تاجیکستان عکس‌العمل موثر به بلایای طبیعی را تقویت می‌کند

Share

کارکنان‭ ‬یونیپاث

طبق‭ ‬اطلاعیه‭ ‬خبری‭ ‬بانک‭ ‬جهانی،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬پلان‌های‭ ‬بانک‭ ‬جهانی‭ ‬مصوب‭ ‬جولای‭ ‬2017‭ ‬توانایی‭ ‬تاجیکستان‭ ‬برای‭ ‬‮«‬کسب‭ ‬آمادگی‭ ‬برای،‭ ‬کاهش‭ ‬عواقب‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬عکس‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬بلایای‭ ‬طبیعی‮»‬‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭. ‬تاجیکستان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬سیل،‭ ‬لرزش‭ ‬زمین‭ ‬و‭ ‬زمین‌لرزه‭ ‬است،‭ ‬50‭ ‬میلیون‭ ‬دالر‭ ‬صرف‭ ‬تقویت‭ ‬زیربناهای‭ ‬حیاتی‭ ‬خود‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭.‬

این‭ ‬پلان‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬مسئولان‭ ‬با‭ ‬‮«‬کاهش‭ ‬ریسک‭ ‬فاجعه‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬انعطاف‭ ‬اقلیمی‮»‬‭ ‬از‭ ‬موضع‭ ‬منفعل‭ ‬به‭ ‬موضع‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬بلایای‭ ‬طبیعی‭ ‬جابجا‭ ‬شوند‭. ‬این‭ ‬ادعای‭ ‬ژان‭-‬پیتر‭ ‬اولترز،‭ ‬مدیر‭ ‬کشوری‭ ‬بانک‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬تاجیکستان‭ ‬است‭.  ‬

وی‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬این‭ ‬پلان‭ ‬مساعی‭ ‬جاری‭ ‬تاجیکستان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬انکشاف‭ ‬پالیسی‌های‭ ‬کارآمد،‭ ‬موسسات‭ ‬پاسخگو‭ ‬و‭ ‬زیربناهای‭ ‬منعطف‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬کاهش‭ ‬ریسک‭ ‬بلایای‭ ‬طبیعی‭ -‬در‭ ‬صورت‭ ‬وقوع‭- ‬منجر‭ ‬به‭ ‬حوادث‭ ‬مخرب،‭ ‬مصارف‭ ‬جبران‌ناپذیر‭ ‬اجتماعی‭-‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬رنج‭ ‬بشری‭ ‬قابل‭ ‬اجتناب،‭ ‬تقویت‭ ‬می‌‌کند‭.‬‮»‬

به‭ ‬خصوص،‭ ‬‮«‬پلان‭ ‬تقویت‭ ‬زیرساخت‌های‭ ‬حیاتی‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬بلایای‭ ‬طبیعی‮»‬‭ ‬به‭ ‬نوسازی‭ ‬مراکز‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬کمک‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬‮«‬کمیته‭ ‬وضعیت‌های‭ ‬اضطراری‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬مدنی‮»‬‭ ‬تاجیکستان‭ ‬امکان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬هشدارهای‭ ‬زودتر‭ ‬از‭ ‬موعد‭ ‬صادر،‭ ‬ارتباطات‭ ‬بحرانی‭ ‬برقرار‭ ‬و‭ ‬آمادگی‭ ‬اضطراری‭ ‬کسب‭ ‬کنند‭.‬

در‭ ‬ضمن،‭ ‬این‭ ‬پلان‭ ‬به‭ ‬بهبود‭ ‬قابلیت‭ ‬ارزیابی‭ ‬‮«‬موسسه‭ ‬زلزله‌شناسی‭ ‬و‭ ‬انجینری‭ ‬زلزله‮»‬‭ ‬کمک‭ ‬می‌کند‭. ‬سرانجام،‭ ‬دولت‭ ‬تاجیکستان‭ ‬صندوقی‭ ‬6‭ ‬میلیون‭ ‬دالری‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬عاجل‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬وقوع‭ ‬بلایای‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬جبران‭ ‬خسارت‭ ‬تاسیس‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭.‬

عوارض‭ ‬زمینی‭ ‬تاجیکستان،‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬مانند‭ ‬دیگر‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬بلایای‭ ‬طبیعی‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬لرزش‭ ‬زمین،‭ ‬زمین‌لرزه‭ ‬و‭ ‬برف‭ ‬کوچ‭ ‬از‭ ‬بلایای‭ ‬شایع‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬جون‭ ‬2017،‭ ‬لرزش‭ ‬شدید‭ ‬زمین‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬سغد‭ ‬به‭ ‬زیربناهای‭ ‬حیاتی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬آسیب‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفتن‭ ‬مال‌ها‭ ‬و‭ ‬احشام‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬حادثه‭ ‬درخواست‭ ‬عاجل‭ ‬کمک‭ ‬غذایی‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬و‭ ‬پروگرام‭ ‬جهانی‭ ‬غذا‭ (‬WFP‭) ‬را‭ ‬ضروری‭ ‬کرد‭. ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‭ ‬ReliefWeb،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2016،‭ ‬WFP‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬حدود‭ ‬80‭,‬000‭ ‬دالر‭ ‬به‭ ‬قربانیان‭ ‬این‭ ‬حادثه‭ ‬در‭ ‬تاجیکستان‭ ‬اهدا‭ ‬کرد‭.‬

همچنین،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬سرک‌ها،‭ ‬پلچک‌ها‭ ‬و‭ ‬کانال‌های‭ ‬آبیاری‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬عصر‭ ‬شوروی‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬تخریب‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬نتیجه،‭ ‬سرک‌ها،‭ ‬پلچک‌ها‭ ‬و‭ ‬خاکریزهای‭ ‬رودخانه‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬ختلون‭ ‬و‭ ‬بدخشان‭ -‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬حوادث‭ ‬طبیعی‭ ‬2015‭ ‬خسارت‭ ‬دیده‭ ‬بود‭- ‬طی‭ ‬یک‭ ‬پلان‭ ‬شش‭ ‬ساله‭ ‬بازسازی‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

Likes(0)Dislikes(0)
Share