‭ ‬آماده‎تر‭ ‬هستیم،‭”‬
پلان‭ ‬گذاران‎‭ ‬کوشش‭ ‬های‭ ‬بسیاری‭ ‬متحمل‭ ‬شدند‭ ‬تا‭ ‬اطمینان‭ ‬حاصل‭ ‬نمایند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬عملیات‭ ‬ضد‭ ‬دزدی‭ ‬بحری،‭ ‬منابع‭ ‬بحری‭ ‬محدود‭ ‬به‭ ‬بهترین‭ ‬راه‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭. ‬از‭ ‬جمله‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬ملکی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬شبکه‎های‭ ‬کشتی‎رانی‭ ‬تجارتی‭ ‬که‭ ‬تجارب‭ ‬بسیاری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬آب‎های‭ ‬مشکل‎آفرین‭ ‬دارند‭.‬
درجریان‭ ‬فعالیت‎هایی‭ ‬که‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬عملیات‭ ‬Hamad‭ ‬شد،‭ ‬قوای‭ ‬اجرایی‭ ‬تحت‭ ‬قومندانی‭ ‬قومندان‭ ‬بحری‭ ‬Almannaie‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬پیمان‭ ‬همکاری‭ ‬خلیج‭ – ‬عربستان‭ ‬سعودی،‭ ‬کویت،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬عمان‭ ‬نیز‭ ‬همکاری‭ ‬داشت‭.‬
CTF 151‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مشترک‭ (‬CMF‭) ‬است‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬قومندانی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬شاهی‭ ‬بحرین‭ ‬رهبری‭ ‬می‎شود‭. ‬دو‭ ‬قوای‭ ‬اجرایی‭ ‬مشترک‭ ‬دیگر‭ ‬یعنی‭ – ‬CTF 150‭ ‬و‭ ‬152‭ – ‬محدوده‭ ‬جغرافیایی‭ ‬CMF‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬پوشش‭ ‬دادن‭ ‬آب‎های‭ ‬خلیج‭ ‬عمان‭ ‬و‭ ‬اقیانوس‭ ‬هند‭ ‬افزایش‭ ‬دادند‭.‬
هزاران‭ ‬کشتی‭ ‬تجارتی‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬آب‎ها‭ ‬تردد‭ ‬دارند،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬کشتی‎های‭ ‬حمل‭ ‬تیل‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬صادرات‭ ‬حیاتی‭ ‬نفت‭ ‬ذریعه‭ ‬تنگه‭ ‬هرمز‭ ‬به‭ ‬بازارهای‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مسیرها‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬آمد‭ ‬می‎کنند‭. ‬البته‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬ذریعه‭ ‬قاچاقچیان‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬اسلحه‭ ‬و‭ ‬مجرمان‭ ‬دیگر‭ ‬نیز‭ ‬استفاده‭ ‬می‎شود‭.‬
CTF 150‭ ‬یک‭ ‬موفقیت‭ ‬قابل‎توجه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬2018‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬رساند‭. ‬یک‭ ‬کشتی‭ ‬قوای‭ ‬مشترک‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬پاکستان‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬Aslat‭ ‬مقدار‭ ‬5‭ ‬تن‭ ‬چرس‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬کشتی‭ ‬بادبانی‭ ‬عربی‭ ‬در‭ ‬دریای‭ ‬عربی‭ ‬ثبت‭ ‬کرد،‭ ‬و‭ ‬بنابراین‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬فقط‭ ‬2‭ ‬ماه‭ ‬ارزش‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬توقیف‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬1‭ ‬میلیون‭ ‬دالر‭ ‬رسید‭.‬
در‭ ‬عملیات‭ ‬Hamad،‭ ‬قوای‭ ‬CTF 151‭ ‬و‭ ‬EUNAVFOR‭ ‬در‭ ‬روابط‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬سطح‭ ‬جدید‭ ‬از‭ ‬همکاری‭ ‬دست‭ ‬یافتند‭ ‬که‭ ‬هدف‭ ‬مشترک‭ ‬آن‭ ‬کاهش‭ ‬فعالیت‭ ‬مجرمانه‭ ‬دزدان‭ ‬بحری‭ ‬است‭. ‬رهبران‭ ‬دریانوردی‭ ‬توجه‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬سازمان‭ ‬نقاط‭ ‬قوت‭ ‬و‭ ‬قابلیت‎های‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد‭.‬
طور‭ ‬مثال،‭ ‬CMF‭ ‬با‭ ‬به‭ ‬خدمت‭ ‬گرفتن‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬جهت‭ ‬گزمه‭ ‬آب‎های‭ ‬بین‭ ‬یمن‭ ‬و‭ ‬سومالیا‭ ‬باعث‭ ‬تقویت‭ ‬بیشتر‭ ‬این‭ ‬ماموریت‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬سازمان‭ ‬عملیات‭ ‬تجارت‭ ‬بحری‭ ‬بریتانیه‭ ‬که‭ ‬کشتی‎های‭ ‬تجارتی‭ ‬می‎توانند‭ ‬ذریعه‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬داوطلبانه‭ ‬فعالیت‎های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ناوگان‭ ‬بحری‭ ‬محافظ‭ ‬خود‭ ‬راپور‭ ‬دهند‭ ‬نیز‭ ‬معلومات‭ ‬مربوطه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬قرار‭ ‬می‎دهد‭.‬
یک‭ ‬سازمان‭ ‬مشابه‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ – ‬مرکز‭ ‬تامین‭ ‬امنیت‭ ‬بحری،‭ ‬شاخ‭ ‬آفریقا‭ – ‬به‭ ‬صورت‭ ‬24‭ ‬ساعته‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬آمد‭ ‬کشتی‎های‭ ‬تجارتی‭ ‬در‭ ‬آب‎های‭ ‬سواحل‭ ‬شاخ‭ ‬آفریقا‭ ‬را‭ ‬نظارت‭ ‬می‎کند‭.  ‬‭      ‬منبع‭: ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مشترک
Likes(0)Dislikes(0)
Share