تهدیدات جدید، ستراتیژیهای جدید

تهدیدات جدید، ستراتیژیهای جدید

Share

کشورهای‭ ‬سراسر‭ ‬منطقه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬معضلات‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تحول‭ ‬تطابق‭ ‬میدهند

کارکنان‭ ‬یونیپاث

بعد از‭ ‬پنج‭ ‬روز‭ ‬بمبگذاری‭ ‬انتحاری‭ ‬که‭ ‬ملت‭ ‬پاکستان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شوک‭ ‬مواجه‭ ‬کرد‭ – ‬از‭ ‬جمله‭ ‬انفجاری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مزار‭ ‬مزدحم‭ ‬یک‭ ‬صوفی‭ ‬مسلمان‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد‭ ‬و‭ ‬86‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬زائران‭ ‬را‭ ‬کشت‭ – ‬اردوی‭ ‬پاکستان‭ ‬انجام‭ ‬عملیاتی‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬تهدید‭ ‬تروریزم‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭.‬

این‭ ‬کمپاین‭ ‬جدید‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬سال‭ ‬2017‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬افتاد‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬رد‭ ‬الفساد‭ ‬یا‭ “‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬فساد‭” ‬نامگذاری‭ ‬شد،‭ ‬و‭ ‬نشاندهنده‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬ستراتیژی‭ ‬قوای‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬پاکستان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬یک‭ ‬دهه‭ ‬مساعی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬منطقه‭ ‬قبایلی‭ ‬شمال‭ ‬غربی‭ ‬که‭ ‬دارای‭ ‬تنوع‭ ‬قومیتی‭ ‬است‭ ‬متمرکز‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭. ‬دولت‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فرستادن‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬به‭ ‬ایالت‭ ‬پنجاب‭ ‬است‭ – ‬منطقه‌ای‭ ‬که‭ ‬طرز‭ ‬روز‭ ‬افزون‭ ‬منحیث‭ ‬منبع‭ ‬افراطگرایی‭ ‬و‭ ‬تهدید‭ ‬علیه‭ ‬ثبات‭ ‬پاکستان‭ ‬تلقی‭ ‬میشود‭.‬

امجد‭ ‬شعیب،‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬تقاعدی‭ ‬اردو‭ ‬و‭ ‬تحلیلگر‭ ‬دفاعی‭ ‬گفت‭: “‬در‭ ‬پنجاب،‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬پنجاب،‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایان‭ ‬متعصبی‭ ‬وجود‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬قبلاً‭ ‬مورد‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬نگرفته‌اند‭”. “‬این‭ ‬بار‭ ‬نوبت‭ ‬آنها‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬تروریزم‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬پنجاب‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬دیگر‭ ‬نقاط‭ ‬کشور‭ ‬نیز‭ ‬کمک‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭.”‬

دولت پس‭ ‬از‭ ‬دیدار‭ ‬با‭ ‬جنرال‭ ‬ارکان‭ ‬اردو‭ ‬قمر‭ ‬جاوید‭ ‬باجو،‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬مقامات‭ ‬ارشد‭ ‬پنجاب،‭ ‬موافقت‭ ‬کرد‭ ‬اردو‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬ایالت‭ ‬اعزام‭ ‬کند‭. ‬مقامات‭ ‬گفتند‭ ‬که‭ ‬عملیات‭ ‬جدید‭ ‬با‭ ‬اعزام‭ ‬2‭,‬000‭ ‬کماندوی‭ ‬اردو‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬به‭ ‬پنجاب‭ ‬صورت‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭. ‬مقامات‭ ‬گفتند‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬عملیات‭ ‬قبلی‭ ‬اردو‭ ‬در‭ ‬دیگر‭ ‬نقاط‭ ‬پاکستان‭ ‬که‭ ‬عمدتاً‭ ‬از‭ ‬قوا‭ ‬برای‭ ‬بیرون‭ ‬راندن‭ ‬یا‭ ‬کشتن‭ ‬تروریستان‭ ‬استفاده‭ ‬میشد،‭ ‬این‭ ‬عملیات‭ ‬بیشتر‭ ‬شامل‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬استخبارات‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مأموریتها‭ ‬همچنین‭ ‬شامل‭ ‬خلع‭ ‬سلاح‭ ‬کردن‭ ‬گروپهای‭ ‬افراطی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬پنهان‭ ‬شده‌اند‭.‬

امنیت‭ ‬سرحدی

پاکستان‭ ‬در‭ ‬اتخاذ‭ ‬ستراتیژیهای‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬یافته‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تحول،‭ ‬تنها‭ ‬نیست‭. ‬عراق‭ ‬و‭ ‬همسایگانش،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬موفقیت‭ ‬مداوم‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬موصل،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬آماده‭ ‬شدن‭ ‬برای‭ ‬جهانی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬داعش‭ ‬بیشترین‭ ‬سرزمین‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬تهدیدی‭ ‬امنیتی‭ ‬محسوب‭ ‬میشود‭. ‬با‭ ‬فرار‭ ‬رهبران‭ ‬و‭ ‬جنگجویان‭ ‬داعش،‭ ‬کشورهای‭ ‬اطراف‭ ‬باید‭ ‬امنیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سرحداتشان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کمپ‭ ‬های‭ ‬پناهندگان‭ ‬افزایش‭ ‬دهند‭.‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬سامی‭ ‬کفاوین،‭ ‬رئیس‭ ‬امنیت‭ ‬سرحدی‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‌ای‭ ‬در‭ ‬جنوری‭ ‬2017‭ ‬با‭ ‬آسوشیتد‭ ‬پرس،‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬عمان‭ ‬طرز‭ ‬متداوم‭ “‬قوای‭ ‬بیشتری‭” ‬را‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬محافظت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬داعش‭ ‬به‭ ‬سرحدات‭ ‬اعزام‭ ‬میکند‭. ‬در‭ ‬واقع،‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬پرسونل‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬نظامی‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬امتداد‭ ‬سرحدات‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬سوریه‭ ‬مستقر‭ ‬شده‌اند‭.‬

پناهندگان سوری در یک کمپ موقت بین سوریه و اردن در مارچ 2017 به کلینیک طبی مراجعه میکنند. اردن قوای بیشتری را برای حفاظت از سرحدات خود علیه داعش مستقر کرده است.
آژانس خبری فرانسه/تصاویر گتی

کفاوین‭ ‬به‭ ‬CNN‭ ‬گفت‭: “‬ما‭ ‬سرحداتمان‭ ‬را‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬شمالی‭ ‬و‭ ‬شرقی‭ ‬تقویت‭ ‬کردیم‭”. “‬ما‭ ‬این‭ ‬تقویت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬بشری،‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬کل‭ ‬سیستم‭ ‬سلاحها‭ ‬انجام‭ ‬داده‌ایم‭. ‬در‭ ‬صورت‭ ‬ضرورت‭ ‬باید‭ ‬بین‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬جنگ‭ ‬تعادل‭ ‬ایجاد‭ ‬کنیم‭”.‬

قومندان‭ ‬های‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬سرحد‭ ‬شمالی‭ ‬تقریباً‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬مساعی‭ ‬قاچاقچیان‭ ‬و‭ ‬نفوذگران‭ ‬برای‭ ‬رفتن‭ ‬به‭ ‬اردن‭ ‬را‭ ‬راپور‭ ‬میدهند‭. ‬کفاوین‭ ‬گفت‭ ‬اما‭ ‬قوا‭ ‬برای‭ ‬حملات‭ ‬تروریستی‭ ‬احتمالی‭ ‬آماده‭ ‬هستند،‭ ‬چون‭ ‬میدانند‭ ‬داعش‭ ‬سعی‭ ‬میکند‭ ‬قلمرو‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬سوریه‭ ‬گسترش‭ ‬دهد‭.‬

شکست‭ ‬دادن‭ ‬فرقه‌گرایی

در‭ ‬همین‭ ‬حال،‭ ‬قوای‭ ‬عراقی‭ ‬کم‌‭ ‬کم‭ ‬توجه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬واقعیت‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬داعش‭ ‬متوجه‭ ‬کرده‌اند‭. ‬حتی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬موصل‭ ‬شکست‭ ‬بخورد،‭ ‬ارتقای‭ ‬هویت‭ ‬ملی‭ ‬عراق‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬فرقه‌گرایی‭ ‬و‭ ‬قبیله‌گرایی‭ ‬محدود‭ ‬که‭ ‬فضایی‭ ‬برای‭ ‬گسترش‭ ‬آیدیالوژی‭ ‬افراطی‭ ‬ایجاد‭ ‬کرد،‭ ‬امری‭ ‬ضروری‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬منظور،‭ ‬عساکر‭ ‬عراقی‭ ‬سخت‭ ‬کوشش‭ ‬کرده‌اند‭ ‬تا‭ ‬اطمینان‭ ‬حاصل‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬عراقیها‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬سیاسی،‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬احساس‭ ‬عدم‭ ‬طردشدگی‭ ‬را‭ ‬نداشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جان‭ ‬و‭ ‬اموال‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬مزدحم‭ ‬موصل‭ ‬حفاظت‭ ‬نمایند‭.‬

قوای‭ ‬عراقی‭ ‬و‭ ‬ائتلاف‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬سازمانهای‭ ‬مدنی،‭ ‬به‭ ‬مبارزه‭ ‬آنلاین‭ ‬با‭ ‬افراطگرایی‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تبلیغات‭ ‬تروریستی‭ ‬میپردازند‭ ‬که‭ ‬طرفداران‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬ایجاد‭ “‬خلافت‭ ‬مجازی‭” ‬به‭ ‬افراطگرایی‭ ‬دعوت‭ ‬میکند‭. ‬دولت‭ ‬عراق‭ ‬خطوطی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شهروندان‭ ‬ایجاد‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬موارد‭ ‬فساد‭ ‬اداری‭ ‬را‭ ‬راپور‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬بارها‭ ‬و‭ ‬بارها‭ ‬چپترهایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬مسیرهای‭ ‬امن‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬جهت‭ ‬شهروندان‭ ‬موصل‭ ‬بالای‭ ‬این‭ ‬شهر‭ ‬ریخت‭. ‬اداره‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬و‭ ‬ارشاد‭ ‬اخلاقی‭ ‬عراق‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2013‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬سایتهای‭ ‬رسانه‭ ‬های‭ ‬اجتماعی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬فعالیتهای‭ ‬داعش‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬دارد،‭ ‬مکانهای‭ ‬تروریستان‭ ‬را‭ ‬ردیابی‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬صداقت‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬نوشته‭ ‬های‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬انترنت‭ ‬را‭ ‬افشا‭ ‬میکند‭. ‬این‭ ‬اداره‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬روانشناسان‭ ‬و‭ ‬متخصصان‭ ‬ضدتروریزم،‭ ‬تبلیغات‭ ‬آنلاین‭ ‬انترنتی‭ ‬تروریستان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬شواهد‭ ‬و‭ ‬عکسهای‭ ‬محکم‭ ‬بی‌اثر‭ ‬میسازد‭.‬

از‭ ‬زمان‭ ‬تأسیس‭ ‬این‭ ‬اداره،‭ ‬عراق‭ ‬شاهد‭ ‬پیشرفتهای‭ ‬چشمگیری‭ ‬در‭ ‬کوشش‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬داعش‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬تحسین‭ ‬ابراهیم‭ ‬الخفاجی‭ ‬مدیر‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬و‭ ‬ارشاد‭ ‬اخلاقی‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬اداره‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬دارای‭ ‬ویب‌سایتهای‭ ‬رسمی‭ ‬و‭ ‬صفحات‭ ‬رسانه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬تأیید‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اجازه‭ ‬میدهد‭ “‬طرز‭ ‬عاجل‭ ‬به‭ ‬دروغهای‭ ‬داعش‭ ‬جواب‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طرفداران‭ ‬ما‭ ‬معلومات‭ ‬رسانی‭ ‬کند‭”.‬

تشکیل‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬باعث‭ ‬تقویت‭ ‬همکاری‭ ‬میان‭ ‬سازمانهای‭ ‬عراقی‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬روایت‭ ‬ملی‭ ‬منسجم‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬شهروندان‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬جواب‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬روز‭ ‬افزونی‭ ‬این‭ ‬اداره‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رسانه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬دنبال‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬طرز‭ ‬داوطلب‭ ‬معلوماتی‭ ‬ارائه‭ ‬میدهند‭ ‬تا‭ ‬دروغهای‭ ‬داعش‭ ‬را‭ ‬افشا‭ ‬کنند‭.‬

مبارزه‭ ‬در‭ ‬سینا

اردوی‭ ‬مصر‭ ‬نیز‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬افراطگرایان‭ ‬دهشت‭ ‬افکن‭ ‬در‭ ‬شبه‭ ‬جزیره‭ ‬سینا‭ ‬را‭ ‬تشخیص‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬ولایات‭ ‬سینا،‭ ‬یک‭ ‬وابسته‭ ‬محلی‭ ‬داعش،‭ ‬موج‭ ‬ترور‭ ‬و‭ ‬افراطگرایی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬انداخته‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬میرسد‭ ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬به‭ ‬تازگی‭ ‬اهداف‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬گسترش‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اعضای‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی،‭ ‬مسیحیان‭ ‬ملکی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬مورد‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬میدهد‭. ‬این‭ ‬کشتارها‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬مذهبی‭ ‬مذهبی‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مسیحیان‭ ‬مصری‭ ‬فرار‭ ‬کنند‭.‬

اردوی‭ ‬مصر‭ ‬کوشش‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جنگ‭ ‬دست‭ ‬بالا‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬2017،‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬مصر‭ ‬کنترول‭ ‬کوهی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬شبه‭ ‬جزیره‭ ‬سینا‭ ‬که‭ ‬افراطگرایان‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬پناه‭ ‬گرفته‭ ‬بودند،‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬گرفتند‭. ‬در‭ ‬مارچ‭ ‬2017،‭ ‬قوای‭ ‬مصری‭ ‬با‭ ‬حمله‭ ‬هوایی‭ ‬افراطگرایان‭ ‬را‭ ‬کشته‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬بعد‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬رهبران‭ ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬را‭ ‬کشتند‭.‬

سرمایه‌گذاری‭ ‬بالای‭ ‬قوای‭ ‬خاص

داعش‭ ‬با‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬شفاخانه‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬کابل‭ ‬در‭ ‬مارچ‭ ‬2017،‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬ستراتیژی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬داد‭. ‬تحلیلگران‭ ‬میگویند‭ ‬قبلاً‭ ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬عادت‭ ‬داشت‭ ‬اجتماعات‭ ‬عمومی‭ ‬وسیع‭ ‬را‭ ‬هدف‭ ‬بگیرد‭ – ‬مانند‭ ‬اعتراض‭ ‬گروپ‭ ‬اقلیت‭ ‬شیعه‭ ‬هزاره‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2016‭ – ‬اما‭ ‬این‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬شفاخانه‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬رویکرد‭ ‬جدیدی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬پلان‭ ‬گذاری‭ ‬بیشتر،‭ ‬استخبارات‭ ‬قوی‭ ‬و‭ ‬کشف‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬انجام‭ ‬مؤثر‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭.‬

بخشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تغییر‭ ‬تکتیک‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مساعی‭ ‬مؤثر‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬ناتو‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬تعداد‭ ‬افراد‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬1‭,‬000‭ ‬نفر‭ ‬و‭ ‬کنترول‭ ‬قلمرو‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬ولسوالی‭ ‬به‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬پنج‭ ‬ولسوالی‭ ‬باشد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬حملات‭ ‬کابل‭ ‬نشان‭ ‬میدهد‭ ‬که‭ ‬داعش‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تعداد‭ ‬نفرات‭ ‬کمتر‭ ‬تطبیق‭ ‬داده‭ ‬باشد‭.‬

بارنت‭ ‬روبین،‭ ‬معین‭ ‬مدیر‭ ‬مرکز‭ ‬همکاری‭ ‬بین‌المللی‭ ‬گفت‭: “‬آنها‭ ‬به‭ ‬تهکوی‭ ‬رفته‌اند‭”.‬

افغانستان‭ ‬در‭ ‬واکنش‭ ‬به‭ ‬تهدید‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تغییر،‭ ‬در‭ ‬مارچ‭ ‬سال‭ ‬2017‭ ‬قصد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬کردن‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬نخبه‌اش‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬فعلی‭ ‬17,000‭ ‬نفر‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬سال‭ ‬2017،‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ – ‬که‭ ‬تنها‭ ‬بخش‭ ‬کوچکی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬300‭,‬000‭ ‬نفری‭ ‬هستند‭ – ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬70‭ ‬فیصد‭ ‬عملیات‭ ‬تهاجمی‭ ‬اردو‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬انجام‭ ‬دادند‭.‬

کاپیتن‭ ‬بیل‭ ‬سلوین،‭ ‬سخنگوی‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬ناتو‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬استخدام‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬کماندوهای‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬جزوتامهای‭ ‬حمایوی‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬جهت‭ ‬کمکهای‭ ‬اولیه،‭ ‬استخبارات،‭ ‬لوجیستیک‭ ‬و‭ ‬ارتباطات‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬است‭.‬

عساکر‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬تمرینات‭ ‬در‭ ‬پایگاه‭ ‬تعلیمی‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬اردوی‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان،‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کابل،‭ ‬اطمینان‭ ‬داشتند‭ ‬که‭ ‬میتوانند‭ ‬امور‭ ‬محوله‭ ‬را‭ ‬خوبی‭ ‬اجرا‭ ‬کنند‭.‬

فواد‭ ‬کمال،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬قومندانان‭ ‬قوای‭ ‬خاص،‭ ‬گفت‭: “‬عملیات‭ ‬ما‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬ما‭ ‬کوشش‭ ‬هایمان‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬خواهیم‭ ‬داد‭.” “‬هیچ‭ ‬وقفه‌ای‭ ‬وجود‭ ‬نداشته‭ ‬است‭.”  ‬

منابع‭: ‬IHS‭ ‬جین‭ ‬360،‭ ‬واشنگتون‭ ‬پست،‭ ‬هلال،‭ ‬تریبیون،‭ ‬فاکس‭ ‬نیوز،‭ ‬CNN،‭ ‬ویرد،‭ ‬News24‭.‬com،‭ ‬VOA‭ ‬نیوز،‭ ‬رویترز


رد‭ ‬الفساد‭:‬ مرحله‭ ‬نهایی

حفظ‭ ‬اعتماد‭ ‬شهروندان‭ ‬برای‭ ‬شکست‭ ‬دادن‭ ‬تروریستان‭ ‬در‭ ‬پاکستان‭ ‬حیاتی‭ ‬است

حسن‭ ‬خان،‭ ‬هلال

موج‭ ‬جدید‭ ‬تروریزم،‭ ‬بخصوص‭ ‬حملات‭ ‬تروریستی‭ ‬مرگبار‭ ‬در‭ ‬لاهور‭ ‬و‭ ‬سیهون‭ ‬شریف،‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬امنیتی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کشور‭ ‬علیه‭ ‬ستیزه‌جویان،‭ ‬مساعدت‌کنندگان‭ ‬و‭ ‬پناهگاههای‭ ‬آنها‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬کمپاین‭ ‬درازمدت‭ ‬که‭ ‬رد‭ ‬الفساد‭ ‬یا‭ “‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬فساد‭” ‬نامیده‭ ‬میشود‭ ‬تمرکز‭ ‬اصلی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بالای‭ ‬مراکز‭ ‬شهری‭ ‬قرار‭ ‬میدهد‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬عملیاتهای‭ ‬نظامی‭ ‬شدیدتر‭ ‬قبلی‭ ‬بالای‭ ‬مناطق‭ ‬حاشیه‌ای‭ ‬مانند‭ ‬مناطق‭ ‬قبیله‌ای‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬مجاور‭ ‬خیبر‭ ‬پشتون‭ ‬خواه‭ ‬متمرکز‭ ‬بود‭.‬

ظاهراً‭ ‬این‭ ‬کمپاین‭ ‬در‭ ‬واکنش‭ ‬به‭ ‬موج‭ ‬جدیدی‭ ‬از‭ ‬تروریزم‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬شده‭ ‬است؛‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬منابع‭ ‬آگاه‭ ‬معتقدند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کمپاین‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬ستراتیژی‭ ‬نظامی‭ ‬کلان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬پیگیری‭ ‬آن‭ ‬سالهای‭ ‬دوام‭ ‬دار‭ ‬ادامه‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬وقتی‭ ‬این‭ ‬ستراتیژی‭ ‬شکل‭ ‬گرفت،‭ ‬هراس‭ ‬از‭ ‬دهشت‭ ‬افکنان‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬گسترده‭ ‬بود‭. ‬آنها‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬مناطق،‭ ‬کنترول‭ ‬ساحات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬میگرفتند‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی،‭ ‬سازمانهای‭ ‬مجری‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬تأسیسات‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬میدادند‭.‬

تصمیم‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬شروع‭ ‬شود،‭ ‬ابتدا‭ ‬فضای‭ ‬فزیکی‭ ‬از‭ ‬دهشت‭ ‬افکنان‭ ‬گرفته‭ ‬شود،‭ ‬سپس‭ ‬دهشت‭ ‬افکنان‭ ‬و‭ ‬مساعدت‌کنندگان‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬زیرزمینیشان،‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬مراکز‭ ‬شهری‭ ‬پنجاب‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬شوند‭.‬

بدون‭ ‬تردید‭ ‬رد‭ ‬الفساد‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬ماهیت‭ ‬خود‭ ‬آسان‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭. ‬البته‭ ‬دشوارتر‭ ‬و‭ ‬پیچیده‌تر‭ ‬نیز‭ ‬خواهد‭ ‬شد؛‭ ‬چون‭ ‬جنگ‭ ‬علیه‭ ‬دهشت‭ ‬افکنان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سرک‌های‭ ‬مرکز‭ ‬تجمع‭ ‬انتقال‭ ‬می‭ ‬دهد‭.‬

علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬عملیات‭ ‬مذکور‭ ‬بالای‭ ‬یک‭ ‬منطقه‭ ‬خاص‭ ‬متمرکز‭ ‬نیست،‭ ‬بلکه‭ ‬کل‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬میدهد‭. ‬سازمانهای‭ ‬مجری‭ ‬قانون‭ ‬نمیتوانند‭ ‬صرفاً‭ ‬سطح‭ ‬را‭ ‬پاکسازی‭ ‬کنند؛‭ ‬آنها‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬عمق‭ ‬وارد‭ ‬شوند‭ ‬تا‭ ‬خانه‭ ‬های‭ ‬زیرزمینی‭ ‬این‭ ‬گروپها‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬پاکسازی‭ ‬نمایند‭.‬

در‭ ‬جریان‭ ‬حملات‭ ‬نظامی‭ ‬قبلی،‭ ‬جنگ‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬جغرافیایی‭ ‬خاصی‭ ‬محدود‭ ‬میشد‭ ‬که‭ ‬امکان‭ ‬تخلیه‭ ‬افراد‭ ‬ملکی‭ ‬و‭ ‬منزوی‭ ‬کردن‭ ‬تروریستان‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬میکرد‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬پرسونل‭ ‬امنیتی‭ ‬آزادی‭ ‬بیشتری‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سلاحهای‭ ‬ثقیله‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬توپخانه،‭ ‬ماشین‭ ‬دار‭ ‬هلی‭ ‬کاپتر‭ ‬یا‭ ‬طیارات‭ ‬جت‭ ‬را‭ ‬میداد‭. ‬در‭ ‬رد‭ ‬الفساد،‭ ‬عدم‭ ‬توانایی‭ ‬در‭ ‬جداسازی‭ ‬تروریستان‭ ‬از‭ ‬نفوس‭ ‬مانع‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سلاحهای‭ ‬ثقیله‭ ‬میشود‭. ‬مقامات‭ ‬باید‭ ‬رویکردی‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬دست‭ ‬بگیرند‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬استخبارات‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬استخبارات‭ ‬عملی‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬جداسازی‭ ‬اهداف‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬مردم‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬کشف‭ ‬کنند‭.‬

این‭ “‬مرحله‭ ‬نهایی‭” ‬علیه‭ ‬دشمن‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬آغاز‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬2017،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬عملیات‭ ‬قبلی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬نظامی‭ ‬متعارف‭ ‬انجام‭ ‬میشد،‭ ‬از‭ ‬سرعت‭ ‬متفاوتی‭ ‬برخوردار‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬کمپاین‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬استخبارات‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬پیامی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دشمن‭ ‬و‭ ‬مساعدت‌کنندگان‭ ‬آن‭ ‬میدهد‭: ‬آنها‭ ‬دیگر‭ ‬نمیتوانند‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬دستگیر‭ ‬شدن‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬منطقه‭ ‬دیگر‭ ‬فرار‭ ‬کنند‭.‬

این‭ ‬عملیات‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬پاکستان‭ ‬از‭ ‬پولیس‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬سازمانهای‭ ‬مجری‭ ‬قانون‭ ‬نیز‭ ‬بهره‭ ‬میگیرد‭. ‬متأسفانه،‭ ‬دخالت‭ ‬پولیس‭ ‬این‭ ‬تصور‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کمپاین‭ ‬افراد‭ ‬دارای‭ ‬قدمت‭ ‬خاص‭ ‬قومی‭ ‬یا‭ ‬منطقوی‭ ‬را‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬میدهد‭. ‬هرچند‭ ‬اجباری‭ ‬در‭ ‬کار‭ ‬نبوده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬تصور‭ ‬میتواند‭ ‬عملیات‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دشواری‭ ‬مواجه‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬سوءاستفاده‭ ‬دشمنان‭ ‬پاکستان‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬رهبری‭ ‬اردوی‭ ‬پاکستان‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬عواقب،‭ ‬باید‭ ‬طرز‭ ‬عاجل‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬تشویشها‭ ‬جواب‭ ‬بدهد‭.‬

پالیسی‭ ‬سازان‭ ‬عملیات‭ ‬رد‭ ‬الفساد‭ ‬یک‭ ‬تمرین‭ ‬نظامی‭ ‬نتیجه‌محور‭ ‬را‭ ‬پیشبینی‭ ‬میکنند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬ویژگی‭ ‬غفلت‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬میکند‭. ‬هدف‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حملات‭ ‬طرز‭ ‬تصادفی‭ ‬صورت‭ ‬نگیرد‭ ‬یا‭ ‬افراد‭ ‬تنها‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬سوءظن‭ ‬یا‭ ‬قومیت‭ ‬دستگیر‭ ‬نشوند‭. ‬در‭ ‬گذشته،‭ ‬مناطق‭ ‬مورد‭ ‬هدف‭ ‬محله‌های‭ ‬فقیرنشین‭ ‬و‭ ‬مناطقی‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬غریب‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬زندگی‭ ‬میکردند‭. ‬انجام‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬ذریعه‭ ‬پولیس‭ ‬بعضی‭ ‬اوقات‭ ‬فقط‭ ‬برای‭ ‬تهیه‭ ‬راپور‭ ‬مفید‭ ‬است‭.‬

اما‭ ‬تروریستان‭ ‬دزدانی‭ ‬عادی‭ ‬یا‭ ‬مجرمانی‭ ‬در‭ ‬جاده‭ ‬نیستند‭ ‬که‭ ‬بتوان‭ ‬آنها‭ ‬ترساند‭ ‬یا‭ ‬با‭ ‬عملیات‭ ‬محدود‭ ‬دستگیر‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬اقدامات‭ ‬هرچی‭ ‬زودتر‭ ‬مجدداً‭ ‬سازماندهی‭ ‬شوند،‭ ‬بهتر‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬غیر‭ ‬این‭ ‬صورت،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬کمپاین‭ ‬در‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬نتایج‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬خود‭ ‬موفق‭ ‬نشود‭. ‬تمام‭ ‬مساعی‭ ‬باید‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ضربه‭ ‬ای‭ ‬قاطع‭ ‬برای‭ ‬دشمن‭ ‬تبدیل‭ ‬کند‭.‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬واقعیت‭ ‬که‭ “‬میدان‭ ‬جنگ‭” ‬در‭ ‬عمق‭ ‬مراکز‭ ‬جمعیتی‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است،‭ ‬رد‭ ‬الفساد‭ ‬کوششی‭ ‬پیچیده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬امتحانی‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬رهبری‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬نظامی‭ ‬است‭ – ‬شکست‭ ‬مفهومی‭ ‬ندارد‭.‬

برای‭ ‬ایجاد‭ ‬تأثیر‭ ‬ملی‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬و‭ ‬ارسال‭ ‬پیام‭ ‬قوی‭ ‬به‭ ‬دشمنان،‭ ‬ضرور‭ ‬است‭ ‬رهبری‭ ‬سیاسی،‭ ‬جامعه‭ ‬مدنی‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬سازمانهای‭ ‬مجری‭ ‬قانون‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬هماهنگ‭ ‬باشند‭. ‬تمام‭ ‬شاخه‌های‭ ‬دستگاه‭ ‬امنیتی،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اردو،‭ ‬قوای‭ ‬هوایی،‭ ‬قوای‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬کماندوها‭ ‬باید‭ ‬دخالت‭ ‬داده‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬سازمانهای‭ ‬مجری‭ ‬قانون‭ ‬نیز‭ ‬باید‭ ‬ذریعه‭ ‬ارائه‭ ‬استخبارات‭ ‬عملی‭ ‬کمک‭ ‬دریافت‭ ‬کنند‭.‬

وقتی‭ ‬که‭ ‬تهدیدات‭ ‬تروریستی‭ ‬مستقیم‭ ‬و‭ ‬غیرمستقیم‭ ‬از‭ ‬میان‭ ‬برداشته‭ ‬شد،‭ ‬مرحله‭ ‬بعدی‭ ‬باید‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬سازمانهای‭ ‬فرقوی‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬افراطگرایان‭ ‬باشد‭. ‬چنین‭ ‬سازمانهایی‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬تهدیداتی‭ ‬عاجل‭ ‬یا‭ ‬مستقیم‭ ‬ایجاد‭ ‬نکنند،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬زمان‭ ‬باعث‭ ‬افراطی‭ ‬شدن‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬بدنامی‭ ‬کشور‭ ‬میشوند‭. ‬اکثریت‭ ‬دهشت‭ ‬افکنانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سازمانهای‭ ‬تروریستی‭ ‬یا‭ ‬جهادی‭ ‬میپیوندند،‭ ‬قبلاً‭ ‬عضو‭ ‬گروپهای‭ ‬فرقوی‭ ‬بوده‌اند‭.‬‭ ‬

رد‭ ‬الفساد‭ ‬دشوار‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬چون‭ ‬برخلاف‭ ‬عملیات‭ ‬ضدتروریستی‭ ‬گذشته‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سلاحهای‭ ‬ثقیله‭ ‬استفاده‭ ‬میشد،‭ ‬عساکر‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬استخبارات‭ ‬مناسب‭ ‬مظنونان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬جمعیت‭ ‬جستجو‭ ‬میکنند‭. ‬به‭ ‬منظور‭ ‬موفقیت‭ ‬این‭ ‬عملیات‭ ‬استخباراتی،‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬باید‭ ‬قلب‭ ‬و‭ ‬ذهن‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬تسخیر‭ ‬کنند‭. ‬عدم‭ ‬انجام‭ ‬چنین‭ ‬کاری‭ ‬باعث‭ ‬میشود‭ ‬دستاوردهای‭ ‬حملات‭ ‬نظامی‭ ‬قبلی‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬دشمن‭ ‬تمام‭ ‬میشود‭.‬

اردو‭ ‬به‭ ‬اعتبار‭ ‬خود‭ ‬اقدامات‭ ‬شدیدی‭ ‬را‭ ‬علیه‭ ‬دهشت‭ ‬افکنان‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬رد‭ ‬الفساد‭ ‬میتواند‭ ‬نقطه‭ ‬اوج‭ ‬آن‭ ‬باشد‭ – ‬امتحانی‭ ‬برای‭ ‬رهبری‭ ‬نظامی‭ ‬جدید‭ ‬کشور‭.‬

از‭ ‬بین‭ ‬تمام‭ ‬عملیاتهای‭ ‬نظامی،‭ ‬عملیات‭ ‬راه‭ ‬راست‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬می‭ ‬2009‭ ‬در‭ ‬سوات‭ ‬انجام‭ ‬شد،‭ ‬دشوارترین‭ ‬آنها‭ ‬بود‭. ‬دهشت‭ ‬افکنان‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬توافق‭ ‬صلح‭ ‬با‭ ‬دولت‭ ‬خیبر‭ ‬پشتون‭ ‬خواه،‭ ‬کنترول‭ ‬فزیکی‭ ‬سوات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬گرفته‭ ‬بودند‭. ‬در‭ ‬جریان‭ ‬دوره‭ ‬ربعوار،‭ ‬سوات‭ ‬پاکسازی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سازمانهای‭ ‬ملکی‭ ‬سپرده‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬میلیونها‭ ‬بیجا‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬برگشتند‭.‬

اردو‭ ‬با‭ ‬شروع‭ ‬جنگ‭ ‬ضرب‭ ‬عضب‭ ‬در‭ ‬دره‌های‭ ‬جنگلی‭ ‬شوال‭ ‬و‭ ‬تیره‭ ‬در‭ ‬وزیرستان‭ ‬شمالی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬نهادهای‭ ‬خیبر،‭ ‬اعتبار‭ ‬بیشتری‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬فراهم‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬عملیات‭ ‬مراکز‭ ‬قومندانی‭ ‬و‭ ‬کنترول‭ ‬سازمانهای‭ ‬دهشت‭ ‬افکنان‭ ‬افراطی‭ ‬را‭ ‬نابود‭ ‬کرد‭.‬

با‭ ‬ورود‭ ‬جنگ‭ ‬علیه‭ ‬دهشت‭ ‬افکنان‭ ‬به‭ ‬مراکز‭ ‬شهری،‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬قومندان‭ ‬جدید‭ ‬اردوی‭ ‬پاکستان،‭ ‬جنرال‭ ‬قمر‭ ‬جاوید‭ ‬باجو‭ ‬که‭ ‬اگرچه‭ ‬به‌تازگی‭ ‬مقرر‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬تجربیات‭ ‬عمیقی‭ ‬دارد،‭ ‬انتظارات‭ ‬زیادی‭ ‬دارند‭.‬

این‭ ‬مقاله‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬مارچ‭ ‬2017‭ ‬منتشر‭ ‬شد‭. ‬هلال‭ ‬مجله‭ ‬رسمی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬پاکستان‭ ‬است‭.‬

Likes(0)Dislikes(0)
Share