آکادمی هوایی قطر به تصدیقنامه دست پیدا کرد

آکادمی هوایی قطر به تصدیقنامه دست پیدا کرد

Share

کارکنان‭ ‬یونیپاث

آکادمی‭ ‬هوایی‭ ‬قطر‭ ‬به‭ ‬اولین‭ ‬مرکز‭ ‬تعلیم‭ ‬نظامی‭ ‬دارای‭ ‬تصدیقنامه‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬آکادمی‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬شورای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬دفاع‭ ‬فرانسه‭ (‬DCI‭) ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬انتقال‭ ‬تخصص‭ ‬نظامی‭ ‬فرانسه‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬فعالیت‭ ‬میکند‭. ‬DCI‭ ‬در‭ ‬جنوری‭ ‬2017‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬این‭ ‬آکادمی‭ ‬تصدیقنامه‭ ‬ISO 9001‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مؤسسه‭ ‬استندرد‭ ‬بریتانیا‭ ‬دریافت‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

صدور‭ ‬این‭ ‬تصدیقنامه‭ ‬نشاندهنده‭ ‬تمرکز‭ ‬بالای‭ ‬مشتری،‭ ‬رهبری،‭ ‬رویکرد‭ ‬پروسه‭ ‬محور،‭ ‬اخذ‭ ‬تصمیم‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬شواهد‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬ارتباطات‭ ‬و‭ ‬عوامل‭ ‬دیگر‭ ‬است‭. ‬جنرال‭ ‬سالم‭ ‬النابت،‭ ‬قومندان‭ ‬آکادمی‭ ‬گفت،‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ “‬همچنین‭ ‬بر‭ ‬تمایل‭ ‬به‭ ‬عملکرد،‭ ‬بهبود‭ ‬مستمر‭ ‬و‭ ‬رضایت‭ ‬مشتری‭ ‬تأکید‭ ‬میکند‭”.‬

این‭ ‬دانشکده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2011‭ ‬تأسیس‭ ‬شد‭ ‬جایگاه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬منحیث‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬تعلیمی‭ ‬پیشرو‭ ‬با‭ ‬49‭ ‬پیلوت‭ ‬کارآموز‭ ‬و‭ ‬110‭ ‬کارمند‭ ‬DCI،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬استادانی‭ ‬از‭ ‬11‭ ‬کشور‭ ‬تثبیت‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬آکادمی‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬دریافت‭ ‬تصدیقنامه‭ ‬ISO 9001‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬اطمینان‭ ‬از‭ ‬حفظ‭ ‬استندردهای‭ ‬تعلیمی‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬گفتگو‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬کارمندان‭ ‬و‭ ‬کارآموزان‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬طبق‭ ‬اعلام‭ ‬DCI،‭ ‬این‭ ‬تصدیق‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬زمانی‭ ‬غیرقابل‭ ‬انتظار‭ ‬دریافت‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬اکثر‭ ‬سازمانها‭ ‬باید‭ ‬18‭ ‬تا‭ ‬24‭ ‬ماه‭ ‬منتظر‭ ‬بمانند،‭ ‬این‭ ‬آکادمی‭ ‬در‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬تصدیقنامه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬کسب‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

ژان‭ ‬میشل‭ ‬پالگوس،‭ ‬رئیس‭ ‬و‭ ‬سرمنشی‭ ‬DCI،‭ ‬گفت‭: “‬آکادمی‭ ‬هوایی‭ ‬قطر‭ ‬سرمشقی‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬قطر‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬مراکز‭ ‬تعلیم‭ ‬نظامی‭ ‬است‭”. “‬ما‭ ‬میخواستیم‭ ‬آکادمی‭ ‬هوایی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬پروسه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬رضایت‭ ‬مشتری‭ ‬در‭ ‬بالاترین‭ ‬حد‭ ‬تعالی‭ ‬باشد‭”.   ‬منبع‭: ‬سرویس‭ ‬خبری‭ ‬آنلاین‭ ‬هوایی‭ ‬عربی

Likes(0)Dislikes(0)
Share