تبادل مفکوره‌ها در کانفرانس الانبار

تبادل مفکوره‌ها در کانفرانس الانبار

Share

کارکنان‭ ‬یونیپاث

ریشه‌کن‭ ‬کردن‭ ‬داعش‭ ‬موضوع‭ ‬اصلی‭ ‬کانفرانس‭ ‬رهبران‭ ‬الانبار‭ ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬2017‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬اعضای‭ ‬ائتلاف‭ ‬بالای‭ ‬حمایت‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬مقامات‭ ‬عراقی‭ ‬و‭ ‬قبایل‭ ‬منطقوی‭ ‬تأکید‭ ‬کردند‭. ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬اردوی‭ ‬استرالیا‭ ‬ادام‭ ‬فیندلی،‭ ‬قومندان‭ ‬سابق‭ ‬گروپ‭ ‬ضربت‭ ‬مشترک‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭- ‬عملیات‭ ‬اراده‭ ‬قاطع‭ (‬عراق‭) ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آزادسازی‭ ‬موصل،‭ ‬این‭ ‬ائتلاف‭ ‬به‭ ‬بیرون‭ ‬کردن‭ ‬داعش‭ ‬از‭ ‬ولایت‭ ‬الانبار‭ ‬کمک‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬جلسات‭ ‬بعدی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬رهبران‭ ‬قبایل‭ ‬برگزار‭ ‬میکند‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬کانفرانس‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬تجهیز‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬لوجیستیکی‭ ‬از‭ ‬قبایل‭ ‬شریک‭ ‬ائتلاف‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬متمرکز‭ ‬بود،‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬اردو‭ ‬عراق‭ ‬نعمان‭ ‬عبد‭ ‬نجیم‭ ‬الزوبی‭ ‬و‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬اردو‭ ‬عراق‭ ‬قاسم‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬المحمدی‭ ‬بر‭ ‬پشتیبانی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬سعی‭ ‬برای‭ ‬ریشه‌کن‭ ‬کردن‭ ‬داعش‭ ‬تأکید‭ ‬کردند‭.‬

قاسم‭ ‬گفت‭ ‬جنگجویان‭ ‬قبایل‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬شکست‭ ‬دادن‭ ‬داعش‭ ‬هستند،‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬مطمئن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬جنگجویان‭ ‬قبایل‭ ‬سرزمین‭ ‬را‭ ‬پاکسازی‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬میکنند‭. ‬دیگر‭ ‬شیوخ‭ ‬قبایل‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تواناییهای‭ ‬قوای‭ ‬بشری‭ ‬و‭ ‬لوجیستیکی‭ ‬خود،‭ ‬روابط‭ ‬کاریشان‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬داعش‭ ‬صحبت‭ ‬کردند‭.‬

مبروک‭ ‬حمید‭ ‬میهادی،‭ ‬شاروال‭ ‬حدیثه‭ ‬گفت‭ ‬چندین‭ ‬ناحیه‭ ‬تحت‭ ‬کنترول‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬وجود‭ ‬داعش‭ ‬پاکسازی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬اضافه‭ ‬کرد،‭ ‬هنوز‭ ‬باید‭ ‬کارهایی‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬سرحدات‭ ‬این‭ ‬مناطق‭ ‬انجام‭ ‬شود‭.‬

Likes(0)Dislikes(0)
Share