اردن با تهدید داعش مقابله میکند

اردن با تهدید داعش مقابله میکند

Share

کارکنان‭ ‬یونیپاث

برید‭ ‬جنرال‭ ‬سامی‭ ‬کفاوین،‭ ‬رئیس‭ ‬قوای‭ ‬امنیت‭ ‬سرحدی‭ ‬اردن‭ ‬گفت،‭ ‬اردن‭ ‬نمیتواند‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬داعش،‭ ‬از‭ ‬حفاظت‭ ‬دست‭ ‬بکشد‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‌ای‭ ‬با‭ ‬اسوشیتد‭ ‬پرس‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2017‭ ‬گفت‭ ‬افراطگرایان‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬گسترش‭ ‬نفوذ‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬کمپ‭ ‬پناهندگان‭ ‬رقبان‭ ‬در‭ ‬سرحد‭ ‬اردن‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬تهدید‭ ‬روزافزونی‭ ‬برای‭ ‬کشور‭ ‬شاهی‭ ‬اردن‭ ‬ایجاد‭ ‬میکنند‭.‬

کفاوین‭ ‬گفت‭ ‬تروریستان‭ ‬مسلح‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬سعی‭ ‬برای‭ ‬کنترول‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬خانه‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کمپ‭ ‬هستند‭. “‬ما‭ ‬مطمئن‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬سیستمهای‭ ‬سلاح‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارند‭”. ‬وی‭ ‬گفت‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬قوایش‭ ‬درک‭ ‬میکنند‭ ‬که‭ “‬بیش‭ ‬از‭ ‬90‭ ‬فیصد‭” ‬باشندگان‭ ‬رقبان‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬پناهندگی‭ ‬هستند،‭ “‬سایرین‭ ‬افراد‭ ‬یا‭ ‬افراطگرا‭ ‬بوده‭ ‬یا‭ ‬عضو‭ ‬داعش‭ ‬هستند‭”.‬

تهدید‭ ‬در‭ ‬رقبان‭ ‬نگرانی‭ ‬وسیعتر‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬سرحد‭ ‬اردن‭ ‬با‭ ‬سوریه‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬میدهد‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬جنگجویان‭ ‬متحد‭ ‬داعش‭ ‬از‭ ‬شرق‭ ‬موصل‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬مبارزه‭ ‬برای‭ ‬آزاد‭ ‬کردن‭ ‬این‭ ‬شهر‭ ‬بیرون‭ ‬رانده‭ ‬شدند،‭ ‬اردن‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬میترسد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬جنگجویان‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬سوریه،‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬سرحد‭ ‬اردن‭ ‬مجدداً‭ ‬متحد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬جایگاهی‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬بیاورند‭.‬

کفاوین‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬قسمتی‭ ‬از‭ ‬سرحد‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬رقبان‭ ‬گفت‭: “‬تهدید‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬افزایش‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه‭”. “‬ما‭ ‬تمام‭ ‬سرحد‭ ‬سوریه‭ ‬را‭ ‬منحیث‭ ‬تهدید‭ ‬احتمالی‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬میگیریم،‭ ‬اما‭ ‬تهدید‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه،‭ ‬قریبالوقوع‭ ‬است‭”.‬

کفاوین‭ ‬گفت،‭ ‬اردن‭ ‬تقریباً‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬پرسونل‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬مرزهای‭ ‬پادشاهی‭ ‬مستقر‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬2011‭ ‬و‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬بحران‭ ‬سوریه‭ ‬افزایش‭ ‬چشمگیری‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬آنکه‭ ‬اردن‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬حمله‭ ‬موتر‭ ‬بمبگذاری‭ ‬شده‭ ‬داعش‭ ‬به‭ ‬سرحد‭ ‬در‭ ‬جون‭ ‬2016‭ ‬سرحد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مسدود‭ ‬کرد،‭ ‬شرایط‭ ‬در‭ ‬کمپ‭ ‬رقبان،‭ ‬با‭ ‬تعداد‭ ‬فراوان‭ ‬خیمه‭ ‬و‭ ‬پناهگاه‭ ‬موقت‭ ‬دهها‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬سوریه،‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬وخیم‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬انسداد‭ ‬باعث‭ ‬وقفه‭ ‬در‭ ‬توزیع‭ ‬نسبتاً‭ ‬منظم‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬ذریعه‭ ‬سازمانهای‭ ‬امداد‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬اردن‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬اواخر‭ ‬سال‭ ‬2016،‭ ‬گروپهای‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬و‭ ‬مقامات‭ ‬اردن‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬مذاکره‭ ‬پلان‭ ‬جدیدی‭ ‬برای‭ ‬کمپها‭ ‬تهیه‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمینی‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬تپه‭ ‬کم‭ ‬ارتفاع‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬چند‭ ‬مایل‭ ‬در‭ ‬مرز‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬اردن‭ ‬قرار‭ ‬داشت‭.‬

یک‭ ‬مرکز‭ ‬توزیع‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬مایلی‭ ‬غرب‭ ‬رقبان‭ ‬ایجاد‭ ‬شد،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬کلینیکهای‭ ‬صحی‭ ‬سیار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬چندین‭ ‬لاری‭ ‬بودند‭ ‬در‭ ‬سرزمین‭ ‬اردن‭ ‬تأسیس‭ ‬کرد‭. ‬مسئولان‭ ‬امدادرسانی‭ ‬می‭ ‬گویند‭ ‬رهبران‭ ‬قبایل‭ ‬به‭ ‬سازماندهی‭ ‬توزیع‭ ‬کمک‭ ‬میکنند‭.‬

در‭ ‬بیانیه‭ ‬مشترک‭ ‬نهادهای‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬در‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬2017‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شرایط‭ ‬همچنان‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ “‬کوشش‭ ‬برای‭ ‬زنده‭ ‬ماندن‭” ‬است،‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬به‭ ‬مساعی‭ ‬اردوی‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬هماهنگ‭ ‬کردن‭ ‬ترانسپورت‭ ‬کمکها‭ ‬اذعان‭ ‬نمودند‭.  ‬منابع‭: ‬بیزینس‭ ‬اینسایدر،‭ ‬ویگ

Likes(0)Dislikes(0)
Share