تقویت همکاری پولیس کویت یا اردوی ایالات متحده

تقویت همکاری پولیس کویت یا اردوی ایالات متحده

Share

کارکنان‭ ‬یونیپاث

در‭ ‬ماحولی‭ ‬که‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬تجهیزات‭ ‬طب‭ ‬عدلی،‭ ‬پوسترهای‭ ‬ناخوشایند‭ ‬و‭ ‬علایم‭ ‬البسه‭ ‬محافظتی‭ ‬بود‭ ‬اعضای‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬جناحی‭ ‬پولیس‭ ‬کویت‭ ‬با‭ ‬تیم‭ ‬تحقیقات‭ ‬طب‭ ‬عدلی‭ -‬عريفجان‭ (‬FXT-A‭) ‬در‭ ‬کمپ‭ ‬عریفجان‭ ‬در‭ ‬مارچ‭ ‬2017‭ ‬به‭ ‬تبادل‭ ‬مفکوره‌ها‭ ‬پرداختند‭. ‬آن‭ ‬سمپسون،‭ ‬دگرمن‭ ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬افسر‭ ‬مسئول‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬طب‭ ‬عدلی‭ ‬FXT-A‭ ‬گفت‭ ‬افسران‭ ‬پولیس،‭ ‬کیمیادانان‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬تحلیلگران‭ ‬لابراتوار‭ ‬از‭ ‬مرکز‭ ‬FXT-A‭ ‬بازدید‭ ‬کردند‭ ‬تا‭ “‬در‭ ‬مورد‭ ‬رشته‌های‭ ‬مختلف‭ ‬نکاتی‭ ‬را‭ ‬تعلیم‭ ‬ببیند‭”.‬

ملاقات‭ ‬با‭ ‬متخصصان‭ ‬کیمیا‭ ‬و‭ ‬پولیس‭ ‬به‭ ‬دانشمندان‭ ‬و‭ ‬تحلیلگران‭ ‬لابراتوار‭ ‬فرصت‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬شیوه‌ها‭ ‬و‭ ‬تفاوتهای‭ ‬تکنالوژیکی‭ ‬بین‭ ‬مراکز‭ ‬گفتگو‭ ‬کنند‭. ‬همچنین‭ ‬تعلیم‭ ‬فی‌البداهه‭ ‬دستگاه‭ ‬اسپکتروسکوپی‭ ‬دستی‭ ‬رامان‭ ‬لابراتوار‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬مشاهده‭ ‬حالتهای‭ ‬لرزشی،‭ ‬چرخشی‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬حالتهای‭ ‬کم‭ ‬فرکانس‭ ‬در‭ ‬کیمیا‭ ‬برای‭ ‬شناسایی‭ ‬ماده‭ ‬استفاده‭ ‬میشود‭.‬

سمپسون‭ ‬گفت‭: “‬ما‭ ‬رشته‌های‭ ‬مختلف‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مرکز‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬اینجا‭ ‬آوردهایم‭.” “‬آنها‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬شیوه‭ ‬کار‭ ‬ما‭ ‬مطالبی‭ ‬را‭ ‬یاد‭ ‬گرفتند‭”‬،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اینکه‭ ‬FXT-A‭ ‬چگونه‭ ‬معلومات‭ ‬طب‭ ‬عدلی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قومندانان‭ ‬ارائه‭ ‬میکند‭ ‬تا‭ ‬عملیات‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬را‭ ‬تسهیل‭ ‬کند‭.‬

سمپسون‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬امسال،‭ ‬FXT-A‭ ‬از‭ ‬لابراتوار‭ ‬کویت‭ – ‬که‭ ‬مرکزی‭ “‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهانی‭” ‬بود‭ – ‬بازدید‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬دو‭ ‬مرکز‭ ‬شباهتهای‭ ‬مشترکی‭ ‬داشتند،‭ ‬اما‭ ‬تفاوتهای‭ ‬آنها‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬بازدید‭ ‬آموزنده‭ ‬باشد‭.‬

او‭ ‬گفت‭: “‬بعضی‭ ‬اصول‭ ‬علمی‭ ‬متفاوت‭ ‬هستند‭”. ‬البته،‭ ‬دلیل‭ ‬وجودی‭ ‬هر‭ ‬گروپ‭ ‬نیز‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭. ‬لابراتوار‭ ‬کویت‭ “‬عمدتاً‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬نهاد‭ ‬قضایی‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬ما‭ ‬عمدتاً‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬عملیات‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬میپردازیم‭”.‬

Likes(0)Dislikes(0)
Share