ازبکستان با افغانستان همکاری می‌کند

Share
کارکنان‭ ‬یونیپاث
شوکت‭ ‬میرضیایف،‭ ‬رئیس‌جمهوری‭ ‬ازبکستان‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬دیدار‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬دسمبر‭ ‬2017‭ ‬با‭ ‬اشرف‭ ‬غنی،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬افغانستان‭ ‬کشورش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬برقراری‭ ‬روابط‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬بهتر‭ ‬با‭ ‬افغانستان‭ ‬متعهد‭ ‬دانست‭. ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬به‭ ‬توافقاتی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تجارت،‭ ‬تعلیم،‭ ‬مراقبت‌های‭ ‬صحی‭ ‬و‭ ‬تشکیل‭ ‬کمیسیون‭ ‬مشترک‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬امنیت‭ ‬در‭ ‬امتداد‭ ‬سرحدات‭ ‬ازبکستان‭-‬افغانستان‭ ‬دست‭ ‬یافتند‭. ‬مسائل‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬دهشت‭ ‬افگنی،‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬و‭ ‬قاچاق‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬نشست‭ ‬رؤسای‭ ‬جمهور‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬تاشکند‭ ‬قرار‭ ‬داشت‭.‬
این‭ ‬مبادلات‭ ‬همچنین‭ ‬شامل‭ ‬ساخت‭ ‬یک‭ ‬لین‭ ‬انتقال‭ ‬برق‭ ‬جدید‭ ‬از‭ ‬ازبکستان‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬ساخت‭ ‬خط‭ ‬قطار‭ ‬بین‭ ‬شهرهای‭ ‬افغانستان‭ ‬هرات‭ ‬و‭ ‬مزار‭ ‬شریف‭ ‬بود‭. ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬میرضیایف‭ ‬مجدداً‭ ‬حمایت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭.‬
‭”‬تاشکند‭ ‬برای‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬زمینه‌ها،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬روابط‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬ارزش‭ ‬فراوانی‭ ‬قائل‭ ‬است‭”. ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬ازبکستان‭ ‬گفت‭: “‬توافقنامه‌های‭ ‬همکاری‭ ‬که‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬امضا‭ ‬شد‭ ‬میلیون‌ها‭ ‬دالر‭ ‬ارزش‭ ‬دارد‭”.‬
رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬غنی‭ ‬از‭ ‬رهبر‭ ‬ازبکستان‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬تقویت‭ ‬همکاری‭ ‬منطقوی‭ ‬تشکر‭ ‬کرد‭.‬
غنی‭ ‬گفت‭: “‬افغانستان‭ ‬از‭ ‬موضع‌گیری‭ ‬ازبکستان‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ستراتیژی‭ ‬جدید‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬دونالد‭ ‬ترامپ‭ ‬مورد‭ ‬تأکید‭ ‬قرار‭ ‬گرفته،‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کند‭”. “‬دولت‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬می‌خواهند‭ ‬ازبکستان‭ ‬را‭ ‬شریک‭ ‬تجارتی‭ ‬خود‭ ‬بدانند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.”‬
از‭ ‬جمله‭ ‬بحث‌هایی‭ ‬که‭ ‬بین‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬رهبر‭ ‬صورت‭ ‬گرفت،‭ ‬پروگرامی‭ ‬برای‭ ‬نظارت‭ ‬مشترک‭ ‬پولیس‭ ‬بر‭ ‬پل‭ ‬دوستی‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬ازبکستان‭ ‬بالای‭ ‬دریای‭ ‬آمو‭ ‬دریا‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬حیرتان،‭ ‬افغانستان‭ ‬بود‭. ‬رهبران‭ ‬ازبکستان‭ ‬اخیراً‭ ‬از‭ ‬بلندپروازی‌های‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬بهبود‭ ‬روابط‭ ‬با‭ ‬همسایگان‭ ‬جغرافیایی‌شان‭ ‬سخن‭ ‬می‌گویند‭. ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬میرضیایف‭ ‬در‭ ‬نامه‌ای‭ ‬به‭ ‬هفتاد‭ ‬و‭ ‬دومین‭ ‬نشست‭ ‬مجمع‭ ‬عمومی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬در‭ ‬سپتمبر‭ ‬سال‭ ‬2017،‭ ‬لحن‭ ‬تازه‌ای‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گرفت‭.‬
رهبر‭ ‬ازبکستان‭ ‬گفت‭: “‬داشتن‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬برخوردار‭ ‬از‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬شکوفایی‭ ‬اقتصادی‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬هدف‭ ‬و‭ ‬وظیفه‭ ‬کلیدی‭ ‬ماست‭”.‬
منابع‭: ‬طلوع‭ ‬نیوز،‭ ‬رادیوی‭ ‬آزاد‭ ‬اروپا‭/‬رادیو‭ ‬آزادی
Likes(0)Dislikes(0)
Share