تحسین عمان از کورس مبارزه با دهشت‌افگنی

Share

کارکنان‭ ‬یونیپاث

موضوع‭ ‬آشنایی‭ ‬بیشتر‭ ‬با‭ ‬لسان‭ ‬انگلیسی،‭ ‬گروپی‭ ‬از‭ ‬مسلکی‌های‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یکدیگر‭ ‬نزدیک‌تر‭ ‬و‭ ‬درک‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬رسالت‌شان‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬گفته‭ ‬لومری‭ ‬بریدمن‭ ‬محمد‭ ‬مراد‭ ‬کمال‭ ‬هان‭ ‬مراد‭ ‬البلوشی،‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬شاهی‭ ‬عمان‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬در‭ ‬جولای‭ ‬2017‭ ‬از‭ ‬‮«‬دوره‭ ‬تقویت‭ ‬لسان‭ ‬انگلیسی‮»‬‭ (‬ELEC‭) ‬که‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬مطالعات‭ ‬امنیتی‭ ‬جورج‭ ‬مارشال‭ ‬اروپا‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬فارغ‌التحصیل‭ ‬شد‭.‬

البلوشی‭ ‬به‭ ‬دیگر‭ ‬فارغ‌التحصیلان‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬مرکز‭ ‬مارشال‭ ‬در‭ ‬جرمنی‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬بله،‭ ‬مهارت‌های‭ ‬لسان‭ ‬انگلیسی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬کردم‭ ‬ولی‭ ‬چیزی‭ ‬آموختم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬فکر‭ ‬نکرده‭ ‬بودم‭: ‬فعالیت‭ ‬منحیث‭ ‬عضوی‭ ‬از‭ ‬شبکه‭ ‬مسلکی‌های‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬با‭ ‬سوابق‭ ‬و‭ ‬تجربیات‭ ‬گوناگون‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭.‬

دنیای‭ ‬من‭ ‬اکنون‭ ‬خردتر،‭ ‬نزدیک‌تر‭ ‬و‭ ‬آسان‌تر‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬می‌توانم‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬با‭ ‬دیگران‭ ‬ارتباط‭ ‬برقرار‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬دیگران‭ ‬کمک‭ ‬بگیرم‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من،‭ ‬موثریت‭ ‬ما‭ ‬منحیث‭ ‬مسلکی‌های‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬افزایش‭ ‬یافت‭.‬‮»‬

البلوشی‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬شش‭ ‬مسلکی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬شش‭ ‬کشور‭ ‬مختلف‭ ‬فارغ‌التحصیل‭ ‬شد‭. ‬بیشتر‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬76‭ ‬مسلکی‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬‮«‬پروگرام‭ ‬مطالعات‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬و‭ ‬امنیت‮»‬‭ (‬PTSS‭) ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬پیوستند‭.‬

جیم‭ ‬هاوکرافت،‭ ‬مدیر‭ ‬کورس‭ ‬PTSS،‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬فراغت‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬لسان‭ ‬انگلیسی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬شبکه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬اهمیت‭ ‬بیشتری‭ ‬یافته‭ ‬است‭.‬

پگی‭ ‬گرازا،‭ ‬استاد‭ ‬مرکز‭ ‬مارشال،‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬این‭ ‬کورس‭ ‬یک‭ ‬پروگرام‭ ‬منحصر‭ ‬بفرد‭ ‬تعلیم‭ ‬لسان‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬است‭ ‬چون‭ ‬تقویت‭ ‬مهارت‌های‭ ‬لسان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬محتوای‭ ‬اصیل‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬ترکیب‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬

مرکز‭ ‬تعلیم‭ ‬لسان‭ ‬اروپا،‭ ‬همکار‭ ‬مرکز‭ ‬مارشال،‭ ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬اقامت‭ ‬پنج‭-‬هفته‌ای‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬نفس‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬توانایی‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬ارتباطات‭ ‬مسلکی‭ ‬به‭ ‬لسان‭ ‬انگلیسی‭ ‬دیزاین‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬ماحول‭ ‬تعلیم‭ ‬بالای‭ ‬بحث‭ ‬بین‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬و‭ ‬سخنرانی‭ ‬درباره‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬ذریعه‭ ‬هاوکرافت‭ ‬و‭ ‬گروپش‭ ‬متمرکز‭ ‬است‭.‬

توماس‭ ‬سول،‭ ‬مربی‭ ‬ELEC،‭ ‬اظهار‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬نباید‭ ‬با‭ ‬کورس‭ ‬لسان‭ ‬اشتباه‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭ ‬چون‭ ‬همه‭ ‬دانشجویان‭ ‬به‭ ‬مکالمه‭ ‬انگلیسی‭ ‬آشنا‭ ‬هستند‭.‬

وی‭ ‬گفته‭ ‬است‭: ‬‮«‬آنها‭ ‬لغات‭ ‬و‭ ‬اصطلاحات‭ ‬ضروری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬هم‭ ‬یاد‭ ‬می‌گیرند‭ ‬و‭ ‬سوابق‭ ‬و‭ ‬تجربیات‭ [‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭] ‬را‭ ‬به‭ ‬محتوای‭ ‬تعلیم‭ ‬اضافه‭ ‬می‌کنند‭. ‬آنها‭ ‬به‭ ‬شناخت،‭ ‬تحلیل‭ ‬و‭ ‬تفکر‭ ‬انتقادی‭ ‬به‭ ‬لسان‭ ‬انگلیسی‭ ‬می‌پردازند‭. ‬البته‭ ‬کیفیت‭ ‬این‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬مانند‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬لسان‭ ‬مادری‭ ‬نیست،‭ ‬ولی‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬فکر‭ ‬می‌کردند‭ ‬بسیار‭ ‬بهتر‭ ‬است‭.‬‮»‬‭   ‬منبع‭: ‬مرکز‭ ‬مارشال

Likes(0)Dislikes(0)
Share