مقالات اخیر

افغانستان از زنان میخواهد به اردو ملحق شوند

افغانستان از زنان میخواهد به اردو ملحق شوند

کارکنان‭ ‬یونیپاث چند‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آنکه‭ ‬اولین‭ ‬پیلوت‭ ‬زن‭ ‬افغانستان‭ ‬بحثی‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬حقوق‭ ‬زنان‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬انداخت،‭ ‬در‭ ‬جنوری‭ ‬2017‭ ‬افغانستان‭ ‬پلانهایی‭…

دفعات بازدید: مقاله →
تاجکستان خواستار سرمایه‌گذاری قطر است

تاجکستان خواستار سرمایه‌گذاری قطر است

کارکنان‭ ‬یونیپاث رییس‭ ‬جمهور‭ ‬تاجکستان،‭ ‬امامعلی‭ ‬رحمان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬2017‭ ‬ریاست‭ ‬یک‭ ‬هیئت‭ ‬تجارتی‭ ‬به‭ ‬قطر‭ ‬را‭ ‬برعهده‭ ‬داشت‭ ‬گفت‭ ‬تاجکستان‭ ‬خواستار‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬قطر‭…

دفعات بازدید: مقاله →
یمن به دنبال بازسازی است

یمن به دنبال بازسازی است

کارکنان‭ ‬یونیپاث با‭ ‬وجود‭ ‬جنگ‭ ‬کنونی‭ ‬که‭ ‬ملت‭ ‬یمن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کام‭ ‬خود‭ ‬فرو‭ ‬برده‭ ‬است،‭ ‬مسلکی‌های‭ ‬صحت‭ ‬یمن‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬مراقبتهای‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭…

دفعات بازدید: مقاله →

مقالات بیشتر

ستراتیژی امنیت ملی اردن

صلحذریعه وطن پرستی

یمن علیه تروریزم استوار میایستد

عربستان سعودی و اردن همکاریهای خود را تقویت میکنند

قوای عمان در تمرین مشترک اشتراک میکنند

قزاقستان، ازبکستان روابط خود را جشن میگیرند

عراق کشتیهای جنگی دریافت میکند

اردن با تهدید داعش مقابله میکند

آکادمی هوایی قطر به تصدیقنامه دست پیدا کرد

تقویت همکاری پولیس کویت یا اردوی ایالات متحده

تبادل مفکوره‌ها در کانفرانس الانبار

جمهوری قرقیزستان پروگرامهای سازمان ملل متحد را اجرا میکند