استفاده دوباره از بندر یمن، بعد از القاعده

استفاده دوباره از بندر یمن، بعد از القاعده

Share

کارکنان‭ ‬یونیپاث

بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬القاعده‭ ‬شهر‭ ‬بندی‭ ‬مکلا‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬را‭ ‬تصرف‭ ‬کرد،‭ ‬فابریکه‭ ‬برق‭ ‬محلی‭ ‬توان‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬پیوسته‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬اوج‭ ‬مصرف‭ ‬تابستان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داد‭. ‬تروریستان‭ ‬تهدید‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬محمد‭ ‬بهاج،‭ ‬انجینیر‭ ‬فابریکه‭ ‬برق،‭ ‬نتواند‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬انرجی‭ ‬برای‭ ‬مکلا‭ ‬و‭ ‬استان‭ ‬حضرموت‭ -‬بزرگترین‭ ‬پایگاه‭ ‬اعضای‭ ‬القاعده‭ ‬در‭ ‬دنیا‭- ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬دهد،‭ ‬وی‭ ‬را‭ ‬اعدام‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭.‬

بهاج‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬که‭ ‬اکنون،‭ ‬با‭ ‬گذشت‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬خروج‭ ‬القاعده‭ ‬از‭ ‬مکلا،‭ ‬این‭ ‬فابریکه‭ ‬برق‭ ‬میتواند‭ ‬پرزه‭ ‬جات‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬را‭ ‬سفارش‭ ‬دهد،‭ ‬امکان‭ ‬استخدام‭ ‬کارمندان‭ ‬جدید‭ ‬فراهم‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬ظرفیت‭ ‬فابریکه‭ ‬برق‭ ‬حدوداً‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬روشنایی‭ ‬700,000‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬باشندگان‭ ‬ولایت‭ ‬تامین‭ ‬شده‭ ‬است‮»‬‭.‬

وی‭ ‬افزود‭: ‬‮«‬ظرفیت‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬شرایط‭ ‬زندگی‭ ‬مطلوب‭ ‬برای‭ ‬فامیل‭ ‬های‭ ‬بیشتر‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬تحول‭ ‬چشمگیری‭ ‬است‭.‬‮»‬

در‭ ‬سال‭ ‬2015،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬عقب‭ ‬نشینی‭ ‬یمن‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬نبرد،‭ ‬القاعده‭ ‬شبه‭ ‬جزیره‭ ‬عربستان‭ (‬AQAP‭) ‬مکلا‭ ‬را‭ ‬اشغال‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬آپریل‭ ‬2016،‭ ‬گروپی‭ ‬11,000‭ ‬نفره‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬یمنی‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ (‬UAE‭) ‬تعلیم‭ ‬دیده‭ ‬بودند،‭ ‬حمله‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬پشتیبانی‭ ‬طیاره‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬کشتیهای‭ ‬UAE‭ ‬تدارک‭ ‬دیدند‭. ‬تا‭ ‬زمان‭ ‬غروب‭ ‬خورشید،‭ ‬اعضای‭ ‬AQAP‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬گریخته‭ ‬بودند‭.‬

پیروزی‭ ‬قاطع‭ ‬و‭ ‬سریع‭ -‬بخش‭ ‬اصلی‭ ‬حمله‭ ‬گسترده‭ ‬برای‭ ‬شکست‭ ‬دادن‭ ‬AQAP‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬یمن‭- ‬با‭ ‬معضل‭ ‬زمانبر‭ ‬دولت‭ ‬محلی‭ ‬همراه‭ ‬شد‭: ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬کیفیت‭ ‬زندگی‭ ‬روزمره‭ ‬منحیث‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬وسیع‭ ‬تر‭ ‬یمن‭ ‬در‭ ‬جایی‭ ‬دیگر‭.‬

محافظت‭ ‬از‭ ‬دستاوردهای‭ ‬نظامی‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬برگرداندن‭ ‬موفق‭ ‬خدمات‭ ‬ابتدایی‭ ‬بستگی‭ ‬دارد‭ ‬چون‭ ‬دهشت‭ ‬افکنان‭ ‬از‭ ‬شکستهای‭ ‬دولت‭ ‬استفاده‭ ‬میکنند‭. ‬این‭ ‬قاعده‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬مکلا‭ ‬صدق‭ ‬میکند‭. ‬AQAP‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شهر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬منحیث‭ ‬ارائه‭ ‬دهنده‭ ‬خدمات‭ ‬بهتر‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬مطرح‭ ‬کرده‭ ‬بود‭.‬

مایکل‭ ‬نایتس‭ (‬Michael Knights‭) ‬از‭ ‬مسئولان‭ ‬‮«‬موسسه‭ ‬سیاست‭ ‬شرق‭ ‬نزدیک‭ ‬واشنگتون‮»‬‭ ‬که‭ ‬کمپاین‭ ‬باز‭-‬پسگیری‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬مکلا‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬شما‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬خدمات‭ ‬رقابت‭ ‬کنید‭. ‬اگر‭ ‬کوتاهی‭ ‬کنید،‭ ‬گروپهایی‭ ‬مثل‭ ‬القاعده‭ ‬و‭ ‬داعش‭ ‬جای‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬پر‭ ‬میکنند‭.‬‮»‬

برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬هدف،‭ ‬سازمان‭ ‬صلیب‭ ‬سرخ‭ ‬امارات‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬می‭ ‬2017‭ ‬قراردادی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬‮«‬کمپنی‭ ‬برق‭ ‬عمومی‮»‬‭ ‬حضرموت‭ ‬برای‭ ‬گسترش‭ ‬شبکه‭ ‬برقرسانی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬الریان،‭ ‬شرق‭ ‬مکلا،‭ ‬امضا‭ ‬کرد‭. ‬صلیب‭ ‬سرخ‭ ‬بودجه‭ ‬پلان‭ ‬تقویت‭ ‬خطوط‭ ‬برق‭ ‬رسانی‭ ‬به‭ ‬مسجد‭ ‬الریان،‭ ‬تامین‭ ‬دستگاه‭ ‬تهویه‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬گرمای‭ ‬تابستان‭ ‬برای‭ ‬نمازگزاران‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬کرد‭.‬

بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‭ ‬‮«‬پروگرام‭ ‬جهانی‭ ‬غذا‮»‬‭ ‬جنگ‭ ‬یمن‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آستانه‭ ‬قحطی‭ ‬کشاند‭. ‬طبق‭ ‬محاسبه‭ ‬سازمان‭ ‬ملل،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬10‭,‬000‭ ‬ملکی‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬این‭ ‬جنگ‭ ‬جان‭ ‬سپردند‭. ‬شیوع‭ ‬وبا‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬1‭,‬500‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چندین‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬کام‭ ‬مرگ‭ ‬کشاند‭.‬

به‭ ‬گفته‭ ‬باشندگان‭ ‬و‭ ‬کارمندان‭ ‬شاروالی‭ ‬مکلا،‭ ‬AQAP‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬خدمات‭ ‬مدنی‭ ‬تلاش‭ ‬کرد‭ ‬ولی‭ ‬کمبود‭ ‬دانش‭ ‬تخنیکی،‭ ‬دوری‭ ‬از‭ ‬بازارهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬افراطی‭ ‬مانع‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬شکستها‭ ‬باعث‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬AQAP‭ ‬شد‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬بریک،‭ ‬والی‭ ‬سابق،‭ ‬چندین‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬یمنی‭ ‬با‭ ‬نفوذ‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬اعضای‭ ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬به‭ ‬تهیه‭ ‬معلومات‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬سازی‭ ‬برای‭ ‬حمله‭ ‬پرداختند‭.‬

اکنون،‭ ‬مکاتب‭ ‬مکلا‭ ‬نوسازی‭ ‬و‭ ‬شفاخانه‭ ‬های‭ ‬آن‭ ‬دوباره‭ ‬تجهیز‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬میزان‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬حفر‭ ‬چاههای‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬رفع‭ ‬مشکلات‭ ‬چاههای‭ ‬موجود‭ ‬تقریباً‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬سرک‌های‭ ‬آسیب‭ ‬دیده‭ ‬ترمیم‭ ‬و‭ ‬سرک‌های‭ ‬جدیدی‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬ایستگاه‭ ‬رادیویی‭ ‬که‭ ‬القاعده‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬کار‭ ‬انداخته‭ ‬بود،‭ ‬دوباره‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬بندر‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬القاعده‭ ‬افتاد،‭ ‬کمپنی‭ ‬های‭ ‬کشتیرانی‭ ‬معدودی‭ ‬مایل‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بندر‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬آپریترهای‭ ‬ترمینل‭ ‬فقط‭ ‬چندین‭ ‬فروند‭ ‬ناو‭ ‬یدک‭ ‬کش‭ ‬قدیمی‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬نمیتوانستند‭ ‬کشتیهای‭ ‬بزرگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬اسکله‭ ‬بکشند‭.‬

اکنون،‭ ‬بازگشت‭ ‬خطوط‭ ‬کشتیرانی‭ ‬خارجی‭ ‬به‭ ‬بندر‭ ‬رونق‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬تازگی‭ ‬با‭ ‬اضافه‭ ‬شدن‭ ‬یک‭ ‬یدک‭ ‬کش‭ ‬مالزیایی،‭ ‬ظرفیت‭ ‬بندر‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬15‭,‬000‭ ‬کانتینر‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬رسیده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬ظرفیت‭ ‬زمانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تروریستان‭ ‬بندر‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬کار‭ ‬انداخته‭ ‬بودند‭. ‬و‭ ‬ماشین‭ ‬های‭ ‬غول‭ ‬پیکر‭ ‬دوباره‭ ‬در‭ ‬فابریکه‭ ‬برق‭ ‬به‭ ‬گردش‭ ‬افتاده‭ ‬اند‭.‬

بهاج‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬آرامش‭ ‬و‭ ‬شادی‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬بازگشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬معاشات‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬پرداخت‭ ‬میشود‮»‬‭.     ‬منابع‭: ‬وال‭ ‬استریت‭ ‬جورنال،‭ ‬Zawya.com

Likes(0)Dislikes(0)
Share