افسران در شب بین‌المللی، فرهنگ‌های خود را به اشتراک می‌گذارند

افسران در شب بین‌المللی، فرهنگ‌های خود را به اشتراک می‌گذارند

Share
کارکنان‭ ‬یونیپاث
شب‭ ‬بین‌المللی‭ ‬ائتلاف‭ ‬رخدادی‭ ‬سالیانه‭ ‬در‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ (‬CENTCOM‭) ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬افتخار‭ ‬ده‌ها‭ ‬کشور‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مبارزه‭ ‬علیه‭ ‬دهشت‭ ‬افگنی‭ ‬جهانی‭ ‬کمک‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود‭.‬
رویداد‭ ‬30‭ ‬نومبر‭ ‬2017‭ – ‬که‭ ‬سیزدهمین‭ ‬شب‭ ‬بین‌المللی‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2005‭ ‬تا‭ ‬کنون‭ ‬است‭ – ‬فرصتی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬نمایندگان‭ ‬کشورهای‭ ‬قطر‭ ‬و‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬جهت‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشتن‭ ‬عکس‌ها،‭ ‬لباس،‭ ‬غذاها،‭ ‬صنایع‭ ‬دستی‭ ‬و‭ ‬کتاب‌هایی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬بازدیدکنندگان‭ ‬فراهم‭ ‬کرد‭.‬
همچنین‭ ‬به‭ ‬افسرانی‭ ‬از‭ ‬شرق‭ ‬میانه،‭ ‬اروپا،‭ ‬استرالیا،‭ ‬آمریکا‭ ‬و‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی،‭ ‬جنوب‭ ‬و‭ ‬شرق‭ ‬آسیا‭ ‬اجازه‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬فرهنگ‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬رهبران‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬سهیم‭ ‬شوند،‭ ‬مثل‭ ‬قومندان‭ ‬CENTCOM،‭ ‬جنرال‭ ‬قوماندان‭ ‬جوزف‭ ‬ووتل‭ ‬در‭ ‬پایگاه‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬مکدیل‭ ‬در‭ ‬فلوریدا‭.‬
نماینده‭ ‬ارشد‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬در‭ ‬قرارگاه‭ ‬CENTCOM،‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬فوز‭ ‬الفواز،‭ ‬این‭ ‬فرصت‭ ‬را‭ ‬نه‭ ‬فقط‭ ‬برای‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬فرهنگ‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬بلکه‭ ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ارائه‭ ‬جزئیات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬کشور‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2030‭ ‬ستایش‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬پلان‭ ‬شامل‭ ‬ابتکارهایی‭ ‬برای‭ ‬تنوع‭ ‬بخشیدن‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشور،‭ ‬افزایش‭ ‬نقش‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬آمادگی‭ ‬نظامی‭ ‬است‭. ‬
برید‭ ‬جنرال‭ ‬فوز‭ ‬الفواز‭ ‬گفت‭: “‬این‭ ‬رخداد‭ ‬کلان‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬ساله‭ ‬ذریعه‭ ‬CENTCOM‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود‭ ‬تمام‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬یک‭ ‬سقف‭ ‬گرد‭ ‬هم‭ ‬می‌آورد‭ ‬و‭ ‬فرصت‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬چند‭ ‬ساعت‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬کشف‭ ‬و‭ ‬آموختن‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬فرهنگ‌های‭ ‬مختلف‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭”.‬
وابسته‭ ‬نظامی‭ ‬قطر‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬ارکان‭ ‬یوسف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الکواری‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مهمانان‭ ‬افتخاری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬واقعه‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬افسران‭ ‬همکار‭ ‬و‭ ‬دانشجویان‭ ‬قطری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فلوریدا‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کردند‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬ملحق‭ ‬شدند‭. ‬
برید‭ ‬جنرال‭ ‬انجینر‭ ‬یوسف‭ ‬المیکی‭ ‬معرفی‭ ‬کوتاهی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬حال‭ ‬قطر‭ ‬ارائه‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬غرفه‭ ‬قطر‭ ‬به‭ ‬پذیرایی‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬چای،‭ ‬قهوه‭ ‬و‭ ‬خرما‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬اسکرین‭ ‬نیز‭ ‬عکس‭ ‬هایی‭ ‬از‭ ‬استادیوم‌های‭ ‬جام‭ ‬جهانی‭ ‬2022‭ ‬قطر‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬ساخت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شرح‭ ‬پروگرام‭ ‬انکشاف‭ ‬اقتصادی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬قطر‭ ‬2030‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشت‭.‬
برید‭ ‬جنرال‭ ‬المیکی‭ ‬گفت‭: “‬بازدیدکنندگان،‭ ‬افراد‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬افسران‭ ‬ارشد‭ ‬CENTCOM‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬غرفه‭ ‬بازدید‭ ‬کردند‭”.‬
Likes(0)Dislikes(0)
Share