جوانان امارات متحده عربی، پیشگام امنیت سایبری در منطقه

جوانان امارات متحده عربی، پیشگام امنیت سایبری در منطقه

Share

کارکنان‭ ‬یونیپاث

بر‭ ‬بنیاد‭ ‬سروی‭ ‬Raytheon International‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2017،‭ ‬جوانان‭ ‬اماراتی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬درک‭ ‬اهمیت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬سایبری‭ ‬پیشگام‭ ‬بوده‌اند‭. ‬از‭ ‬4‭,‬000‭ ‬جوان‭ ‬مورد‭ ‬مصاحبه‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬میانه،‭ ‬آسیا،‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬72‭ ‬فیصد‭ ‬جوانان‭ ‬اماراتی‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬مسلکی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬توصیه‭ ‬شده‌اند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬آمار‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬اوسط‭ ‬34‭ ‬فیصدی‭ ‬جهانی‭ ‬است‭.‬

هفتاد‭ ‬فیصد‭ ‬از‭ ‬جوانان‭ ‬اماراتی‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‌اند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬خواندن‭ ‬یا‭ ‬شنیدن‭ ‬اخبار‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬علاقه‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬رقم‭ ‬اوسط‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬48‭ ‬فیصد‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬شهزاد‭ ‬ظفر،‭ ‬مدیر‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬در‭ ‬شعبه‭ ‬Raytheon‭ ‬در‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ (‬UAE‭)‬،‭ ‬این‭ ‬ارقام‭ ‬‮«‬نشان‭ ‬دهنده‭ ‬تاکید‭ ‬دولت،‭ ‬دانشگاهیان‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬بر‭ ‬معلومات‭ ‬رسانی‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬مسائل‭ ‬است‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬شناسایی‭ ‬‮«‬کمبود‭ ‬استعداد‭ ‬سایبری‮»‬‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2015‭ ‬از‭ ‬1‭ ‬میلیون‭ ‬وظیفه‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری،‭ ‬Raytheon‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬2015‭ ‬و‭ ‬2017‭ ‬سروی‌هایی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬سنجش‭ ‬نظرات‭ ‬جوانان‭ ‬درباره‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬و‭ ‬تربیت‭ ‬مسلکی‌های‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬ترتیب‭ ‬داد‭.‬

نتایج‭ ‬سروی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬دلایل‭ ‬این‭ ‬کمبود‭ ‬را‭ ‬آشکار‭ ‬کرد‭: ‬کمبود‭ ‬تعلیم‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬73‭ ‬فیصد‭ ‬از‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬اظهار‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬اهمیت‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬آشنا‭ ‬هستند،‭ ‬48‭ ‬فیصد‭ ‬اعلام‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬تعلیم‭ ‬بیشتری‭ ‬ضرورت‭ ‬دارند‭. ‬و‭ ‬امارت‭ ‬در‭ ‬شناسایی‭ ‬فاصله‭ ‬تعلیماتی‭ ‬صاحب‭ ‬صلاحیت‭ ‬است‭: ‬به‭ ‬گفته‭ ‬ظفر،‭ ‬84‭ ‬فیصد‭ ‬از‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬در‭ ‬سروی‭ ‬در‭ ‬UAE‭ ‬‮«‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬وظایف‭ ‬شغلی‭ ‬معمولی‭ ‬مسلکی‌های‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬آگاه‭ ‬بودند‮»‬‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهانی‭ ‬45‭ ‬فیصد‭ ‬است‭.‬

ظفر‭ ‬به‭ ‬مجله‭ ‬Nation Shield‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬برای‭ ‬ارائه‭ ‬تعلیمات‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬جوانان‭ ‬برای‭ ‬وارد‭ ‬کردن‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬دولتی‭ ‬یا‭ ‬خصوصی،‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬بیشتری‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بین‌المللی‭ ‬انجام‭ ‬بگیرد‭.‬‮»‬

Likes(0)Dislikes(0)
Share